Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY"— Transkript prezentace:

1 Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY
Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Soustružení – jednoduché dokončovací metody Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technologie Vzdělávací obor 23 – 51 – H/01, L/001 Tematický okruh Technologie obrábění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v dvouhodinovém bloku naučí jednoduché dokončovací technologie soustružení za použití správných nástrojů, strojů a řezných podmínek a poznají, jak a čím zkontrolovat správnost vyrobené plochy. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Soustružení, nástroje, stroje, řezné podmínky, jednoduché dokončovací technologie soustružení , kontrola vyrobené plochy, měřidla. Datum

2 technologické postupy - přehled
Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 1 definice technologie 2 technologické postupy - přehled 3-12 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky 13 stroje 14 upínání nástrojů a polotovarů 15 kontrola - měřidla, postup 16 úkoly k opakování

3 Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY
1 definice technologie Účelem jednoduchých dokončovacích prací na soustruhu je dosáhnout určité jakosti obrobených ploch, rozměrové přesnosti i přesnosti geometrie tvaru. Jednoduché znamená, že tyto požadavky nejsou v některých případech příliš vysoké. Hlavním znakem je dosažení požadovaného tvaru rychle a jednoduše v krátkém čase.

4 technologické postupy - přehled
Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 2 technologické postupy - přehled Leštění Pilování Škrabání Válečkování Rýhování a vroubkování Volba technologického postupu soustružení závisí zejména na požadované struktuře povrchu, rozměrové, tvarové a geometrické přesnosti součásti.

5 LEŠTĚNÍ technologické postupy, nástroje, řezné podmínky
Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 3 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky LEŠTĚNÍ Leštěním se zvyšuje lesk a vzhled obrobené plochy snižováním drsnosti povrchových nerovností, přičemž úběr materiálu je zanedbatelný. Leštěním nezvýšíme geometrickou přesnost součásti, provádí brusným papírem nebo kůží ručně a) nebo pomocí dřevěné svěrky b) či vnitřní plochy pomocí dřevěného kolíku c) . Přídavek na leštění je řádově několik setin mm. Leštění se v technologickém postupu zařazuje před povrchovou úpravu kovu jako jsou: chromování, niklování, zinkování, chemická úprava, nátěry apod.

6 PILOVÁNÍ technologické postupy, nástroje, řezné podmínky
Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 4 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky PILOVÁNÍ Pilováním lze dokončovat povrch jen tehdy, nekladou - li se velké požadavky na přesnost geometrického tvaru a rozměry obrobku. Při pilování je obtížné dodržovat stálý tlak pilníku na obrobek, čímž se vytváří nesprávný geometrický tvar. Nejčastěji se pilováním odstraňují otřepy z obrobených ploch, sražení a zaoblují se ostré hrany , pilováním lze také dokončit tvarové plochy soustružené sdruženým posuvem, při pilování válcových nebo kuželových ploch se pilník přemisťuje v obou smyslech podél obrobku za stejnoměrného tlaku. Volba tvaru těla , druhu a seku pilníku závisí na tvaru a požadované jakosti povrchu obráběné součásti a), b).Na pilník se nesmí příliš tlačit, aby se seky neucpávaly, drží se oběma rukama c), řezná rychlost vřetene je větší než při běžném soustružení.

7 ŠKRABÁNÍ technologické postupy, nástroje, řezné podmínky
Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 5 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky ŠKRABÁNÍ Tato technologie je obdobná jako pilování, k dokončování ploch se používá škrabáků a škrabek různých tvarů a), b) ,c). Oproti pilníku má výhody, že může odřezávat větší vrstvu materiálu a lze jej použít při dokončování děr – srážení hran, do kterých se pilník nevejde nebo jen obtížně. Při škrabání vnějších ploch se musí škrabák podepřít d).

8 Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 6
technologické postupy, nástroje, řezné podmínky VÁLEČKOVÁNÍ Válečkuje se vnější nebo vnitřní povrch rotačních součástí tak, že se na něj tlačí otáčející se válečky uchycené v přípravku. V povrchové vrstvě válečkované plochy probíhá plastická deformace, při níž se snižují vyvýšeniny a zaplňují prohlubeniny (Ra 3,2 - začátek, Ra 0,25 – konec), současně se tato vrstva zpevní, tím se získá zvýšená jakost obrobené plochy, zvýšení meze únavy a odolnost proti korozi . Hloubka zpevnění závisí na tlaku, který se na obrobenou plochu vyvine jedním nebo současně více válečky. Válečky jsou přitlačovány mechanicky nebo hydraulicky. vnitřní válečkování vnější válečkování

9 RÝHOVÁNÍ A VROUBKOVÁNÍ (RÁDLOVÁNÍ)
Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 7 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky RÝHOVÁNÍ A VROUBKOVÁNÍ (RÁDLOVÁNÍ) provádí se pro zdrsnění povrchu uchopovacích nebo ovládacích prvků součástí nebo pro zlepšení vzhledu povrchu součástí. Rýhování: na povrchu se obrobku vytváří podélné drážky (rýhy) ve směru jeho osy tímto způsobem se zdrsňují převážně krátké plochy Vroubkování na povrchu se obrobku vytváří šikmé drážky – kosoúhlé pod úhlem 30° vzhledem k ose obrábění při soustružení kovových materiálů, nebo pravoúhlé při soustružení plastů tímto způsobem se zdrsňují převážně dlouhé plochy

10 RÝHOVÁNÍ A VROUBKOVÁNÍ (RÁDLOVÁNÍ)
Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 8 technologické postupy, nástroje, řezné podmínky RÝHOVÁNÍ A VROUBKOVÁNÍ (RÁDLOVÁNÍ) Způsoby rádlování: 1. Tvářecí – nevznikají třísky, Používají se rýhovače, je to ocelové kalené kolečko 1 s vyfrézovanými přímými břity, otáčí se na čepu 2 uchyceném v držáku 3. Rýhovač se upíná tak, aby osa kolečka byla v ose soustružení, vroubkovače, se dvěma rýhovacími kolečky otočně uloženými ve výkyvném držáku, se upínají, tak, aby osa výkyvného držáku byla v ose soustružení. Užší plochy než je šířka kolečka se soustruží příčným posuvem, široké plochy se vyrábí při podélném posuvu nástroje. Řezná rychlost je malá = 0,8 x běžné řezné rychlosti, tření mezi kolečky se snižuje chlazením a mazáním. Pokud je potřeba obrobenou plochu opravit, musí se tímto způsobem projet znovu. 2. Řezné - jedná se o klasické třískové obrábění, nástroje se upínají podle stejných zásad jako v předešlé technologii, posuv se volí 0,02 – 0,04 mm/otáčku, přísuv se rovná polovině požadované výsledné hloubce rádlování (Např, chcete-li dosáhnout hloubky rádlovaného profilu 2mm musí být pracovní hloubka 1mm). Rádluje se za vydatného mazání a chlazení. Při chybě se postupuje rovněž stejně jako u předchozí technologie.

11 Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY
9 Srovnání

12 Pro klasické soustružení
Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 10 nástroje pro tvářecí rádlování, řezné podmínky Rádlovací kolečka Pro klasické soustružení

13 Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 11
nástroje pro tvářecí rádlování, řezné podmínky Pro CNC obrábění

14 Pro klasické soustružení
Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 12 nástroje pro řezné rádlování, řezné podmínky Rádlovací kolečka Pro CNC obrábění Pro klasické soustružení

15 Stroje Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 13
univerzální hrotový CNC

16 Polotovar do sklíčidla
Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 14 Upínání nástrojů a polotovarů VBD do držáku Nástroj do nožové hlavy, přidržovaný rukou, případně do speciálního přípravku Polotovar do sklíčidla

17 Drsnost povrchu etalony nebo drsnoměrem
Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 15 kontrola – měřidla Druh měřidla volíme podle předepsané přesnosti rozměrů a složitosti tvaru. průměr Složité tvary Drsnost povrchu etalony nebo drsnoměrem Válcovitost

18 úkoly k opakování Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY 16
Definujte pojem jednoduchá dokončovací metoda na soustruhu Vyjmenujte tyto jednoduché dokončovací metody Jednotlivé technologie popište – podstatu, nástroje, stroje, přípravky, postup, řezné podmínky Popište co , čím a jak se kontroluje vyrobená plocha

19 Zdroje a prameny Nástroje, tabulka [online]. [cit ]. Dostupné z: Univerzální hrotový soustruh: obr. [online]. [cit ]. Dostupné z: Univerzální sklíčidlo [online]. [cit ]. Dostupné z: Soustruh CNC: obr. [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.bow.cz/produkt/ cnc-soustruh-opti-l44 Stranový nůž: obr. [online]. [cit ]. Dostupné z: Hladící nůž: obr. [online]. [cit ]. Dostupné z: Kontrola tvaru 3D sondou: obr [online]. [cit. 2014_08_14]. Dostupné z: https://portal.zcu.cz/portal/prohlizeni.html Kontrola tvaru : obr [online]. [cit. 2014_08_14]. Dostupné z: Kontrola tvaru : obr [online]. [cit. 2014_08_14]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Soustružení – JEDNODUCHÉ DOKONČOVACÍ METODY"

Podobné prezentace


Reklamy Google