Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mapové služby v životním prostředí, indikátory životního prostředí Ing. Kamila Vokřálová Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mapové služby v životním prostředí, indikátory životního prostředí Ing. Kamila Vokřálová Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10."— Transkript prezentace:

1 Mapové služby v životním prostředí, indikátory životního prostředí Ing. Kamila Vokřálová Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Telefon: +420-26712-2969 E-mail: kamila_vokralova@env.cz

2 Úvod – shrnutí stávajícího stavu Mapový portál MŽP má hlavní využití pro distribuci územně vázaných informací resortu životního prostředí. Unikátními vlastnostmi mapového serveru MŽP jsou přímé a reverzní geokódování, personalizovatelné uživatelské rozhraní, provázání s negrafickými informačními systémy, návaznost na mezinárodní aktivity (např. INSPIRE), nastavitelnost pro zvláštní užití (Atlas krajiny ČR, mapové služby PVS atd.) Mapové služby jsou tedy vstupní branou k tématickým, územně vázaným informacím a informačním zdrojům pořizovaným z rozpočtové kapitoly MŽP.

3 Mapové služby http://map.env.cz Zpřístupňují uživatelům data o životním prostředí prostřednictvím mapových vrstev Umožňují –Kombinování vrstev –Dotazování do vrstvy –Výběry podle atributu a polohy –V případě polohových výběrů pracují se „zónou nejistoty“, zohledňující možnou polohovou nepřesnost dat

4 Indikátory (ukazatele) životního prostředí http://indikatory.env.cz Indikátory poskytují měřítko, kterým se dají posuzovat a kvantitativně hodnotit např. environmentální trendy, cíle ekologické politiky či hodnotit dosažený pokrok. Snahou je konstruovat indikátory stejnou metodikou po delší časové období, takže lze získat časové řady. V tom případě indikátory ukazují trendy, umožňující posoudit vývoj k udržitelnosti v dané oblasti. Indikátory jednak kvantifikují informace, takže jejich význam je jasný a srozumitelný a jednak zjednodušují informace o složitých jevech, takže usnadňují komunikaci.

5 Přechod od statického k dynamickému zobrazení informací o ŽP V současnosti poskytují mapové služby pohled na data ve formě statických mapových vrstev s možností jejich kombinace a dotazování do nich. Protože data ze sféry ŽP jsou data, která se mění v čase, je užitečné, aby uživatel mohl tuto jejich vlastnost zohlednit při jejich zobrazení. Proto bylo přistoupeno ke zpracování projektu s názvem „Environmentální barometr“. Tento barometr je od samého počátku řešení projektu chápán jako veřejné referenční rozhraní, které bude systémem graficky prezentovaných ukazatelů a jejich kombinacemi zobrazovat časový a prostorový vývoj stavu životního prostředí na území ČR.

6 Environmentální barometr Environmentální barometr je nástroj, který převádí existující data o ŽP do formátu, umožňujícího nejen jednoduchou prezentaci mapových vrstev, ale především modelování nad těmito daty a tvorbu různých scénářů. Stávající data jsou pro potřeby Environmentálního barometru převedena do podoby pravidelné sítě buněk a uložena do databáze pouze jako číselné hodnoty. Pro každou buňku sítě je uložena informace o tom, jaké hodnoty a v jakém poměru jsou v ní zastoupené. Data uložená v Environmentálním barometru tedy ztrácejí vazbu na původní geometrii datové vrstvy a nemůže tedy dojít k zneužití primárních dat.

7 Vazby mezi EB a mapovým serverem MŽP EB je součást mapového portálu MŽP Přebírá data z datového skladu MŽP, předem definovaným způsobem je transformuje a využívá k dalším analýzám Slouží jako nástroj k interpretaci dat a modelování v oblasti životního prostředí Výsledky zpracování předává jako další vrstvy do datového skladu

8 Principy Environmentálního barometru Pracuje s daty převedenými do pravidelné sítě s velikostí buňky 500 m Data uložena v databázi jako číselné hodnoty Pro každou buňku je uložena informace o tom, jaké hodnoty a v jakém poměru jsou v ní zastoupeny Ztrácí se vazba na původní grafiku => nemožnost zneužití primárních dat Výsledkem předzpracování jsou dva typy dat: –Tematická vrstva – slouží k dalším analýzám –Binární vrstva – slouží k vyhledávání území, kde daná data existují

9 Environmentální barometr a indikátory ŽP V současné době jsou indikátory životního prostředí sestavovány na základě časových řad vybraných dat a prezentovány formou grafů. Velmi často ale jde o data s polohovou složkou a vývoj indikátoru je tedy zobrazitelný pomocí mapového vyjádření. Zde je role Environmentálního barometru, který vstupní data převede do vhodné formy a potom prostřednictvím webového rozhraní umožní uživateli zobrazit pomocí animace vývoj vybraného indikátoru (například vývoj odlesnění) v čase. Environmentální barometr navíc umožňuje kombinovat data několika indikátorů a tím vytvářet zcela nové pohledy na stávající data.

10 Závěr Environmentální barometr je nástroj k srozumitelnější a názornější prezentaci stávajících indikátorů, k tvorbě nových indikátorů a modelování scénářů. Výhody řešení: –Díky uložení dat v relační databázi je výpočet velmi rychlý –Zpřístupněním technologie prostřednictvím www portálu je možná okamžitá, on-line změna parametrů modelu –Výsledné vrstvy jsou ihned předávány do datového skladu MŽP MŽP nadále pracuje na soustavném zlepšování této technologie. Budeme proto velmi rádi za vaše náměty, poznámky, zkušenosti či kritické připomínky.

11 Děkuji za pozornost Ing. Kamila Vokřálová Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Telefon: +420-26712-2969 E-mail: kamila_vokralova@env.cz


Stáhnout ppt "Mapové služby v životním prostředí, indikátory životního prostředí Ing. Kamila Vokřálová Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google