Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuSoustružení – jednoduché dokončovací metody Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblastTechnologie Vzdělávací obor23 – 51 – H/01, 23-45-L/001 Tematický okruhTechnologie obrábění Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v dvouhodinovém bloku naučí jednoduché dokončovací technologie soustružení za použití správných nástrojů, strojů a řezných podmínek a poznají, jak a čím zkontrolovat správnost vyrobené plochy. Vybavení, pomůcky- Klíčová slova Soustružení, nástroje, stroje, řezné podmínky, jednoduché dokončovací technologie soustružení, kontrola vyrobené plochy, měřidla. Datum14. 8. 2013 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY

2 1 definice technologie 2 technologické postupy - přehled 3-12 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky 13 stroje 14 upínání nástrojů a polotovarů 15 kontrola - měřidla, postup 16 úkoly k opakování

3 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 1 definice technologie Účelem jednoduchých dokončovacích prací na soustruhu je dosáhnout určité jakosti obrobených ploch, rozměrové přesnosti i přesnosti geometrie tvaru. Jednoduché znamená, že tyto požadavky nejsou v některých případech příliš vysoké. Hlavním znakem je dosažení požadovaného tvaru rychle a jednoduše v krátkém čase. 3

4 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 2 technologické postupy - přehled 1.Leštění 2.Pilování 3.Škrabání 4.Válečkování 5.Rýhování a vroubkování Volba technologického postupu soustružení závisí zejména na požadované struktuře povrchu, rozměrové, tvarové a geometrické přesnosti součásti.

5 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 3 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky LEŠTĚNÍ Leštěním se zvyšuje lesk a vzhled obrobené plochy snižováním drsnosti povrchových nerovností, přičemž úběr materiálu je zanedbatelný. Leštěním nezvýšíme geometrickou přesnost součásti, provádí brusným papírem nebo kůží ručně a) nebo pomocí dřevěné svěrky b) či vnitřní plochy pomocí dřevěného kolíku c). Přídavek na leštění je řádově několik setin mm. Leštění se v technologickém postupu zařazuje před povrchovou úpravu kovu jako jsou: chromování, niklování, zinkování, chemická úprava, nátěry apod. http://www.youtube.com/watch?v=y3hoNOA63JY http://www.youtube.com/watch?v=scOE1SMatdc http://www.youtube.com/watch?v=4efxcA-WeJg

6 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 4 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky PILOVÁNÍ Pilováním lze dokončovat povrch jen tehdy, nekladou - li se velké požadavky na přesnost geometrického tvaru a rozměry obrobku. Při pilování je obtížné dodržovat stálý tlak pilníku na obrobek, čímž se vytváří nesprávný geometrický tvar. Nejčastěji se pilováním odstraňují otřepy z obrobených ploch, sražení a zaoblují se ostré hrany, pilováním lze také dokončit tvarové plochy soustružené sdruženým posuvem, při pilování válcových nebo kuželových ploch se pilník přemisťuje v obou smyslech podél obrobku za stejnoměrného tlaku. Volba tvaru těla, druhu a seku pilníku závisí na tvaru a požadované jakosti povrchu obráběné součásti a), b).Na pilník se nesmí příliš tlačit, aby se seky neucpávaly, drží se oběma rukama c), řezná rychlost vřetene je větší než při běžném soustružení. http://www.youtube.com/watch?v=ZqFFRjzeNuo

7 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 5 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky ŠKRABÁNÍ Tato technologie je obdobná jako pilování, k dokončování ploch se používá škrabáků a škrabek různých tvarů a), b),c). Oproti pilníku má výhody, že může odřezávat větší vrstvu materiálu a lze jej použít při dokončování děr – srážení hran, do kterých se pilník nevejde nebo jen obtížně. Při škrabání vnějších ploch se musí škrabák podepřít d). http://www.youtube.com/watch?v=hmleYOWP4e0&list=PLx7W5Jsc1dyiFhRCnpOGt3fXqKLZJN-Ml http://www.youtube.com/watch?v=z5LGFm- Ll2Q&list=PLx7W5Jsc1dyiFhRCnpOGt3fXqKLZJN-Ml

8 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 6 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky VÁLEČKOVÁNÍ Válečkuje se vnější nebo vnitřní povrch rotačních součástí tak, že se na něj tlačí otáčející se válečky uchycené v přípravku. V povrchové vrstvě válečkované plochy probíhá plastická deformace, při níž se snižují vyvýšeniny a zaplňují prohlubeniny (Ra 3,2 - začátek, Ra 0,25 – konec), současně se tato vrstva zpevní, tím se získá zvýšená jakost obrobené plochy, zvýšení meze únavy a odolnost proti korozi. Hloubka zpevnění závisí na tlaku, který se na obrobenou plochu vyvine jedním nebo současně více válečky. Válečky jsou přitlačovány mechanicky nebo hydraulicky. vnější válečkování vnitřní válečkování http://www.youtube.com/watc h?v=xHjKAzCXHps http://www.youtube.com/watch?v=h1Dl9U5Ligo

9 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 7 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky RÝHOVÁNÍ A VROUBKOVÁNÍ (RÁDLOVÁNÍ) provádí se pro zdrsnění povrchu uchopovacích nebo ovládacích prvků součástí nebo pro zlepšení vzhledu povrchu součástí. Rýhování: na povrchu se obrobku vytváří podélné drážky (rýhy) ve směru jeho osy tímto způsobem se zdrsňují převážně krátké plochy Vroubkování na povrchu se obrobku vytváří šikmé drážky – kosoúhlé pod úhlem 30° vzhledem k ose obrábění při soustružení kovových materiálů, nebo pravoúhlé při soustružení plastů tímto způsobem se zdrsňují převážně dlouhé plochy

10 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 8 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky RÝHOVÁNÍ A VROUBKOVÁNÍ (RÁDLOVÁNÍ) Způsoby rádlování: 1. Tvářecí – nevznikají třísky, Používají se rýhovače, je to ocelové kalené kolečko 1 s vyfrézovanými přímými břity, otáčí se na čepu 2 uchyceném v držáku 3. Rýhovač se upíná tak, aby osa kolečka byla v ose soustružení, vroubkovače, se dvěma rýhovacími kolečky otočně uloženými ve výkyvném držáku, se upínají, tak, aby osa výkyvného držáku byla v ose soustružení. Užší plochy než je šířka kolečka se soustruží příčným posuvem, široké plochy se vyrábí při podélném posuvu nástroje. Řezná rychlost je malá = 0,8 x běžné řezné rychlosti, tření mezi kolečky se snižuje chlazením a mazáním. Pokud je potřeba obrobenou plochu opravit, musí se tímto způsobem projet znovu. 2. Řezné - jedná se o klasické třískové obrábění, nástroje se upínají podle stejných zásad jako v předešlé technologii, posuv se volí 0,02 – 0,04 mm/otáčku, přísuv se rovná polovině požadované výsledné hloubce rádlování (Např, chcete-li dosáhnout hloubky rádlovaného profilu 2mm musí být pracovní hloubka 1mm). Rádluje se za vydatného mazání a chlazení. Při chybě se postupuje rovněž stejně jako u předchozí technologie.

11 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 9 Srovnání

12 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 10 nástroje pro tvářecí rádlování, řezné podmínky Rádlovací kolečka Pro klasické soustružení http://www.youtube.com/watch?v=_rigCbIBPDg http://www.youtube.com/watch?v=yokRN6iQNtU

13 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 11 nástroje pro tvářecí rádlování, řezné podmínky Pro CNC obrábění

14 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 12 nástroje pro řezné rádlování, řezné podmínky Rádlovací kolečka Pro klasické soustružení Pro CNC obrábění

15 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 13 Stroje CNC univerzální hrotový

16 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 14 Upínání nástrojů a polotovarů VBD do držáku Polotovar do sklíčidla Nástroj do nožové hlavy, přidržovaný rukou, případně do speciálního přípravku 16

17 15 kontrola – měřidla SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY průměr Válcovitost Drsnost povrchu etalony nebo drsnoměrem Druh měřidla volíme podle předepsané přesnosti rozměrů a složitosti tvaru. Složité tvary

18 SOUSTRUŽENÍ – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 16 úkoly k opakování 1)Definujte pojem jednoduchá dokončovací metoda na soustruhu 2)Vyjmenujte tyto jednoduché dokončovací metody 3)Jednotlivé technologie popište – podstatu, nástroje, stroje, přípravky, postup, řezné podmínky 4)Popište co, čím a jak se kontroluje vyrobená plocha

19 ZDROJE A PRAMENY Nástroje, tabulka [online]. [cit. 2014-03-08]. Dostupné z: http://www.octopustools.com//radlovani.php Univerzální hrotový soustruh: obr. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.horakkovo.cz/strojovy_park.html Univerzální sklíčidlo [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.techno- mat.cz/data/katedry/kom/KOM_PKY_PR_12_CZE_Dvorackova_Soustruznicke_a_brousici_pripra vky.pdf Soustruh CNC: obr. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z:http://www.bow.cz/produkt/3514330-cnc-soustruh-opti-l44 Stranový nůž: obr. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.verko.cz/soustruznicky- nuz-stranovy-pravy-din4980-9584/ Hladící nůž: obr. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.kovoobrabeci- nastroje.cz/katalog/soustruzeni-6/soustr.-noze-hss-226/hladici-289/soustruznicke-noze-hladici- 223532-290/ Kontrola tvaru 3D sondou: obr [online]. [cit. 2014_08_14]. Dostupné z: https://portal.zcu.cz/portal/prohlizeni.html Kontrola tvaru : obr [online]. [cit. 2014_08_14]. Dostupné z: http://www.quido.cz/mereni/tvary.htm Kontrola tvaru : obr [online]. [cit. 2014_08_14]. Dostupné z: http://www.ekotec.de/Firma/messtechnik/messtechnik_profilprojektor.html


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google