Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdálené počítačové sítě a programování v prostředí Windows – kombinované studium Osnovy předmětu a koncepce výuky Ing. Zdeněk Votruba LVALVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdálené počítačové sítě a programování v prostředí Windows – kombinované studium Osnovy předmětu a koncepce výuky Ing. Zdeněk Votruba LVALVA."— Transkript prezentace:

1 Vzdálené počítačové sítě a programování v prostředí Windows – kombinované studium Osnovy předmětu a koncepce výuky Ing. Zdeněk Votruba LVALVA

2 Vzdálené počítačové sítě a programování v prostředí Windows Předmět je koncipován do 4 konzultačních „turné“ a výuky. 8 hodin praktického cvičení. Účast na přednáškách i cvičení je povinná, lze však předem domluvit neúčast v případě prokazatelných znalostí v oboru. To však není důvodem k neabsolvování zápočtového testu! aktivní současně Zápočet lze získat jednak za aktivní účast na přednáškách a cvičení a současně úspěšným absolvováním zápočtového testu (konaného v době seminářů). Minimální počet bodů pro zápočet je 50 % bodů z testu. WAN LVALVA

3 Vzdálené počítačové sítě a programování v prostředí Windows V případě, že nebude student úspěšný při kvalifikačním testu k zápočtu, má nárok na opravný test. V případě, že ani ten nebude úspěšný (min. 60% bodů z testu), je možné přezkoušení u garanta předmětu. Není možné se přihlásit na zkoušku dříve, než student úspěšně získá zápočet! Připomínám, že pro úspěšné a řádné získání zápočtu je potřebná i účast na konzultacích a seminářích (blokové cvičení) ! WAN LVA

4 Rámcový obsah přednášek I.Organizační pokyny z hlediska využití IS na ČZU. Obsah předmětu, koncepce výuky, literatura. Rozdělení sítí, použití jednotlivých typů sítí, základní terminologie II.Lokální počítačové sítě (LAN), topologie, standarty, druhy síťového OS - klady a zápory, rozvody, aktivní a pasivní prvky, stručný popis protokolu IPX, základy topologie a návrhu lokálních sítí III.Síťové operační systémy, jejich výčet, porovnání, vhodnost implementace, celkové zhodnocení pro jednotlivé použití WAN LVA Především je třeba zdůraznit, že vzhledem k časové dispozici, nebude vše dostatečně probráno na konzultacích ani na blokovém cvičení – samostudium a osobní konzultace! Obsah 1. konzultace:

5 WAN LVA Rámcový obsah přednášek I.Vzdálené počítačové sítě a jejich pravidla. Propojování lokálních sítí a sítí vzdálených. Rámcový popis protokolu TCP/IP a rozdělení na aplikační vrstvy II.Adresace počítačů na síti WAN – funkce DNS a DHCP serveru, typy adres a jejich použití III.Popis vybraných aplikačních vrstev protokolu TCP/IP a jejich použití. Obsah 2. konzultace:

6 WAN LVA Rámcový obsah přednášek I.Podrobnější zpracování aplikační vrstvy nad protokolem HTTP a HTTPS, princip fungování a použití. Zásady tvorby www stránek, doporučení pro tvorbu II.Druhy a typy vyhledávacích serverů, způsob jejich činnosti a možnosti využití III.Grafické formáty používané při tvorbě webových stránek a obecně pro použití na počítači. Přenos videa a zvuku po vzdálených sítích (stream, broadcast, motionJPG, MPG4,…) Obsah 3. konzultace:

7 WAN LVA Rámcový obsah přednášek I.Tvorba informačních systémů na platformě internetu a intranetu – zásady, pravidla, platformy, doporučení II.Nástroje pro vytváření aplikací – rozdělení programovacích jazyků, jejich porovnání a vhodnost použití III.Zásady objektového programování, demonstrace na příkladech a názorný příklad tvorby objektového programu IV.Bezpečnost počítačových sítí Obsah 4. konzultace:

8 Vzdálené počítačové sítě a programování v prostředí Windows Obsah blokového cvičení vychází z obsahu přednášek a je zaměřen především na osvojení praktických dovedností a ověření informací z přednášek. WAN LVALVA zahájení Pro úspěšné zahájení blokového cvičení jsou nezbytné jisté minimální znalosti a praktické dovednosti, bez kterých nebude student vpuštěn na blokové cvičení, resp. z něj může být kdykoli vykázán. V tom případě je možné zařadit jej zpět do výuky až po přezkoušení u garanta předmětu.

9 Vzdálené počítačové sítě a programování v prostředí Windows Seznam minimálních znalostí pro zahájení blokového cvičení: WAN LVALVA ZZnalost základní architektury a komponentů počítačů PC PPřehled o základních operačních systémech a práce v nich (min. v OS DOS a OS Windows) UUživatelská znalost práce v nástrojích MS Office resp. OpenOffice LLogické uvažování a snaha se něco naučit

10 Vzdálené počítačové sítě a programování v prostředí Windows Veškerá potřebná studijní literatura, kompletní obsah přednášek a demonstrační příklady z blokových cvičení jsou na webových stránkách http:\\LVA.TF.CZU.CZ ! Z toho plyne, účast na přednáškách není kontrolována, při případné neúčasti se není třeba omlouvat, VŽDY se ale vyžadují KOMPLETNÍ znalosti probírané na dané přednášce či semináři ! Zdaleka ne vše se stihne v průběhu semestru odcvičit na seminářích, řada věcí bude tedy probrána pouze na přednášce a je věcí studentů, aby si ji sami prakticky osvojili ! Vřele doporučuji využívat konzultační hodiny – jsou vypsány na výše uvedeném webovém serveru WAN LVA

11 Vzdálené počítačové sítě a programování v prostředí Windows Přeji pevné nervy, mnoho štěstí a co nejvíce užitečných informací v tomto semestru ! WAN LVA Za pedagogy a techniky Ing. Zdeněk Votruba


Stáhnout ppt "Vzdálené počítačové sítě a programování v prostředí Windows – kombinované studium Osnovy předmětu a koncepce výuky Ing. Zdeněk Votruba LVALVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google