Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj technického vzdělávání Strategie a hlavní cíle týmu 81. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Brno, 4. dubna 2013 Předkládá: Řídící tým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj technického vzdělávání Strategie a hlavní cíle týmu 81. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Brno, 4. dubna 2013 Předkládá: Řídící tým."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj technického vzdělávání Strategie a hlavní cíle týmu 81. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Brno, 4. dubna 2013 Předkládá: Řídící tým Představenstva „Rozvoj vzdělávání“ ve složení: Ing. Wojnar Bohdan, vedoucí týmu, ŠKODA AUTO Ing. Juříček Pavel, BRANO GROUP Ing. Glogar Ladislav, Moravskoslezský automobilový klastr Ing. Volák Vladimír, RICARDO PRAGUE za sekretariát AutoSAP: Ing. Ešner Pavel

2 Strategická témata pro rok 2013 1)Intenzivní spolupráce na projektu POSPOLU 2)Spolupráce se Sektorovou radou pro strojírenství v rámci zakázky Národní soustava kvalifikací 3)Jednání na úrovni krajů k podpoře techniky 4)Spolupráci s rezorty MŠMT, MPO a MF ČR na úpravě legislativy 5)Pokračování mediálních aktivit 6)Aktualizace webového portálu „autanasbavi.cz“

3 Projekt POSPOLU Cíl: Vytvořit inovovaný systém a model odborného vzdělávání Pilotní ověření v technických oborech Návrh legislativních změn s důrazem na využití prvků duálního vzdělávání Projektové aktivity: Zpracování analytických materiálů Vytvoření modelů spolupráce škol a firem Pilotní ověření modelů spolupráce ve školách a firmách Semináře a stáže pedagogických pracovníků Prezentace výstupů, návrh doporučení pro zavedení legislativních změn Celková dotace projektu: 106 milionů Kč - 50% určeno pro pilotní ověření. Start Projektu POSPOLU - 01.12.2012

4 Projekt POSPOLU - postup prací 1)Start projektu POSPOLU01.12.2012 2)Ustanovení pracovních týmů12/2012-01/2013 3)Výběr skupin oborů pro pilotáž, návrh obecných modelů spolupráce 02/2013 4)Vypracování konceptu výběrového řízení pro pilotní ověření03/2013 5)Tvorba zadávací dokumentace pro VŘ - forma šablon03-04/2013 6) Práce na aplikovaných modelech pro pilotní ověření03-05/2013 7)Vyhlášení VŘ pro pilotní ověření04/2013 8)Zahájení aktivity vzdělávání pedagogů05/2013 9)Vyhodnocení nabídek VŘ pro pilotní ověření06/2013 10)Zahájení pilotního ověření na 25ti škol a firem09/2013

5 Spolupráce se Sektorovou radou pro strojírenství Definované oblasti spolupráce A ) S pomocí sektorové rady pro strojírenství požadovat na řešiteli zakázky NSK zpracování analýzy zaměřené na: Odhad potřeby zaměstnanců v oboru strojírenství Definování technických oborů (profesí), které potřebují společnosti ve strojírenství Strukturu absolventů a oborů Koncepci rozvoje oborů a technicky zaměřených vzdělávacích zařízení B) Využít prostředky na propagaci sektorových rad a zakázky NSK na medializaci a propagaci technických oborů - propojení aktivit s portálem Auta nás baví První krok - vytvořeny odkazy na stránky AutoSAP a Auta nás baví na webu www.sektoroverady.cz

6 Jednání na úrovni krajů k podpoře techniky Využití zkušeností Sektorové dohody strojírenství v Jihočeském kraji Zlepšení koordinace aktivit směřujících k rozvoji vzdělávání ve strojírenských oborech Prohloubení spolupráce mezi školami a firmami Posílit prestiž strojírenských oborů Zlepšení vybavení škol moderními technologiemi Větší propojení teorie s praxí, možnost zavést firemní stipendia Zajistit uplatnění absolventů na trhu práce a uspokojit poptávku zaměstnavatelů Obdobná dohoda je připravována ve Středočeském kraji Zahájení aktivit – 03/2013 Rámcový odhad uzavření dohody 1.Q/2014 Žádost o podporu aktivity ze strany firem v SČ

7 Spolupráci s rezorty MŠMT, MPO a MF ČR na úpravě legislativy Prioritou jsou legislativní změny, které umožní přímé zapojení zaměstnavatelů do výuky (prvky duálního systému vzdělávání): Realizace praxí žáků ale i učitelů v reálném pracovním prostředí firem Daňové zvýhodnění pro firmy, které se budou na vzdělávání podílet Povinnost odborných škol mít partnerství s průmyslovou firmou Účast odborníků z firem u maturitních a závěrečných zkoušek Vytvořit podmínky pro zapojení odborníků z praxe do výuky Přímé financování vzdělávání, smlouvy mezi žákem a firmou Podporujeme návrhy MPO na změny zákona o dani z příjmu: Odečet investice do vzdělávání od základu daně při použití techniky na výuku Odečet nákladů na žáka konajícího praxi ve firmě od základu daně paušální částkou Zvýšení částky daňově uznatelných výdajů na stipendia u technického vzdělávání

8 Mediální aktivity Mediální aktivity je třeba koordinovat V rámci projektu POSPOLU je zpracován mediální plán Po ukončení VŘ se připravuje společně s MŠMT tisková konference Ve spolupráci Česko-německou obchodní komorou je připravována exkurze pro vybrané novináře do SRN k získání informací o duálním vzdělávání

9 Web portál www.autanasbavi.cz Obsah webu je pravidelně aktualizován. Prosíme o zasílání příspěvků od firem (exkurze, stáže, dny otevřených dveří, příklady dobré praxe, studentské soutěže,…) !!!

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozvoj technického vzdělávání Strategie a hlavní cíle týmu 81. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Brno, 4. dubna 2013 Předkládá: Řídící tým."

Podobné prezentace


Reklamy Google