Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAZYKOVĚDA JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAZYKOVĚDA JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY"— Transkript prezentace:

1 JAZYKOVĚDA JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY
Mgr. Michal Oblouk

2 JAZYKOVĚDA JAZYK = soustava/systém vyjadřovacích prostředků
lidé se vyjadřují v souvislých jazykových projevech základní jednotkou jazykových projevů je VĚTA všechna slova daného jazyka tvoří jeho slovní zásobu JAZYK = soustava/systém vyjadřovacích prostředků JAZYKOVĚDA = lingvistika, věda, která se zabývá studiem jazyka JAZYKOVĚDA

3 SLOŽKY JAZYKOVĚDY NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ – lexikologie, význam slov
NAUKA O SLOHU – stylistika, pojednává o způsobech výběru a uspořádání jazykových prostředků v jazykových projevech NAUKA O NÁŘEČÍCH – dialektologie MLUVNICE – gramatika, která se dělí: Tvarosloví – morfologie, nauka o druzích slov, o tvarech slov a o významech tvarů Skladba – syntax, nauka o stavbě vět a souvětí Hláskosloví – fonologie a fonetika, hlásky, spisovná výslovnost, zvuková stránka věty, pravidla pravopisu Nauka o tvoření slov – způsoby tvoření slov

4 PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU - obsahují poučení o jednotlivých pravopisných jevech a pravopisný slovník SLOVNÍK SPISOVNÉ ČEŠTINY PRO ŠKOLU A VEŘEJNOST - zjistíme, ke kterému slovnímu druhu dané slovo patří, jak ho skloňujeme nebo časujeme, jaký význam/významy slovo má STRUČNÁ MLUVNICE ČESKÁ - obsahuje obecné poučení o jazyce a soustavné poučení o všech částech české mluvnice SLOVNÍK CIZÍCH SLOV PŘÍRUČNÍ MLUVNICE ČEŠTINY PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK JAZYKA ČESKÉHO SLOVNÍK SPISOVNÉHO JAZYKA ČESKÉHO JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY

5 SLOVNÍKY je v nich zachycena slovní zásoba českého jazyka
slovo se označuje jako heslo, je řazeno abecedně, obsahuje: vysvětlení věcného významu slova pomocí synonym a antonym určení slovního druhu – u podst. jm. rod a 2. p. j. č., u sloves vid tvary pokládané za správné výslovnost v hranatých závorkách u přejatých slov původ SLOVNÍKY


Stáhnout ppt "JAZYKOVĚDA JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google