Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak pokračovat v oblasti podpory vzdělávání Předkladatel: sekretariát Sdružení automobilového průmyslu Jednání pracovní skupiny pro vzdělávání, Brno, 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak pokračovat v oblasti podpory vzdělávání Předkladatel: sekretariát Sdružení automobilového průmyslu Jednání pracovní skupiny pro vzdělávání, Brno, 3."— Transkript prezentace:

1 Jak pokračovat v oblasti podpory vzdělávání Předkladatel: sekretariát Sdružení automobilového průmyslu Jednání pracovní skupiny pro vzdělávání, Brno, 3. června 2011

2 Aktivity na všech úrovních vzdělávacího systému Akreditační komise MŠMT pro VOŠ a VŠ

3 Aktivity AutoSAP v oblasti technického vzdělávání NázevRealizátorCíl aktivity Auta nás baví AutoSAP Propagace technických oborů mezi žáky ZŠ (internetový portál, facebook) IQ Industry Vzdělávací agentura Kroměříž Řízená spolupráce SŠ s firmami a vzdělávání pedagogů Sektorová rada pro strojírenství Trexima Aktualizace národní soustavy kvalifikací a povolání (zástupci AutoSAP) AK pro VOŠ a VŠ MŠMT Korekce nově vznikajících oborů vzdělávání (zástupci AutoSAP) i

4 V posledních dvou letech nárůst aktivit:  Celkem 45 aktivit (zdroj: monitoring médií a internetu)  38% podpora zájmu o technické VŠ  62% podpora zájmu o technické SŠ  Nejvíce se v podpoře technického vzdělávání angažují školská zařízení a kraje  SŠ spolupracují s místními firmami Detaily projektů na podporu technického vzdělávání přílohou Aktivity ostatních subjektů

5 Výsledek podpory technického vzdělávání

6 Podíl absolventů technických vysokých škol v obyvatelstvu je však nad průměrem EU ČR15,0 / 1000 obyvatel EU13,9 / 1000 obyvatel Výsledek podpory technického vzdělávání

7 Situace na trhu práce Nezaměstnanost absolventů podle vybraných oborů KategorieStrojírenstvíElektroGastroCelkem SOU11,1%8,7%11,9%12,0% SŠ 9,8%6,9% 8,7% 7,8% VOŠ11,2%9,8% 4,7% 6,8% Technické vědy a naukyEkonomieCelkem VŠ2,5%4,0% 3,1% Co je problém? Chybí: 1)Dostatečné množství kandidátů? 2)Kvalitní kandidáti s odpovídajícími znalostmi? 3)Kandidáti motivovaní pracovat ve výrobní firmě? (absolventi preferují práci ve vývoji, práci v zahraničí, nebo mizí v jiném sektoru jako např. obchodní zástupci)

8 Aktivita ministerstva školství Podpora technických a přírodovědných oborů Projekt MŠMT v rámci národních projektů reformy, hodnocení a podpory terciárního vzdělávání Cílem projektu je návrh a implementace systému účinné podpory technických a přírodovědných oborů včetně odborné a výzkumné činnosti mládeže Projekt koordinuje MŠMT, odborným garantem je doc. Chmelík, proděkan fakulty strojního inženýrství VUT V rámci projektu vypracovány: –Studie Důvody nezájmu o technické a přírodovědné obory –Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy –Studie zahraničních zkušeností Studie ke stažení na http://ipn.msmt.cz

9 Jak dál s aktivitami AutoSAP? Úkoly pro pracovní skupinu: 1)Specifikovat nedostatek techniků – SOU, SŠ, VOŠ, VŠ, kvalifikační nedostatky (měkké dovednosti vs. odborné znalosti) 2)Projednat s manažerem projektu MŠMT IPn Podpora technických a přírodovědných oborů možnosti propojení aktivit AutoSAP s klíčovými aktivitami projektu. 3) Definovat úkol pro portál Auta nás baví.

10 Vyhodnocení průzkumu AutoSAP k problematice technického vzdělávání Předkladatel: sekretariát Sdružení automobilového průmyslu Jednání pracovní skupiny pro vzdělávání, Brno, 3. června 2011

11 Cíle průzkumu Identifikovat hlavní problémy technického vzdělání z pohledu firem Sdružení automobilového průmyslu A) Nedostatečné množství nových absolventů B) Kvalita absolventů a úroveň jejich znalostí a dovedností C) Malá motivace absolventů pracovat ve výrobní firmě Určit priority Body A a B blíže specifikovat ve vztahu ke čtyřem hlavním skupinám podle úrovně vzdělání: 1) Střední odborné učiliště 2) Střední odborná škola (průmyslovky) 3) Vyšší odborné školy 4) Vysoké školy

12 Výsledky průzkumu Priorita identifikovaných problémů Hodnoceno známkou (1-nejvýznamnější, 3 nejméně významný) Pořadí významnosti Identifikovaný problémDosažený počet bodů 1 Kvalita absolventů a úroveň jejich znalostí a dovedností 66 2 Nedostatečné množství nových absolventů 93 3 Malá motivace absolventů pracovat ve výrobní firmě 104 Jako největší problém firmy vnímají kvalitu absolventů, nejvyšší prioritu jí přidělilo 26 respondentů ze 45. Kvalita absolventů byla pouze ve 2 případech hodnocena jako problém s nejnižší prioritou.

13 Kvalifikační struktura 2010 očekávání 2015

14 Očekávané změny v kvalifikační struktuře - Ve skupině základního vzdělání (včetně nedokončeného) se předpokládá největší změna - jednoznačný útlum poptávky. Podíl těchto zaměstnanců by měl postupně klesat až k hranici 7 %. - Ve skupině středního odborného vzdělání s výučním listem - dlouhodobě stabilní poptávka, podíl zaměstnanců bude oscilovat kolem úrovně 50 % všech zaměstnanců v autoprůmyslu. - Úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení) - rovněž dlouhodobě stabilní poptávka, očekávaný podíl zaměstnanců bude oscilovat kolem hodnoty 21 % všech zaměstnanců v automobilovém průmyslu. - Ve skupině středního odborného vzdělání s vyučením i maturitou je očekáván mírný růst poptávky, podíl zaměstnanců s tímto vzděláním by měl růst na úroveň kolem 10 %. - U vysokoškolského vzdělání, včetně bakalářského a doktorského lze očekávat také poměrně výrazný růst poptávky, vyjádřeno podílem požadovaných zaměstnanců k velikosti skupiny se předpokládá navýšení na hodnotu mezi 11 až 12 % všech zaměstnanců v autoprůmyslu.

15 Výsledky průzkumu Skupina vzdělání, s největším nedostatkem absolventů Hodnoceno zaškrtnutím nejvýznamnější skupiny Pořadí významnosti Škola - skupina vzdělání Dosažený počet bodů z maxima 44 1 Vysoká škola 26 2 Střední odborné učiliště 19 3 Střední odborná škola (průmyslovka) 15 4 Vyšší odborná škola 3 Firmy Sdružení automobilového průmyslu se potýkají s největším nedostatkem absolventů s vysokoškolským technickým vzděláním. Zájem je samozřejmě i o technicky vzdělané středoškoláky. Naopak jako nejméně nedostatkové uvedly firmy absolventy vyšších odborných škol - jako nedostatkové je vnímají pouze 3 firmy.

16 Výsledky průzkumu 5 nejžádanějších profesí - absolventi středního odborného učiliště Pořadí významnosti Profese Dosažený počet bodů z maxima 38 1 Nástrojař 19 2 Seřizovač 12 3 Obráběč kovů 11 4-5 Mechanik strojní 6 4-5 Obsluha CNC strojů 6 Pořadí významnosti Profese Dosažený počet bodů z maxima 34 1 Technolog 14 2-3 Kvalitář 10 2-3 Konstruktér 10 4 Elektromechanik 5 5 Elektronik 4 5 nejžádanějších profesí - absolventi střední odborné školy - průmyslovky

17 Výsledky průzkumu 5 nejžádanějších profesí - absolventi vyšší odborné školy Pořadí významnosti Profese Dosažený počet bodů z maxima 24 1 Kvalitář 7 2 Technolog 6 3 Konstruktér 5 4-5 Logistik 3 4-5 Strojírenství 3 Pořadí významnosti Profese Dosažený počet bodů z maxima 42 1 Konstruktér 19 2 Technolog 16 3 Kvalitář 12 4 Strojírenství 6 5 IT specialista 5 5 nejžádanějších profesí - absolventi vysoké školy

18 Výsledky průzkumu 5 kvalifikačních nedostatků - absolventi středního odborného učiliště Pořadí významnosti Profese Dosažený počet bodů z maxima 34 1-2 Jazykové znalosti 10 1-2 Odborné znalosti 10 3 Praxe 9 4 Čtení výkresů 6 5 Ochota pracovat 5 Pořadí významnosti Profese Dosažený počet bodů z maxima 40 1 Jazykové znalosti 22 2 Praxe 11 3 Odborné znalosti 10 4 Znalost norem 3 5 Lean manufacturing 2 5 kvalifikačních nedostatků - absolventi střední odborné školy - průmyslovky

19 Výsledky průzkumu 5 kvalifikačních nedostatků - absolventi vyšší odborné školy Pořadí významnosti Profese Dosažený počet bodů z maxima 28 1Jazykové znalosti 17 2Odborné znalosti 10 3 Praxe 5 4-5 Samostatnost 2 4-5 Znalost norem 2 Pořadí významnosti Profese Dosažený počet bodů z maxima 38 1 Jazykové znalosti 26 2 Praxe 9 3 Projekt management 7 4 CAD/CAM 6 5 Odborné znalosti 5 5 kvalifikačních nedostatků - absolventi vysoké školy

20 Počty firmami AutoSAP nově přijatých absolventů

21

22 Závěry Nejvýznamnějším nedostatkem technického vzdělávání na všech úrovních je kvalita absolventů. Nejvíce nedostatkovou skupinou dle aktuálního pohledu firem jsou absolventi s vysokoškolským technickým vzděláním. Největší skupinou jsou zaměstnanci se středním vzděláním s výučním listem. V této skupině se předpokládá stabilní poptávka po zaměstnancích, kteří tvoří cca 50% všech zaměstnanců firem AutoSAP. Tato skupina je zároveň nejvíce ohrožena současným demografickým vývojem a nízkou poptávkou po studiu tohoto typu. Potřeba absolventů ve firmách AutoSAP je u středoškoláků (vč. vyučenců) cca 1 000-1 500 absolventů za rok, u vysokoškoláků 300-500 za rok. 60-70% nově přijímaných absolventů jsou absolventi technických oborů.

23 Závěry Ve skupině středního vzdělání s výučním listem patří k nejvíce nedostatkovým profesím nástrojaři, seřizovači a obráběči kovů včetně CNC. V ostatních třech skupinách (SŠ s maturitou, VOŠ a VŠ) jsou nejvíce poptávány profese konstruktér, technolog, kvalitář. Možná překvapivým zjištěním je, že ve všech skupinách vzdělání považují firmy za největší kvalifikační nedostatek znalost jazyků. Ve skupině VOŠ a VŠ je nedostatečná znalost jazyků problém pro 60 % všech respondentů. Velkým problémem u všech skupin je i nedostatečná praxe. Kromě VŠ vzdělání vnímají firmy jako nedostatečnou i úroveň odborného vzdělání ve všech dalších úrovních vzdělání.

24 Závěry Rizika plynoucí z výše popsaných zjištění Nedostatečná nabídka kvalitních technicky vzdělaných odborníků na všech úrovních vzdělání. Zostřený konkurenční boj - přetahování zejména zaměstnanců s vyšší úrovní kvalifikace. Problém s náborem a integrací nových absolventů - zejména učňovské vzdělání. Generační výměna související s přirozenými odchody do důchodu - zejména na úrovni učňovského vzdělání je vysoká pravděpodobnost totálního nedostatku některých profesí - nástrojaři, seřizovači, …


Stáhnout ppt "Jak pokračovat v oblasti podpory vzdělávání Předkladatel: sekretariát Sdružení automobilového průmyslu Jednání pracovní skupiny pro vzdělávání, Brno, 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google