Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření účinnosti převodovky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření účinnosti převodovky"— Transkript prezentace:

1 Měření účinnosti převodovky

2

3 Význam experimentu v procesu Vývoj - Výroba - Užití
dílčí zkoušky komponentů komplexní testy prototypu identifikace matematických modelů Výroba záběh (zahoření) výrobků statistická kontrola kvality testy pro schvalovací řízení Užití technická diagnostika

4 Vliv typu experimentu na jeho přesnost, dobu trvaní a nákladnost
test reálného stroje v reálných provozních podmínkách (tzv. provozní zkoušky) obr. 1 test reálného stroje v modelovaných zkušebních podmínkách (např. zrychlené životnostní zkoušky) obr. 2 zkoušky na modelovém testeru (speciální zkušební stanice, např. tribotestery) obr. 3 zkoušky provedené ve virtuální realitě (počítačové modelování)

5 Proces řešení problému
3 dominantní typy vědecké činností intuitivní (vědecká invence, konstruktérsky cit) logická (vychází z matematicky formulované teorie, axiomů) empirická (vědomá činnost spojená s pozorováním a měřením reálných objektů) Zdrojem empirických poznatku je experiment Experiment je soustava cílevědomých a cílevědomě řízených činností s určitou posloupností, která je realizovaná s cílem získat objektivně pravdivé údaje o reálnem objektu, na základě přímého nebo zprostředkovaného pozorování a měření na objektu

6 Teorie experimentu Teoretický základ experimentu ho odlišuje od prostých pokusů systémem zkouška – omyl – zkouška, teorie experimentu zahrnuje celou řadu dílčích teorií, které lze rozdělit do těchto skupin: teorie problému teorie měřicích metod teorie měření teorie zpracovaní výsledků měření teorie plánovaní měření 1. Teorie problému Při experimentu se musí vycházet z teoretického modelu řešeného problému. Tento model je základem pro přípravu a interpretaci výsledků, nemusí se týkat vlastního provedení experimentu.

7 2. Teorie měřicích metod má prioritní postavení mezi ostatními metodami, uplatňuje se mnoho hledisek a často jde o kompromis základní rozdělení měřících metod: - přímé (digitální čítače) - nepřímé (převod fyzikální veličiny na elektrickou) nejčastější hlediska na měřici metodu: - provozní (na modelu, na stroji v laboratoři, v provozu) - způsob zatížení (statické, dynamické, rázové) - způsob pozorovaní (na místě, dálkově, bezdrátově) - rozsah informací (v jednom bodě, na celém povrchu) - jakost informace (orientační, kvalit., kvant., srovnávací) - teplotní podmínky (reálné, zkušební) - časové podmínky (urychlené životní zkoušky)

8 3. Teorie měření zabývá se měřicím řetězcem (HW), experimentální řetězec je tvořen těmito prvky: - funkční: vytvářejí v objektu stav, který chceme sledovat - měřící (čidla): měřici přístroje a komunikační prvky - řídící: umožňují řídit celý průběh měření a ovlivňovaní objektu - vyhodnocovaní: umožňují získat požadovanou informaci nutnost dodržet jisté zásady: - zásada úrovňové vyváženosti (přesnosti, citlivosti, atd…) - zásada minimalizace chyb - zásada přístupnosti a vyměnitelnosti prvků - zásada filtrace (eliminace nežádoucích vlivů - i subjekt.)

9 4. Teorie zpracovaní výsledků měření
- matematická analýza měřeného signálu (např. FFT) - zpracování výsledků statistickými metodami - korekce výsledku pro odlišné podmínky 5. Teorie plánovaní měření zkušební metodika má zásadní význam na efektivitu a věrohodnost provedených měření důraz se klade na optimalizaci - návrh a počet vstupů měření - návrh počtu opakovaných měření rozptyl měření

10 Struktura měřícího řetězce
S – snímač: zajišťuje převod neelektrické veličiny na elektrickou PZ – předzesilovač: pro potlačení rušivých vlivů a zkreslení signálu je nutno signál před transportem kabelem zesílit kabeláž: minimální délka, stínění, rušivé zdroje F – filtr: analogová filtrace zejména s ohledem na aliasing MUX – multiplexer: přepínač více vstupů na jediný zesilovač Z - měřici zesilovač: přesný zesilovač s co největší dynamikou A/D – převodník: zajišťuje transformaci signálu z analogové spojité podoby do tvaru digitálního diskrétního AN – analyzátor: digitální filtrace signálu, kmitočtová analýza atd. obr. 4 S PZ F MUX Z A/D AN


Stáhnout ppt "Měření účinnosti převodovky"

Podobné prezentace


Reklamy Google