Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunitární program PROGRESS Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunitární program PROGRESS Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie."— Transkript prezentace:

1

2 1 Komunitární program PROGRESS Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

3 2 Zaměstnanost Sociální ochrana a začleňování Pracovní podmínky Boj proti diskriminaci Rovnost žen a mužů Finanční rámec komunitárního programu PROGRESS? 2007 - 2013 - 743 250 000 € Na co je komunitární program PROGRESS zaměřen?

4 3 Kdo může žádat o projekt z programu PROGRESS OBECNĚ: Členské státy Úřady práce Místní a regionální úřady Specializované subjekty podle legislativy EU Sociální partneři Nevládní organizace Univerzity a výzkumné ústavy Národní statistické úřady Média KONKRÉTNĚ: Oprávnění žadatelé jsou vždy uvedeni ve výzvě Evropské komise

5 4 Příklady financování Studie, obsahově spadající do některé ze sekcí programu Školení Konference a semináře – výměna „dobré praxe“ Vytváření mezinárodních sítí pro výměnu zkušeností v oblastech spadajících do jednotlivých sekcí programu Kampaně pro zvýšení povědomí veřejnosti o sociální politice a politice zaměstnanosti

6 5 Zásady pro předkládání projektů Jen studie, analýzy, předávání znalostí a zkušeností, šíření informací a „dobré praxe“ Žádné investiční aktivity Žádné aktivity, které lze realizovat v rámci strukturálních fondů Vždy je nutné spolufinancování Kromě žadatele obvykle minimálně 2 partneři ze 2 států EU nebo EHP (dle výzvy EK)

7 6 Celková koordinace v ČR – odbor EU a mezinárodní spolupráce MPSV Metodické řízení Tvorba internetových stránek Propagace KP PROGRESS Vyhlašování veřejných zakázek na podporu KP PROGRESS Pomoc při zpracování návrhů projektů Pomoc při hledání partnerů Poskytování finančních prostředků na spolufinancování projektu

8 7 Jak napsat úspěšný projekt KONTEXT MAKRO soulad projektu se strategiemi EU http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en soulad s politikami České republiky http://www.mpsv.cz/cs/9 www.vlada.cz

9 8 Jak napsat úspěšný projekt MEZO samostatný předkladatel (kapacita, komunikace) partner konsorcium výběr zahraničních partnerů s podporou MPSV - kontaktní osoby z MPSV a Úřadu vlády - QeC – ERAN: www.qec-eran.org - ESIP: www.esip-platform.net

10 9 Jak napsat úspěšný projekt MIKRO Zakázka na služby nebo vypracování návrhu projektu? výzvy Evropské komise k předložení nabídky výzvy Evropské komise k předkládání návrhů projektů

11 10 Kde hledat výzvy http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en

12 11 Jak napsat úspěšný projekt MIKRO – projektová žádost přečíst pečlivě text výzvy, zejména kritéria oprávněnosti a očekávané cíle připravit seznam dokumentů, které bude třeba předložit Evropské komisi spolu s návrhem projektu forma předložení (online: USB, CD-ROM, e-mail + listinná podoba) termín pro předložení

13 12 Jak napsat úspěšný projekt MIKRO – projektová žádost – obsah soulad s evropskými, národními, regionálními a popřípadě místními strategiemi obsah projektu musí být v souladu s požadavky výzvy Evropské komise uvést předchozí zkušenosti se zpracováním projektů či s účastí na jiných projektech (např. i ze strukturálních fondů) jako „přidanou hodnotu“ definovat jasně výstupy projektu definovat jasně indikátory pro dosažení výstupů použít logický rámec nebo „strom problémů“ jako metodiku

14 13 Jak napsat úspěšný projekt MIKRO – projektová žádost – rozpočet objem finančních prostředků Evropské unie vyčleněných na výzvu procento národního spolufinancování projektový tým (zaměstnanci, částečný/plný pracovní úvazek) cestovné a diety (respektovat limity stanovené Evropskou komisí) náklady na služby (překlady a tlumočení, publikace, internetové stránky, expertní vstupy, pronájmy, ubytování, stravování účastníků seminářů, workshopů a konferencí overheads

15 14 Čím vám může pomoci MPSV? INFORMACE http://www.mpsv.cz/cs/3452 KONZULTACE Viz kontakty níže SPOLUFINANCOVÁNÍ „Příručka pro žadatele a konečné příjemce“

16 15 Podpora spolufinancování Formou dotace z rozpočtu MPSV Příspěvek MPSV může činit až 100% spolufinancování Na příspěvek MPSV však není právní nárok O spolufinancování je třeba požádat MPSV včas

17 16 Poskytnutí národního spolufinancování z rozpočtu MPSV Průběh Žadatel zpracuje návrh projektu Žadatel předloží návrh projektu MPSV Návrh projektu je posouzen Stálou schvalovací komisí MPSV  neschválení : žadatel se může pokusit získat finanční prostředky z jiných zdrojů (vlastní zdroje, půjčka, úvěr)  schválení: 1) Rozhodnutí MPSV o poskytnutí spolufinancování 2) Předložení projektu žadatelem Evropské komisi (tj. AŽ PO schválení MPSV) : - schválení EK → převod finančních prostředků z rozpočtu MPSV na účet žadatele - neschválení EK →

18 17 Kontaktní osoby KONZULTACE A METODICKÁ POMOC: Ing. Jitka Zukalová, odbor EU a mezinárodní spolupráce, email: jitka.zukalova@mpsv.cz, tel. 221 922 118 Ing. Hana Kuželková, Národní vzdělávací fond, e-mail: kuzelkova@nvf.cz, tel.: 224 500 553 Ing. Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond, e-mail:outly@nvf.cz tel.: 224 500 558

19 18 Projekty v sekci Zaměstnanost: Ing. Miroslava Nováková, Odbor realizace služeb zaměstnanosti, oddělení dalšího profesního vzdělávání a volby povolání, e-mail: miroslava.novakova@mpsv.cz, tel.: 221 923 605 Projekty v sekci Sociální ochrana a začleňování: Mgr. Stanislava Makovcová, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, odd. politiky sociálního začleňování, e-mail: stanislava.makovcova@mpsv.cz, tel.: 221 922 834 Projekty v sekci Pracovní podmínky: Ing. Jaroslav Hlavín, odbor pracovně právních vztahů, oddělení bezpečnosti práce a pracovního prostředí, e-mail: jaroslav.hlavin@mpsv.cz, tel.: 221 922 301 Projekty v sekci Boj proti diskriminaci: Mgr. Lucie Otáhalová, odbor pro lidská práva, Úřad vlády, e-mail: otahalova.lucie@vlada.cz, tel.: 296 153 579 Projekty v sekci Rovnost žen a mužů: Mgr. Pavla Špondrová, oddělení rovnosti žen a mužů, Úřad vlády, e-mail: spondrova.pavla@vlada.cz, tel.: 224 002 140

20 19 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Komunitární program PROGRESS Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google