Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MPSV - elektronizace v oblasti sociálních služeb Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky ISSS 2008 – ALDIS Hradec Králové – 7. a 8.4.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MPSV - elektronizace v oblasti sociálních služeb Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky ISSS 2008 – ALDIS Hradec Králové – 7. a 8.4.2008."— Transkript prezentace:

1 MPSV - elektronizace v oblasti sociálních služeb Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky ISSS 2008 – ALDIS Hradec Králové – 7. a 8.4.2008

2 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 MPSV – elektronizace v oblasti sociálních služeb Z tiskové zprávy, co přinese schválený návrh zákona o eGovernmentu (25.2.2008): -snížení byrokracie -elektronizace agend -šetření času občanů i úředníků -papíry plnohodnotně nahradí spisy v elektronické podobě -namísto občanů budou obíhat po úřadech data - zmizí razítka -ochrana osobních údajů bude zajišťována elektronickým podpisem a systémem elektronické identity - zefektivnění a zvýšení výkonu veřejné správy -elektronická komunikace mezi úřady i s občany -zkrácení jednotlivých řízení -…

3 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 MPSV – elektronizace v oblasti sociálních služeb Silné stránky MPSV ve vztahu k eGovernmentu -vytvořena celoplošná síť WAN -všichni zaměstnanci využívají profesní čipové karty -SSP - zavedeny elektronické formuláře pro klienty (první) - realizovány elektronické vazby na další ISVS - digitalizace písemností -SZ - je vytvořen integrovaný informační portál MPSV - pro občany jsou na ÚP instalovány informační kiosky -IS HN a IS SS - nově centrální ve vícevrstvé architektuře - UIR-ADR – skutečný registr adres, je využíván i mimo veřej- nou správu a umožňuje i zobrazování v mapových podkladech - elektronická spisová služba na MPSV - komplexní řešení

4 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 IS SSP - APV OKdávky - statistiky Zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře. IS SSP je hierarchický celoplošný třístupňový systém. Roční průměrný objem vyplácených prostředků (včetně Hl.m. Prahy) – 35 miliard Kč (v 2007 54 mld.) Počet vyplácených dávek – 45 milionů/rok Počet klientů v databázích– cca 8 milionů Počet aktivních klientů – cca 2,5 milionu měsíčně Počet operací s daty – cca 30 miliard/rok Počet uživatelů OKdávek (včetně Hl.m. Prahy) - - cca 2800 Počet lokalit – 370 + 22 v Praze

5 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Elektronické formuláře SSP MPSV zavedlo jako první orgán veřejné správy plně funkční elektronické formuláře SSP s e-podpisem rutinně od 1.7.2002. Možnost jen stažení a vytištění žádostí, možnost částečného vyplnění žádostí a úplná elektronická komunikace. K dispozici ke stažení a vytištění i další potřebné formuláře. - Problémem je přesná identifikace klientů, používání umož- nila až novela § 11 zákona o el. podpisu právě od 1.7.2002 - Jako identifikátor nejen pro MPSV, ale i pro MF, se používá bezvýznamový identifikátor klienta MPSV, který je na základě smluv MPSV s PCS součástí kvalifikovaného certifikátu (zároveň si PCS vyžadují souhlas žadatele) a tento systém je odsouhlasen a zaregistrován u ÚOOÚ. Možnost elektronického zasílání formulářů i pro návazné činnosti (potvrzení škol o studiu).

6 tel: 221922571, e-mail:roman.kucera@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

7

8 Vazby IS SSP na další IS veřejné správy

9 tel: 221922 436, e-mail: karel. lux @mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Digitalizace písemností SSP Podrobná evidence všech písemností: Po odsouhlasení dávky SSP: V případě potřeby je možné pracovat: Skartační řízení:  Identifikace každého samostatného listu písemnosti čárovým kódem  Digitalizace každé písemnosti  Svoz a uložení písemností v centrální spisovně SSP  pouze s elektronickými obrazy písemností  listinný originál používat pouze v mimořádných případech  Automatizovat stanovení počátku skartační lhůty ve vazbě na ukončení správních řízení o dávce  Zabezpečit SW podporu skartačního řízení

10 Schéma řešení Digitalizační pracoviště Lokální kontaktní místo Vzdálené kont. místo Centrální spisovna Vzdálené kont. místo Centrální systém SSP Evidence písemností Evidence pohybů a uložení Úložiště digitálních obrazů

11 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 IS SZ - APV OKpráce - statistiky Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. IS plošně pokrývá všechna pracoviště úřadů práce. Roční průměrný objem vyplácených prostředků –APZ – 3,2 mld.Kč- insolvence – 220 mil.Kč –PPZ – 7,5 mld.Kč- příspěvky na ZPS – 700 mil.Kč Počet volných míst, které „prošly“ systémem – 1,5 mil. Počet klientů, kteří „prošli“ systémem – 3 mil. Počet firem, které „prošly“ systémem – 0,8 mil. Počet uchazečů - cca 400 tis./měsíc Počet nabízených volných míst – 50 tis./měsíc Počet uživatelů OKpráce - 5000 Počet lokalit – 248

12 Vazby IS SZ na další IS veřejné správy

13 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Integrovaný informační portál MPSV Adresa na Internetu - portal.mpsv.cz (přístup i z webu MPSV) - Portál nově zpřístupněn v prosinci 2005 - Obrovský nárůst přístupů (půl milionu stránek denně) - Nově řešeny problematika zaměstnanosti (Úřady práce), informace o sociálních dávkách (SSP), informace z oblasti HN a SS a informace o práci v EU (EURES – Evropský portál pracovní mobility) - EURES zpřístupněn v ČR jako první z nových člen. zemí - Dále poskytovány informace týkající se celého MPSV, informace o sociálním zabezpečení (ČSSZ), ověřování adres v registru UIR-ADR a přístup na Portál veřejné správy ČR

14 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Integrovaný informační portál MPSV Vytvoření elektronického trhu práce. Vyhledávání volných míst – 3 typy formulářů Možnost vyhledat volná místa v určité dojezdové vzdálenosti, včetně informace o počtu spojení a o cenách. Automatizované odeslání profesního životopisu na portál: Automatické vytvoření z dat, které vede o uchazeči úřad práce (zajistí zprostředkovatel) Použití wizardu (vede klienta, ten jen zadává údaje) Na druhé straně zaměstnavatelé mají k dispozici aplikaci pro údržbu volných míst.

15

16 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Informační kiosky MPSV Informační kiosek Samoobslužné zařízení umožňující vyhledávání informací Obsahuje standardní PC, tiskárnu, dotykovou obrazovku, klávesnici, čtečku ČK – vše zabezpečeno proti vandalství Kde jsou podmínky pro umístění též PC v roli kiosku se stejným SW vybavením (bez dotykové obrazovky) Počet kiosků na Úřadech práce V systému státní sociální podpory 100 ks (v provozu od 1999-2002) V systému služeb zaměstnanosti 182 ks (v provozu od 1996-2002), + nových 331 ks + 260 ks PC v roli kiosku Realizuje se dovybavení všech těchto 331 kiosků pro obsluhu nevidomými osobami. SW vybavení Integrovaný informační portál MPSV (s přístupem do Internetu)

17

18 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 IS Hmotné nouze a IS Sociálních služeb Nové informační systémy v provozu od 1.1.2007 Výplata dávek podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a výplata příspěvků na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Provozován na obcích s rozšířenou působností, resp. s pověřeným obecní úřadem Počet uživatelů IS HN a SS - cca 5.000 Počet lokalit – 526 v rámci celé ČR

19 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 IS HN a SS - charakteristika - Systém je založen na vícevrstvé architektuře využívající tenkého klienta -Veškerá aplikační logika a data jsou uloženy v centru -Optimální řešení pro rozsáhlé neveřejné aplikace náročné jak na výkon, tak na bezpečnost -Geograficky oddělená záložní lokalita, automatické přepínání -Rozsáhlé vazby na další IS Vícevrstvá architektura -vrstva relační databáze zajišťuje bezpečné uložení dat -vrstva objektově-relačního mapování zajišťuje ukládání a načítání dat -střední vrstva obsahuje sadu funkcí logiky aplikace a funkcionalitu pro komunikaci s ostatními IS -lehká aplikační vrstva představuje vlastní logiku aplikace (funkcionalita pokrývající jednotlivé procesy řešené v IS).

20 Vazby IS HN na další IS veřejné správy

21 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Č I P O V É K A R T Y Čipové karty jsou v resortu MPSV využívány od roku 2001. - Celkem vydáno cca 10.000 profesních ČK pro pracovníky ministerstva a pracovníky Úřadů práce. - Vytvořen vlastní systém certifikačních autorit (správa PKI) a zajištěna i personalizace a vlastní výroba PČK (potisk). - Používány duální čipové karty (kontaktní i bezkontaktní rozhraní), umožňují tedy i kontrolu vstupu do objektů (PČK slouží i jako průkaz pracovníka ministerstva). - Ve dvou regionech ověřovány i klientské čipové karty. S pomocí PČK a programového vybavení se zajistí podstatně kvalitnější zabezpečení přenosu dat s využitím šifrování a elektronického podpisu. PČK umožňuje pracovníkům přihlášení k aplikačnímu programovému vybavení, vytvoření elektronického podpisu a šifrování v rámci Outlook, Přihlášení k Windows, elektronický podpis v rámci aplikace + v archivaci.

22 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Elektronická spisová služba Komplexní řešení podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě - zajišťuje evidenci došlé pošty doručené všemi způsoby (pošta, e-mail, fax, kurýr, osobně, … ) -systém umožňuje vkládání elektronických příloh, spojování souvisejících dokumentů do spisu, používání čárových kódů, hierarchické řešení přístupových práv, vyhledávání dokumentů, vytváření operativních přehledů, převod dokumentů do spisovny a archivu, atd. Elektronická podatelna je přímo integrovaná do systému - příjem zpráv se všemi typy elektronického podpisu (i bez) -systém vytřídí zprávy typu SPAM, ostatní zaregistruje -automatické odesílání potvrzení o přijetí podání -odpověď možno odeslat e-mailem přímo ze systému.

23 tel: 221922436, e-mail: karel.lux@mpsv.cz, http:/portal.mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Děkuji za pozornost. Mgr. Karel Lux karel.lux@mpsv.cz


Stáhnout ppt "MPSV - elektronizace v oblasti sociálních služeb Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky ISSS 2008 – ALDIS Hradec Králové – 7. a 8.4.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google