Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygienické podmínky pro provoz zdravotnických zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygienické podmínky pro provoz zdravotnických zařízení"— Transkript prezentace:

1 Hygienické podmínky pro provoz zdravotnických zařízení

2 Vyhláška č. 195/2005 Sb. Podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

3 Část první Hlášení vzniku a šíření infekčních onemocnění
Nově zjištěná TBC Dispenzarizovaná TBC Pohlavní nemoci Ostatní infekční onemocnění Hlášení registrujícímu lékaři Infekční onemocnění u nichž hrozí šíření – akutní resipační onemocnění, konjuktivitida, mastitida, kožní zánětlivá a mykotická onemocnění, stomatitida, zavšivení Izolace – hepatitidy, antrax, dengue, hemorhagické horečky, cholera, infekce CNS mezilidsky přenosné, mor, paratyfus, syfilis, dětská obrna atd.

4 Část první Způsob hlášení nemocničních nákaz
Seznam infekčních onemocnění u nichž se nařizuje izolace Lékařské prohlídky u fyzických osob vykonávající činnosti epidemiologicky závažné

5 Část první Zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu
Určená místnost pro odběr biologického materiálu Používají se sterilní pomůcky a jednorázové rukavice a to vždy pro jednu odebíranou osobu Nutný okamžitý transport Náležitosti žádanky Preanalytická fáze vyšetření biologického materiálu §6 Vybavení laboratoří pro testování HIV

6 Část druhá Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a Ústavu sociální péče §7 Příjem a ošetřování fyzických osob ve zdravotnických zařízeních a ÚSP Příjmová místnost, vyšetřovna Oděv ani obuv se na JIP nesmí skladovat na pokojích pacientů

7 Část druhá §7 odst. 5 písm. a)- l)
Nenosit šperky, hodinky a umělé nehty na rukou Mytí rukou, dezinfekce, jednorázové ručníky Principy bariérové ošetřovatelské péče, individualizace pomůcek (teploměry, podložní mísy apod.) Parenterální přístupy – zásadně sterilní Endoskopie – vyšší stupeň dezinfekce Jeden pacient jedna jehla a jedna stříkačka

8 Část druhá Operační výkony – sterilní pooperační ochranný oděv, sterilní pomůcky, resterilizovatelné pomůcky odkládat ihned po výkonu a individualizovat po pacientovi Dekontaminace virucidními prostředky Jednorázové jehly a stříkačky se likvidují bez oddělení, k oddělení může sloužit speciální pomůcka přístroj bez ručního oddělení, nasazování krytu na jehlu je nepřípustné Optimalizovat délku hospitalizace (NN) Prevence NN u osob rizikových

9 Část druhá Dohled nad hygienickou péčí pacientů
Před výkony a operacemi musí být zajiště řádná hygienická očista Oddělená hospitalizace osob z epidemiologického hlediska O návštěvách rozhoduje lékař Na JIP, chirurgii, a gynekologii nesmí být květiny, návštěvy používají ochranný oděv a obuv na JIP nebo ARO Manipulace s jídlem – samostatný předpis Novorizenci - kredeizace

10 Část druhá Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce
Opakovaná sterilizace jednorázových pomůcek je zakázána

11 Část druhá Sterilizace Předsterilizační příprava – dle výrobce
Monitorování a záznam sterilizačního cyklu, nebiologické a biologické indikátory Kvalita páry Servis pouze certifikované osoby Předsterilizační příprava – všechny pomůcky se považují za kontaminované, ihned po použití se dekontaminují v myčkách nebo ručně

12 Část druhá Dezinfekce termicky v rámci předsterilizační přípravy 90 °C a vyšší po dobu 10 minut Termochemicky – 60°C 20 minut Fyzikální a chemické testy, bioindikátory – dle výrobce nejméně 1x týdně Ruční mytí probíhá po dezinfekci ve virucidním prostředku Oplach vodou

13 Druhá část Ultrazvuk – 35 kHz k doplnění ručního nebo strojového mytí
Poslední fází předsterilizační přípravy je vložení do obalu Plnění sterilizátoru do 75%

14 Druhá část Sterilizace – fyzikální Pára pod tlakem
Nástroje ve styku s CJN – nesterilizovat, ničit Validace Horký vzduch s cirkulací Plazma Radiací

15 Druhá část Sterilizace chemická Formaldehyd Ethylenoxid

16 Druhá část Obaly Vždy test Papír. Polyamid, kombinovaný obal
Široký svár Označení sterilního materiálu Primární obal Sekundární obal

17 Druhá část Obaly a transport vysterilizovaného materiálu
Uzavřené skříně Oddělení volně nebo ve skříních Pro dlouhodobou expiraci sekundární obal Expirace sterilního materiálu Kontrola sterilizace – ověřené osoby, písemná dokumentace Vakuový test, Bowie-Dick Monitorování sterilizace – zabudované reg. přístroje, zapisovač, tiskárna Kontrola účinnosti – biologické, fyzikální, validace, kontrola sterility, autorizační sety

18 Druhá část Vyšší stupeň dezinfekce Dezinfekce
Fyzikální, chemická, fyzikálně chemická Mechanická očista

19 Část druhá §9 Manipulace s prádlem
Výměna lůžkovin nejméně 1x týdně, vždy po kontaminaci a po operačním výkonu Na pokrytí vyšetřovacích stolů a lehátek se používá jednorázový materiál

20 Druhá část Manipulace s prádlem
Materiály, které přicházející do styku s ránou se nesmí klasifikovat jako prádlo Nemíchá se zdravotnické a nezdravotnické prádlo Infekční – biologický materiál, TBC, laboratoře Operační – operační sály, GP, NOV, JIP a CHIP Ostatní Prádlo kontaminované zářiči

21 Druhá část Manipulace s prádlem Zacházení s použitým prádlem Smlouva
Třídění, nepočítá se, počítání a kontrola přítomnosti cizích předmětů – zvláštní místnost, ochranné pomůcky, neroztřepává se Obaly Pravidla pro manipulaci s použitým prádlem Prádlo s parazity – insekticidy Kontejnery pro transport

22 Část druhá §10 Úklid prostor zařízení léčebně preventivní péče a ústavů sociální péče 1x denně na vlhko Před začátkem programu a vždy po každém výkonu Odběrové místnosti, laboratoře, JIP – 3x denně Na standardních odděleních pouze běžné detergenty Chirurgie, gynekologie, sály, JIP, koupelny, WC, laboratoře – detergenty + dezinfekční prostředky s virucidním účinkem

23 Manipulace s odpady Odpady se odstraňují denně
Nebezpečný odpad speciální spalitelné nádoby, ostré předměty do pevných obalů Doba likvidace – léto 48, zima 72 hodin Biologické zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad Malování – JIP, op. sály 1x ročně; ostatní 1x za dva roky Úklid sanitních vozidel; při potřísnění vždy Infekční převoz – po každém převozu

24 II.1. Fyzikální sterilizace
Sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní parou) v parních přístrojích je vhodná pro zdravotnické prostředky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy plastů a dalších materiálů odolných k těmto parametrům sterilizace: Sterilizační teplota Tlak Přetlak Doba expozice Poznámka °C kPa bar kPa bar min , , , , Pouze pro nebalené kovové nástroje k okamžitému použití sterilizované v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. Nepoužívá se v CS a SC. , , Pouze v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi , , , , Pro inaktivaci prionů ve spojení s alkalickým mytím*

25 Sterilizace proudícím horkým vzduchem - je určena pro zdravotnické prostředky z kovu, skla, porcelánu, keramiky a kameniny. Horkovzdušná sterilizace se provádí v přístrojích s nucenou cirkulací vzduchu při parametrech: Teplota Čas (st. C) (min.)

26 Obaly s vysterilizovaným materiálem se převáží v uzavřených přepravkách nebo skříních, aby byly chráněny před poškozením a znečištěním. Přepravní obal (transportní) - ČSN EN 868-1/3.14: obal obsahující jednu nebo více jednotek primárních a/nebo sekundárních obalů určených k poskytnutí potřebné ochrany při dopravě a skladování IV. Exspirace sterilního materiálu Obaly pro jednotlivé způsoby sterilizace a jim odpovídající exspirace Druh obalu Způsob sterilizace Exspirace pro materiál PS1) HS2) PLS3) FS4) ES5) Volně Chráněný uložený Kazeta hod hod. Kontejner * ** dnů týdnů Papír/přířez# dnů týdnů Papír-fólie dnů týdnů Polyamid dnů týdnů Polypropylen dnů týdnů Tyvek dnů týdnů Netkaná textilie *** *** dnů týdnů Dvojitý obal## týdnů měsíců Dvojitý obal rok rok a skladovací obal * kontejner s filtrem z termostabilního materiálu ** speciální kontejner podle doporučení výrobce sterilizátorů # vždy dvojité balení do přířezů ## uzavřít svárem či lepením obě vrstvy

27


Stáhnout ppt "Hygienické podmínky pro provoz zdravotnických zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google