Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk.  lidé se vyjadřují v souvislých jazykových projevech  základní jednotkou jazykových projevů je VĚTA  všechna slova daného jazyka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk.  lidé se vyjadřují v souvislých jazykových projevech  základní jednotkou jazykových projevů je VĚTA  všechna slova daného jazyka."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2  lidé se vyjadřují v souvislých jazykových projevech  základní jednotkou jazykových projevů je VĚTA  všechna slova daného jazyka tvoří jeho slovní zásobu  JAZYK = soustava/systém vyjadřovacích prostředků  JAZYKOVĚDA = lingvistika, věda, která se zabývá studiem jazyka

3 1)NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ – lexikologie, význam slov 2)NAUKA O SLOHU – stylistika, pojednává o způsobech výběru a uspořádání jazykových prostředků v jazykových projevech 3)NAUKA O NÁŘEČÍCH – dialektologie 4)MLUVNICE – gramatika, která se dělí: a)Tvarosloví – morfologie, nauka o druzích slov, o tvarech slov a o významech tvarů b)Skladba – syntax, nauka o stavbě vět a souvětí c)Hláskosloví – fonologie a fonetika, hlásky, spisovná výslovnost, zvuková stránka věty, pravidla pravopisu d)Nauka o tvoření slov – způsoby tvoření slov

4 PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU - obsahují poučení o jednotlivých pravopisných jevech a pravopisný slovník SLOVNÍK SPISOVNÉ ČEŠTINY PRO ŠKOLU A VEŘEJNOST - zjistíme, ke kterému slovnímu druhu dané slovo patří, jak ho skloňujeme nebo časujeme, jaký význam/významy slovo má STRUČNÁ MLUVNICE ČESKÁ - obsahuje obecné poučení o jazyce a soustavné poučení o všech částech české mluvnice SLOVNÍK CIZÍCH SLOV PŘÍRUČNÍ MLUVNICE ČEŠTINY PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK JAZYKA ČESKÉHO SLOVNÍK SPISOVNÉHO JAZYKA ČESKÉHO

5  je v nich zachycena slovní zásoba českého jazyka  slovo se označuje jako heslo, je řazeno abecedně, obsahuje: a)vysvětlení věcného významu slova pomocí synonym a antonym b)určení slovního druhu – u podst. jm. rod a 2. p. j. č., u sloves vid c)tvary pokládané za správné d)výslovnost v hranatých závorkách e)u přejatých slov původ


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk.  lidé se vyjadřují v souvislých jazykových projevech  základní jednotkou jazykových projevů je VĚTA  všechna slova daného jazyka."

Podobné prezentace


Reklamy Google