Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavebnictví Geodézie Vytyčení stavby (STA27) Ing. Zdeněk Pšeja.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavebnictví Geodézie Vytyčení stavby (STA27) Ing. Zdeněk Pšeja."— Transkript prezentace:

1 Stavebnictví Geodézie Vytyčení stavby (STA27) Ing. Zdeněk Pšeja

2 Zdroje VYTYČENÍ STAVBY Příklad: Stránka pro uvedení dílčích témat

3 VYTYČOVACÍ BODY A SÍTĚ Polohové body a sítě Výškové body a sítě
polohové body vytvářejí Českou státní trigonometrickou síť (ČSTS) tyto body jsou v terénu stabilizovány kameny s opracovanou hlavou s vytesaným křížkem Výškové body a sítě výškové body vytvářejí Českou státní nivelační síť (ČSNS) složenou z bodů 1.–4. řádu čepové značky se nacházejí přibližně 0,5 m nad zemí, zpravidla ve zdivu významných budov (kostely, radnice apod.)

4 POLOHOVÉ VYTYČENÍ STAVBY
Polohové body stavby vytyčení stavby se provádí podle situačního výkresu vytyčení provádí oprávněný geodet základ polohového vytyčení tvoří dva body vytvářející měřickou přímku vytyčené body se v terénu stabilizují dřevěnými kolíky zaraženými do země Metody vytyčení metoda pravoúhlých souřadnic metoda polárních souřadnic

5 VÝŠKOVÉ BODY STAVBY Základní výškový bod Ochrana výškových bodů
umisťuje se na staveništi mimo vlastní stavbu musí být dobře viditelný nesmí bránit provádění stavebních prací stabilizuje se nejčastěji vodorovnými prkny přibitými na pevné, dostatečně tuhé stávající konstrukci (svislá stěna, sloup), která nebude v průběhu stavby odstraněna Ochrana výškových bodů umístění bodů mimo dosah stavebních prací a mimo provoz stavebních vozidel ohrazením z prken na dřevěných sloupcích

6 METODY VÝŠKOVÉHO VYTYČENÍ STAVBY
Uzavřený nivelační pořad k dispozici máme pouze jeden výchozí výškový bod je vhodný pro menší plošné stavby v přehledném terénu měření začíná a končí na výchozím základním výškovém bodě Vetknutý nivelační pořad k dispozici máme dva výchozí výškové body (počáteční a koncový je vhodný pro větší stavby a stavby liniového charakteru měření začíná na výchozím výškovém bodě a je uzavřeno na koncovém výškovém bodě

7 VYTYČENÍ STAVBY Lavičky Body na lavičkách
slouží k přenesení bodů pro zpětné vytyčení obrysů stavby do výkopu stavební jámy a určení výškové polohy stavby v terénu statické optimálně je výšková úroveň laviček na relativní výšce +/−0 optimálně jsou všechny lavičky osazeny do stejné výškové úrovně lavičky se odstraňují nejdříve v průběhu zdění stěn přízemí Body na lavičkách body se přenášejí pomocí optických přístrojů na lavičkách jsou pak body stabilizovány hřebíky zatlučenými v horním líci vodorovných prken

8 ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY A PŘÍSTROJE
výtyčky slouží k signalizaci bodů pomocí špice se zatlačují do měkkého terénu na pevné ploše se upevňují do pomocného stojánku olovnice slouží k vytyčení svislého směru měření svislosti provádíme ve dvou na sebe kolmých směrech vytyčovací hřeby používají se k vytyčování dočasných podrobných bodů

9 ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY A PŘÍSTROJE
libely pomůcky pro určení vodorovného směru nebo vodorovné roviny jsou součástí optických přístrojů podle konstrukce jsou trubicové nebo krabicové pásmo základní pomůcka pro měření délek konstrukce krabicová nebo vidlicová pásek může být vyroben z plastu, oceli nebo je ocelový, potažený plastem

10 ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY A PŘÍSTROJE
Geodetické přístroje nivelační přístroj slouží k měření nadmořských výšek a výškových rozdílů je součástí nivelační soupravy (nivelačního přístroj, stativ, nivelační lať a nivelační podložka) teodolit používá se pro měření vodorovných nebo svislých úhlů podle konstrukce rozeznáváme teodolity optomechanické a elektronické totální elektronická stanice je kombinací elektronického teodolitu a elektronického dálkoměru


Stáhnout ppt "Stavebnictví Geodézie Vytyčení stavby (STA27) Ing. Zdeněk Pšeja."

Podobné prezentace


Reklamy Google