Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MPSV - elektronizace v oblasti sociálních služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MPSV - elektronizace v oblasti sociálních služeb"— Transkript prezentace:

1 MPSV - elektronizace v oblasti sociálních služeb
Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky ISSS 2008 – ALDIS Hradec Králové – 7. a

2 MPSV – elektronizace v oblasti sociálních služeb
Z tiskové zprávy, co přinese schválený návrh zákona o eGovernmentu ( ): snížení byrokracie elektronizace agend šetření času občanů i úředníků papíry plnohodnotně nahradí spisy v elektronické podobě namísto občanů budou obíhat po úřadech data - zmizí razítka ochrana osobních údajů bude zajišťována elektronickým podpisem a systémem elektronické identity - zefektivnění a zvýšení výkonu veřejné správy elektronická komunikace mezi úřady i s občany zkrácení jednotlivých řízení Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

3 MPSV – elektronizace v oblasti sociálních služeb
Silné stránky MPSV ve vztahu k eGovernmentu vytvořena celoplošná síť WAN všichni zaměstnanci využívají profesní čipové karty SSP - zavedeny elektronické formuláře pro klienty (první) - realizovány elektronické vazby na další ISVS - digitalizace písemností SZ - je vytvořen integrovaný informační portál MPSV - pro občany jsou na ÚP instalovány informační kiosky IS HN a IS SS - nově centrální ve vícevrstvé architektuře - UIR-ADR – skutečný registr adres, je využíván i mimo veřej-nou správu a umožňuje i zobrazování v mapových podkladech - elektronická spisová služba na MPSV - komplexní řešení Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

4 IS SSP - APV OKdávky - statistiky
Zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře. IS SSP je hierarchický celoplošný třístupňový systém. Roční průměrný objem vyplácených prostředků (včetně Hl.m. Prahy) – 35 miliard Kč (v mld.) Počet vyplácených dávek – 45 milionů/rok Počet klientů v databázích– cca 8 milionů Počet aktivních klientů – cca 2,5 milionu měsíčně Počet operací s daty – cca 30 miliard/rok Počet uživatelů OKdávek (včetně Hl.m. Prahy) cca 2800 Počet lokalit – v Praze Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

5 Elektronické formuláře SSP
MPSV zavedlo jako první orgán veřejné správy plně funkční elektronické formuláře SSP s e-podpisem rutinně od Možnost jen stažení a vytištění žádostí, možnost částečného vyplnění žádostí a úplná elektronická komunikace. K dispozici ke stažení a vytištění i další potřebné formuláře. - Problémem je přesná identifikace klientů, používání umož- nila až novela § 11 zákona o el. podpisu právě od - Jako identifikátor nejen pro MPSV, ale i pro MF, se používá bezvýznamový identifikátor klienta MPSV, který je na základě smluv MPSV s PCS součástí kvalifikovaného certifikátu (zároveň si PCS vyžadují souhlas žadatele) a tento systém je odsouhlasen a zaregistrován u ÚOOÚ. Možnost elektronického zasílání formulářů i pro návazné činnosti (potvrzení škol o studiu). Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

6 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
tel: ,

7

8 Vazby IS SSP na další IS veřejné správy

9 Digitalizace písemností SSP
Podrobná evidence všech písemností: Identifikace každého samostatného listu písemnosti čárovým kódem Po odsouhlasení dávky SSP: Digitalizace každé písemnosti Svoz a uložení písemností v centrální spisovně SSP V případě potřeby je možné pracovat: pouze s elektronickými obrazy písemností listinný originál používat pouze v mimořádných případech Skartační řízení: Automatizovat stanovení počátku skartační lhůty ve vazbě na ukončení správních řízení o dávce Zabezpečit SW podporu skartačního řízení Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

10 Digitalizační pracoviště
Schéma řešení Centrální systém SSP Evidence písemností Evidence pohybů a uložení Úložiště digitálních obrazů Vzdálené kont. místo Vzdálené kont. místo Lokální kontaktní místo Centrální spisovna Digitalizační pracoviště

11 IS SZ - APV OKpráce - statistiky
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. IS plošně pokrývá všechna pracoviště úřadů práce. Roční průměrný objem vyplácených prostředků APZ – 3,2 mld.Kč - insolvence – 220 mil.Kč PPZ – 7,5 mld.Kč - příspěvky na ZPS – 700 mil.Kč Počet volných míst, které „prošly“ systémem – 1,5 mil. Počet klientů, kteří „prošli“ systémem – 3 mil. Počet firem, které „prošly“ systémem – 0,8 mil. Počet uchazečů - cca 400 tis./měsíc Počet nabízených volných míst – 50 tis./měsíc Počet uživatelů OKpráce Počet lokalit – 248 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

12 Vazby IS SZ na další IS veřejné správy

13 Integrovaný informační portál MPSV
Adresa na Internetu - portal.mpsv.cz (přístup i z webu MPSV) - Portál nově zpřístupněn v prosinci 2005 - Obrovský nárůst přístupů (půl milionu stránek denně) - Nově řešeny problematika zaměstnanosti (Úřady práce), informace o sociálních dávkách (SSP), informace z oblasti HN a SS a informace o práci v EU (EURES – Evropský portál pracovní mobility) - EURES zpřístupněn v ČR jako první z nových člen. zemí - Dále poskytovány informace týkající se celého MPSV, informace o sociálním zabezpečení (ČSSZ), ověřování adres v registru UIR-ADR a přístup na Portál veřejné správy ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

14 Integrovaný informační portál MPSV
Vytvoření elektronického trhu práce. Vyhledávání volných míst – 3 typy formulářů Možnost vyhledat volná místa v určité dojezdové vzdálenosti, včetně informace o počtu spojení a o cenách. Automatizované odeslání profesního životopisu na portál: Automatické vytvoření z dat, které vede o uchazeči úřad práce (zajistí zprostředkovatel) Použití wizardu (vede klienta, ten jen zadává údaje) Na druhé straně zaměstnavatelé mají k dispozici aplikaci pro údržbu volných míst. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

15

16 Informační kiosky MPSV
Informační kiosek Samoobslužné zařízení umožňující vyhledávání informací Obsahuje standardní PC, tiskárnu, dotykovou obrazovku, klávesnici, čtečku ČK – vše zabezpečeno proti vandalství Kde jsou podmínky pro umístění též PC v roli kiosku se stejným SW vybavením (bez dotykové obrazovky) Počet kiosků na Úřadech práce V systému státní sociální podpory 100 ks (v provozu od ) V systému služeb zaměstnanosti 182 ks (v provozu od ), + nových 331 ks ks PC v roli kiosku Realizuje se dovybavení všech těchto 331 kiosků pro obsluhu nevidomými osobami. SW vybavení Integrovaný informační portál MPSV (s přístupem do Internetu) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

17

18 IS Hmotné nouze a IS Sociálních služeb
Nové informační systémy v provozu od Výplata dávek podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a výplata příspěvků na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Provozován na obcích s rozšířenou působností, resp. s pověřeným obecní úřadem Počet uživatelů IS HN a SS - cca 5.000 Počet lokalit – 526 v rámci celé ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

19 IS HN a SS - charakteristika
- Systém je založen na vícevrstvé architektuře využívající tenkého klienta Veškerá aplikační logika a data jsou uloženy v centru Optimální řešení pro rozsáhlé neveřejné aplikace náročné jak na výkon, tak na bezpečnost Geograficky oddělená záložní lokalita, automatické přepínání Rozsáhlé vazby na další IS Vícevrstvá architektura vrstva relační databáze zajišťuje bezpečné uložení dat vrstva objektově-relačního mapování zajišťuje ukládání a načítání dat střední vrstva obsahuje sadu funkcí logiky aplikace a funkcionalitu pro komunikaci s ostatními IS lehká aplikační vrstva představuje vlastní logiku aplikace (funkcionalita pokrývající jednotlivé procesy řešené v IS). Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

20 Vazby IS HN na další IS veřejné správy

21 Č I P O V É K A R T Y Čipové karty jsou v resortu MPSV využívány od roku 2001. - Celkem vydáno cca profesních ČK pro pracovníky ministerstva a pracovníky Úřadů práce. - Vytvořen vlastní systém certifikačních autorit (správa PKI) a zajištěna i personalizace a vlastní výroba PČK (potisk). - Používány duální čipové karty (kontaktní i bezkontaktní rozhraní), umožňují tedy i kontrolu vstupu do objektů (PČK slouží i jako průkaz pracovníka ministerstva). - Ve dvou regionech ověřovány i klientské čipové karty. S pomocí PČK a programového vybavení se zajistí podstatně kvalitnější zabezpečení přenosu dat s využitím šifrování a elektronického podpisu. PČK umožňuje pracovníkům přihlášení k aplikačnímu programovému vybavení, vytvoření elektronického podpisu a šifrování v rámci Outlook, Přihlášení k Windows, elektronický podpis v rámci aplikace + v archivaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

22 Elektronická spisová služba
Komplexní řešení podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě - zajišťuje evidenci došlé pošty doručené všemi způsoby (pošta, , fax, kurýr, osobně, … ) systém umožňuje vkládání elektronických příloh, spojování souvisejících dokumentů do spisu, používání čárových kódů, hierarchické řešení přístupových práv, vyhledávání dokumentů, vytváření operativních přehledů, převod dokumentů do spisovny a archivu, atd. Elektronická podatelna je přímo integrovaná do systému - příjem zpráv se všemi typy elektronického podpisu (i bez) systém vytřídí zprávy typu SPAM, ostatní zaregistruje automatické odesílání potvrzení o přijetí podání odpověď možno odeslat em přímo ze systému. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

23 Děkuji za pozornost. Mgr. Karel Lux karel.lux@mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,


Stáhnout ppt "MPSV - elektronizace v oblasti sociálních služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google