Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do klasických a moderních metod šifrování Jaro 2012, 3. přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do klasických a moderních metod šifrování Jaro 2012, 3. přednáška."— Transkript prezentace:

1 Úvod do klasických a moderních metod šifrování Jaro 2012, 3. přednáška

2 Polsko 1926 MFNOJ WYFHJ EXZZD BJNDS BECFE NGQOU CFWZE RBSFQ WCUCQ XCKTT RDOAC VDYPM XYOFF HMSOZ THOSD HFPDI UKWRD MNDZX BYMIA FXXTA WWFYS G NEVGW YCJUM IYFCW JXMDR TBIFU PQDMH RPCOX WYXTJ YQXZG CQMSP CJHGA OMHEV QFCGX SXATA HXFHV HZBED VALPY ZPMPW JNPDY RZXKJ DDQZO X NEVGW YIPUC AVKHH FTAPT ZVYXV KRJIG APWAT LWBQH UJASR JMBSF KDVRN IUOXV FKLQG MPSWY EDYHP LSICW ALFPZ XOOFZ BNZUX DCEKG PXJON U Všechna písmena se vyskytují přibližně stejněkrát Frekvence písmen v němčině není rovnoměrná E N I S R... P J X,Y,Q 19,2% 10,2% 8,2% 7,1% 7,0% 0,5% 0,16% 0,01% Odposlechnuté radiové zprávy Wehrmachtu

3 Identifikace šifry NEVGW YIPUC AVKHH FTAPT ZVYXV KRJIG APWAT LWBQH UJASR JMBSF KDVRN IUOXV FKLQG MPSWY EDYHP LSICW ALFPZ XOOFZ BNZUX DCEKG PXJON U NEVGW YCJUM IYFCW JXMDR TBIFU PQDMH RPCOX WYXTJ YQXZG CQMSP CJHGA OMHEV QFCGX SXATA HXFHV HZBED VALPY ZPMPW JNPDY RZXKJ DDQZO X MFNOJ WYFHJ EXZZD BJNDS BECFE NGQOU CFWZE RBSFQ WCUCQ XCKTT RDOAC VDYPM XYOFF HMSOZ THOSD HFPDI UKWRD MNDZX BYMIA FXXTA WWFYS G NEVGW YCJUM IYFCW JXMDR TBIFU PQDMH RPCOX WYXTJ YQXZG CQMSP CJHGA OMHEV QFCGX SXATA HXFHV HZBED VALPY ZPMPW JNPDY RZXKJ DDQZO X Index koincidence němčiny je přibližně 8%. Pokud je prvních šest písmen u dvou zpráv ve stejný den shodných, pak šifra zachovává index koincidence. Jde asi o polyalfabetickou šifru. Množství zpráv nasvědčovalo, že k šifrování je patrně využíván nějaký přístroj.

4 Enigma klávesnice žárovky propojovací deska okénka ozubená kolečka měřič napětí

5 Rotor 1. ozubené kolečko 2. abecední kroužek 3. společná osa rotorů 4. spona abecedního kroužku 5. tělo rotoru s 26 dráty 6. kontaktní kolíky 7. kontaktní plošky 8. zářez pro přenos pohybu

6 Elektrické schéma 1. reflektor 2. trojice rotorů 3. žárovky 4. baterie 5. klávesnice 6. propojovací deska E - vstupní rotor

7 Manuál pro operátory Francouzská špionáž získala manuál pro operátory vojenského přístroje Enigma komcem roku 1931 (generál Gustave Bertrand). Německým agentem byl Hans-Thilo Schmidt (1888-1944). Později předal francouzské špionáži také denní klíče pro měsíce září a říjen 1932. Počátkem prosince 1932 dostalo polské Biuro Szyfrów kopie těchto dokumentů na základě dohody o vojenské spolupráci mezi Polskem, Francií a Velkou Británií. V prosinci roku 1932 tak Biuro Szyfrów mělo k dispozici: - komerční přístroj Enigma (bez propojovací desky a s jinými rotory, - operační manuál, - denní klíče pro měsíce září a říjen 1932.

8 Denní klíče Denní klíč říkal, jak má být nastavený přístroj Enigma v daném dni na začátku šifrování libovolné zprávy v daném dni. Denní klíč sestával z: pořadí rotorů, např. II, III, I, bylo v té době stejné po celý čtvrt roku, polohy abecedních kroužků na rotorech, např. KUB, propojení v propojovací desce, např. AU, CR, DK, JZ, LN, PS, základní nastavení, tj. jaká písmena jsou vidět v malých okénkách, např. UFW.

9 Klíč zprávy Po nastavení přístroje podle denního klíče měla obsluha zvolit náhodnou trojici písmen, kupříkladu HTS, to je klíč zprávy, poté ji napsat dvakrát za sebou, tj. HTS HTS, pak tuto šestici zašifrovat pomocí přístroje nastaveného podle denního klíče, výsledkem bylo NEV GWY, poté ručně přenastavit rotory tak, aby v okénkách byl vidět klíč zprávy, a začít šifrovat samotnou zprávu. Tak například zpráva AHOJ byla zašifrována jako JCRI. Celou šifrovou zprávu NEV GWY JCRI pak obsluha předala radistovi k odvysílání. Dešifrování na přijímací straně probíhalo naprosto stejně.

10 Porušení pravidel bezpečnosti Všechny klíče zpráv byly ve stejném dni šifrovány pomocí stejného klíče (stejného nastavení přístroje). Každý konkrétní klíč zprávy byl šifrován dvakrát pomocí dvou různých klíčů (tj. různých nastavení přístroje). Porušení pravidel bezpečnosti bylo počátkem matematické analýzy šifry. Jak jich využít k prolomení šifry?

11 Konec roku 1932 Marian Rejewski 1905-1980 Henryk Zygalski 1906-1978 Jerzy Rózycki 1907-1942 Tři nejlepší absolventu kurzu kryptoanalýzy, který uspořádalo Biuro Szyfrów v roce 1928 pro posluchače matematiky na univerzitě v Poznani.

12 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz Matematický model rotoru a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z bd a c i h e l j m f n g o l q r t v p s u z y x w N = ( )

13 Matematický model rotoru a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z b d a c i h e k j m f n g o l q r t v p s u z y x w () N=N= b d a c i h e l j m f n g o l q r t v p s u z y x v a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ( ) N -1 =

14 Rotory lze násobit abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz M N a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z b d a c i h e k j m f n g o l q r t v p s u z y x w N:N: ( ) j m o a k c u b e q d h f l i x t v g s r w y p z n ( ) M:M: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z j m o a k c u b e q d h f l i x t v g s r w y p z n ( ) MN: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z l m b g s c h a f i d j r k n v y p t u z e o w q x () NM: MN se nerovná NM R ( MN ) = ( RM ) N =RMN

15 Grafické znázornění permutací N=N= ( a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z b d a c i h e k j m f n g o l q r t v p s u z y x w ) Cyklický typ permutace N : (0,2,3,2,1,0,0,.... ) a b d c e i j m g f h k l n o p q r t s v u w z x y

16 Graf složené permutace N= ( ) a b c d e f g b c a e f g d M= ( b c a e f g d e f g a d c b ) a b c d e f g MN= ( a b c d e f g e f g a d c b )

17 Řešitelnost rovnice U=X -1 VX U,V jsou permutace na nějaké množině Z a nechť permutace X na množině Z je řešením této rovnice. a b X(a) VX(a)=X(b) c X(c) p X(p) Je-li X řešením rovnice, zobrazuje šipky libovolného cyklu permutace U na šipky nějakého cyklu permutace V téže délky. Nutnou podmínkou pro řešitelnost rovnice je to, že permutace U,V musí mít stejný cyklický typ, tj. stejný počet cyklů libovolné délky.

18 Řešitelnost rovnice U=X -1 VX Nechť naopak permutace U,V mají stejný cyklický typ. a b v=X(a) VX(a)=X(b) c X(c) p X(p) Zvolíme nějaký cyklus v permutaci U v nějaký cyklus téže délky v permutaci V. Dále zvolíme ve vybraném cyklu permutace U prvek a a ve vybraném cyklu permutace V nějaký prvek v a zkusíme najít řešení X, pro které platí X(a)=v. Zvolená hodnota X(a) tak jednoznačně určuje hodnoty permutace X ve všech bodech vybraného cyklu permutace U. Protože permutace U,V mají stejný permutační typ, můžeme spárovat cykly permutace U s cykly permutace V stejné délky.

19 Řešitelnost rovnice U=X -1 VX Platí proto následující tvrzení. Říká se mu věta o konjugovaných permutacích. Věta. Jsou-li U,V dvě permutace na konečné množině Z, pak existuje permutace X na množině Z, pro kterou platí, že U=X -1 VX právě když permutace U,V mají stejný cyklický typ. Uvedený nástin důkazu ve skutečnosti obsahuje algoritmus, jak najít všechna řešení této rovnice. Každý pár cyklů délky n dává n možností, jak permutaci X definovat na prvcích toho cyklu permutace U, který v daném páru leží. Leží-li v každé z permutací U,V právě k=p n cyklů délky n, pak pro dané spárování těchto cyklů dostaneme celkem n k možností, jak definovat permutaci X na prvcích cyklů délky n. A protože možných spárování k cyklů je k !, celkový počet počet možností, jak definovat permutaci X na k cyklech délky n, je k ! x n k. Celkový počet řešení X je pak součinem těchto čísel přes všechny délky cyklů n.

20 Počet řešení Například, mají-li U,V po jednom cyklu délky 26, pak má rovnice 26 řešení. Mají-li U,V po dvou cyklech délky 13, pak má rovnice 2 x 13 2 = 338 řešení. Mají-li U,V cyklický typ (0,2,3,2,1,0,0,.... ), pak počet řešení rovnice U = X -1 VX je (2! x 2 2 ) x (3! x 3 3 ) x (2! x 4 2 ) x 5. Mají-li U,V cyklický typ (26,0,0,0,0,.... ), pak má rovnice 26! řešení, neboť každá permutace X je řešením.

21 Statický model abcdeabcde fghijfghij klmnopklmnop qrstuqrstu vwxyzvwxyz R L M N H S S -1 H -1 N -1 M -1 L -1 RLMNHS abab u z

22 Dynamický model R L M P -1 N P H S a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a () P= A= S -1 H -1 P -1 N -1 PM -1 L -1 RLMP -1 NPHS abab u z

23 Prvních šest písmen zprávy A= S -1 H -1 P -1 N -1 PM -1 L -1 RLMP -1 NPHSA= S -1 H -1 P -1 N -1 P Q P -1 NPHS B= S -1 H -1 P -2 N -1 P 2 M -1 L -1 RLMP -2 NP 2 HSB= S -1 H -1 P -2 N -1 P 2 Q P -2 NP 2 HS C= S -1 H -1 P -3 N -1 P 3 M -1 L -1 RLMP -3 NP 3 HS C= S -1 H -1 P -3 N -1 P 3 Q P -3 NP 3 HS D= S -1 H -1 P -4 N -1 P 4 M -1 L -1 RLMP -4 NP 4 HS D= S -1 H -1 P -4 N -1 P 4 Q P -4 NP 4 HS E= S -1 H -1 P -5 N -1 P 5 M -1 L -1 RLMP -5 NP 5 HSE= S -1 H -1 P -5 N -1 P 5 Q P -5 NP 5 HS F= S -1 H -1 P -6 N -1 P 6 M -1 L -1 RLMP -6 NP 6 HS F= S -1 H -1 P -6 N -1 P 6 Q P -6 NP 6 HS Všude můžeme nahradit nehybné rotory M -1 L -1 RLM jedním tlustým virtuálním (neznámým) reflektorem Q. A= S -1 H -1 P -1 N -1 PQP -1 NPHS B= S -1 H -1 P -2 N -1 P 2 QP -2 NP 2 HS C= S -1 H -1 P -3 N -1 P 3 QP -3 NP 3 HS D= S -1 H -1 P -4 N -1 P 4 QP -4 NP 4 HS E= S -1 H -1 P -5 N -1 P 5 QP -5 NP 5 HS F= S -1 H -1 P -6 N -1 P 6 QP -6 NP 6 HS Permutace A,B,C,D,E,F sice neznáme, z odposlechnutých zpráv z daného dne, pokud je jich dost, ale můžeme vyčíst složené permutace DA, EB a FC. Tyto rovnice platí za předpokladu, že v průběhu šifrování prvních šesti písmen zprávy se nezměnila vzájemná poloha prostředního a tedy ani levého rotoru. To nastávalo v průměru v 21 z každých 26 dní. Tedy zhruba v 80% dní.

24 Charakteristiky dne Permutace R popisující propojení v reflektoru má všechny cykly délky 2. Proto platí RR = R 2 = I, kde I je identická permutace. Neboli R -1 = R. Všechny permutace A,B,C,D,E,F jsou konjugované s permutací R, proto mají všechny tyto permutace také všechny cykly délky 2. Platí proto A 2 = B 2 = C 2 = D 2 = E 2 = F 2 = I, neboli každá z těchto permutací je inverzní k sobě samé. Prvních šest písmen libovolné zprávy je šifrová podoba otevřeného textu tvaru xyzxyz. Permutace A zašifruje písmeno x jako A(x) = u, a permutace D zašifruje totéž písmeno x jako D(x) = v. Tedy platí DA(u) = v. Permutace DA zobrazuje první písmeno každé šifrové zprávy do čtvrtého písmene téže zprávy. Můžeme ji proto vyčíst z odposlechnutých zpráv.

25 Den manévrů Podobně permutace EB zobrazuje druhé písmeno každé šifrové zprávy do pátého písmene téže zprávy. A stejně tak permutace FC zobrazuje třetí písmeno každé šifrové zprávy do šestého písmene téže zprávy. 1. AUQ AMN 2. BNH CHL 3. BCT CGJ 4. CIK BZT 5. DDB VDV 6. EJP IPS 7. GPB ZSV 8. GPB ZSV 9. HNO THD 10. HNO THD 11. HXV TTI 12.IKG JKF 13.IKG JKF 14. IND JHU 15. JWF MIC 16. JWF MIC 17. KHB XJV 18. KHB XJV 19. LDR HDE 20. LDR HDE 21. MAW UXP 22. MAW UXP 23. NXD QTU 24. NXD QTU 25. NLU QFZ 26. OBU DLZ 27. PVJ FEG 28. QGA LYB 29. QGA LYB 30. RJL WPX 31. RJL WPX 32. RJL WPX 33. RJL WPX 34. RFC WQQ 35. SYX SCW 36. SYX SCW 37. SYX SCW 38. SYX SCW 39. SYX SCW 40. SJM SPO 41. SJM SPO 42. SJM SPO 43. SUG SMF 44. SUG SMF 45. TMN EBY 46. TMN EBY 47. TAA EXB 48. USE NWH 49. VII PZK 50. VII PZK 51. VQZ PVR 52. VQZ PVR 53. WTM RAO 54. WTM RAO 55. WTM RAO 56. WKI RKK 57. XRS GNM 58. XRS GNM 59. XOI GUK 60. XYW GCP 61. YPC OSQ 62. ZZY YRA 63. ZEF YOC 64. ZSJ YWG

26 Charakteristiky dne Z tabulky začátků odposlechnutých zpráv tak můžeme vyčíst všechny tři charakteristiky dne, složené permutace DA, EB, FC. Jejich cyklický zápis je: DA = (a),(s),(bc),(rw),(dvpfkxgzyo),(eijmunqlht) EB = (axt),(blfqveoum),(cgy),(d),(hjpswizrn),(k) FC = (abviktjgfcqny),(duzrehlxwpsmo).

27 Co způsobilo šifrování klíče zprávy Z odposlechu známe charakteristiky dne DA, EB a FC. Vezmeme rovnice pro A a D A= S -1 H -1 P -1 N -1 PQP -1 NPHS D= S -1 H -1 P -4 N -1 P 4 QP -4 NP 4 HS a vynásobíme je (musíme dávat pozor na pořadí) DA = S -1 H -1 P -4 N -1 P 4 QP -4 NP 4 HS S -1 H -1 P -1 N -1 PQP -1 NPHS DA = S -1 H -1 P -4 N -1 P 4 QP -4 NP 3 N -1 PQP -1 NPHS Podobně dostaneme EB = S -1 H -1 P -5 N -1 P 5 QP -5 NP 3 N -1 P 2 QP -2 NP 2 HS FC = S -1 H -1 P -6 N -1 P 6 QP -6 NP 3 N -1 P 3 QP -3 NP 3 HS Šifrování klíče zpráv tak umožnilo sestavit soustavu tří rovnic o třech neznámých obsahující informaci o vnitřní konstrukci přístroje.

28 Ještě jedno tvrzení o permutacích Každá charakteristika dne DA, EB a FC obsahuje vždy sudý počet cyklů libovolné délky. To není náhoda. Připomeňme si, že každá z permutací A,B,C,D,E,F obsahuje pouze cykly délky 2. Platí následující tvrzení. Věta. Permutaci K na množně Z lze vyjádřit jako složení K = VU dvou permutací V,U, které mají obě pouze cykly délky dva, právě když má permutace K sudý počet cyklů libovolné délky. Při důkazu lze postupovat podobně jako jsme postupovali při zkoumání řešitelnosti rovnice U = X -1 VX. Pomocí grafů si opět také ukážeme, jak najít všechny možné dvojice permutací V,U splňujících tyto podmínky.

29 Grafické zdůvodnění Nakreslíme si obě permutace V,U do stejného obrázku................. Vzhledem k tomu, že se barvy jednotlivých dvojšipek musí v každém cyklu střídat (z každého bodu musí vycházet právě jedna šipka každé barvy), musí být v každém cyklu sudý počet bodů (a také hran). Přidáme složení VU (červeně)........... Každý cyklus sudé délky ve společném grafu obou permutací V,U se tak rozpadne do dvou cyklů poloviční (stejné) délky v grafu složení VU.

30 Opačná implikace Nechť má naopak permutace K sudý počet cyklů každé délky. Chceme najít všechny dvojice permutací V,U takové, že K= VU a současně V,U mají všechny cykly délky 2. Zvolíme dva cykly stejné délky v permutaci K. Má-li platit K= VU, musí vést každá šipka obou permutací V,U mezi dvěma různými cykly téže délky permutace K. Zvolme tedy libovolně hodnotu permutace U v nějakém bodě a jednoho z cyklů tak, aby ležela v druhém ze zvolené dvojice cyklů. Touto volbou jsou jednoznačně určené hodnoty obou permutací V,U ve všech ostatních bodech zvolené dvojice cyklů. a............

31 Počet možností Mají-li cykly ve zvolené dvojici délku n, pak máme n možností, jak zvolit hodnotu permutace U v bodě a tak, aby ležela ve druhém ze zvolené dvojice cyklů. Máme tedy n možností, jak zvolit permutace V,U tak, aby zobrazovaly body každého ze zvolené dvojice cyklů do druhého cyklu dvojice. DA = (a),(s),(bc),(rw),(dvpfkxgzyo),(eijmunqlht) Tak například pro charakteristiku existuje 2 x 10 možností pro permutace V,U, pro charakteristiku EB = (axt),(blfqveoum),(cgy),(d),(hjpswizrn),(k) existuje 3 x 9 možností, a pro charakteristiku FC = (abviktjgfcqny),(duzrehlxwpsmo) existuje 13 možností. Celkem tedy pro den s danými charakteristikami je 20 x 27 x 13 = 7020 možností, jak mohou vypadat permutace A, B, C, D, E, F.


Stáhnout ppt "Úvod do klasických a moderních metod šifrování Jaro 2012, 3. přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google