Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Kreslení konstrukčních prvků na hřídelích I. Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 2. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technická dokumentace Vzdělávací obor 23 – 51 – H/01, 23-45-L/001 Tematický okruh Kreslení strojních součástí a spojů. Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2. ročník Anotace Žáci se naučí zobrazovat a kótovat konstrukční prvky na hřídelích. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Hřídel, drážkování, MB podložka, KM matice, technologické úkosy a rádiusy, konce hřídelí. Datum20. 8. 2013 KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.

2 HŘÍDELE A JEJICH KONSTRUČNÍ PRVKY - ÚČEL Jsou strojní součásti, které přenáší krouticí moment (hybné) nebo se na nich součásti otáčí (nosné). K tomu jsou na nich navrhovány různé konstrukční prvky. Z důvodu co největší přesnosti a vzájemné vyměnitelnosti, jsou tyto prvky normalizované.

3 KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I. DRÁŽKOVÁNÍ Je tvarový prvek na hřídelích, který slouží ke spojení hřídele s nábojem a pomocí boků zubů drážkování se přenáší kroutící moment z jedné části na druhou Do počtu 4 se vykreslují všechny drážky a zuby, od počtu 6 se vykreslí jeden zub a dvě přilehlé drážky. Profil se naznačí tenkou čarou. Druhy drážkování: 1)Drážkování rovnoboké ČSN ISO 14 (ČSN 01 4942) zobrazení a zakótování hřídelezobrazení a zakótování náboje

4 KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I. DRÁŽKOVÁNÍ Je tvarový prvek na hřídelích, který slouží ke spojení hřídele s nábojem a pomocí boků zubů drážkování se přenáší kroutící moment z jedné části na druhou Do počtu 4 se vykreslují všechny drážky a zuby, od počtu 6 se vykreslí jeden zub a dvě přilehlé drážky. Profil se naznačí tenkou čarou. Druhy drážkování: 2) Drážkování evolventní ČSN 01 4950 ÷ ČSN 01 4955 zobrazení a zakótování náboje

5 KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I. DRÁŽKOVÁNÍ Je tvarový prvek na hřídelích, který slouží ke spojení hřídele s nábojem a pomocí boků zubů drážkování se přenáší kroutící moment z jedné části na druhou Druhy drážkování: 3) Drážkování jemné ČSN 01 4933 zobrazení a zakótování hřídele zobrazení a zakótování náboje

6 KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I. DRÁŽKA PRO POJISTNOU PODLOŽKU MB A ZÁVIT PRO POJISTNOU MATICI KM Pojistná matice KM a k ní patřící podložka MD jsou speciální strojní součásti pro zabezpečení polohy jiné strojní součást, zabraňují posouvání. 1 – hřídel 2 – těleso 3 – KM matice 4 – MB podložka zakótování drážky na hřídeli pro MB podložku v nárysu zobrazení KM a MB na sestavě zakótování drážky na hřídeli pro MB podložku v řezu

7 KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I. Pojistné podložky typu MB

8 KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I. schematicky

9 KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I. ZKOSENÍ A ZAOBLENÍ HRAN Hrany součástí se musí z důvodů technologických i bezpečnostních srážet nebo zaoblovat, velikost úkosu nebo rádiusu je normalizovaná. Tato pravidla platí i když nejsou na výkrese součásti zakótovány!

10 KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I. KONCE HŘÍDELÍ A MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST VRUBU OD OSAZENÍ Musí se správně nadimenzovat, aby byla zaručena pevnost hřídele, každý vrub na průměru totiž znamená snížení pevnosti průměru. Jsou normalizované. válcový konec hřídele a minimální vzdálenost vrubu

11 KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I. KONCE HŘÍDELÍ A MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST VRUBU OD OSAZENÍ Musí se správně nadimenzovat, aby byla zaručena pevnost hřídele, každý vrub na průměru totiž znamená snížení pevnosti průměru. Jsou normalizované. Kuželový konec hřídele a závit vnější a vnitřní

12 KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I. ÚKOLY K OPAKOVÁNÍ 1)Vyjmenujte, jaké můžete najít konstrukční prvky na hřídelích 2)Najděte ve strojírenských tabulkách jak zakótujete rovnoboké, evolventní a jemné drážkování na hřídeli o průměru 35 mm 3)Načrtněte a zakótujte drážku pro podložku MB a závit pro matici KM pro hřídelový konec o průměru 25 4)Vysvětlete proč se musí navrhnout a správně zakótovat rádiusy, zkosení a konce hřídelí

13 ZDROJE A PRAMENY KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0498-2. ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, 341 s. ISBN 80-718-3297-9. Tabulky a obrázky konců hřídelí [online]. [cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://old.uk.fme.vutbr.cz/kestazeni/5CK/cv10/Va10.pdf LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2003, xv, 865 s. ISBN 80-864-9074-2 Ostatní obrázky a výkresová dokumentace - archiv autora


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony."

Podobné prezentace


Reklamy Google