Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Geodézie Vytyčení stavby (STA27) Ing. Zdeněk Pšeja STAVEBNICTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Geodézie Vytyčení stavby (STA27) Ing. Zdeněk Pšeja STAVEBNICTVÍ."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Geodézie Vytyčení stavby (STA27) Ing. Zdeněk Pšeja STAVEBNICTVÍ

2 VYTYČENÍ STAVBY

3 VYTYČOVACÍ BODY A SÍTĚ »Polohové body a sítě »polohové body vytvářejí Českou státní trigonometrickou síť (ČSTS) »tyto body jsou v terénu stabilizovány kameny s opracovanou hlavou s vytesaným křížkem »Výškové body a sítě »výškové body vytvářejí Českou státní nivelační síť (ČSNS) složenou z bodů 1.–4. řádu »čepové značky se nacházejí přibližně 0,5 m nad zemí, zpravidla ve zdivu významných budov (kostely, radnice apod.)

4 POLOHOVÉ VYTYČENÍ STAVBY »Polohové body stavby »vytyčení stavby se provádí podle situačního výkresu »vytyčení provádí oprávněný geodet »základ polohového vytyčení tvoří dva body vytvářející měřickou přímku »vytyčené body se v terénu stabilizují dřevěnými kolíky zaraženými do země »Metody vytyčení »metoda pravoúhlých souřadnic »metoda polárních souřadnic

5 VÝŠKOVÉ BODY STAVBY »Základní výškový bod »umisťuje se na staveništi mimo vlastní stavbu »musí být dobře viditelný »nesmí bránit provádění stavebních prací »stabilizuje se nejčastěji vodorovnými prkny přibitými na pevné, dostatečně tuhé stávající konstrukci (svislá stěna, sloup), která nebude v průběhu stavby odstraněna »Ochrana výškových bodů »umístění bodů mimo dosah stavebních prací a mimo provoz stavebních vozidel »ohrazením z prken na dřevěných sloupcích

6 METODY VÝŠKOVÉHO VYTYČENÍ STAVBY »Uzavřený nivelační pořad »k dispozici máme pouze jeden výchozí výškový bod »je vhodný pro menší plošné stavby v přehledném terénu »měření začíná a končí na výchozím základním výškovém bodě »Vetknutý nivelační pořad »k dispozici máme dva výchozí výškové body (počáteční a koncový »je vhodný pro větší stavby a stavby liniového charakteru »měření začíná na výchozím výškovém bodě a je uzavřeno na koncovém výškovém bodě

7 VYTYČENÍ STAVBY »Lavičky »slouží k přenesení bodů pro zpětné vytyčení obrysů stavby do výkopu stavební jámy a určení výškové polohy stavby v terénu statické »optimálně je výšková úroveň laviček na relativní výšce +/−0 »optimálně jsou všechny lavičky osazeny do stejné výškové úrovně »lavičky se odstraňují nejdříve v průběhu zdění stěn přízemí »Body na lavičkách »body se přenášejí pomocí optických přístrojů »na lavičkách jsou pak body stabilizovány hřebíky zatlučenými v horním líci vodorovných prken

8 ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY A PŘÍSTROJE »Geodetické pomůcky »výtyčky »slouží k signalizaci bodů »pomocí špice se zatlačují do měkkého terénu »na pevné ploše se upevňují do pomocného stojánku »olovnice »slouží k vytyčení svislého směru »měření svislosti provádíme ve dvou na sebe kolmých směrech »vytyčovací hřeby »používají se k vytyčování dočasných podrobných bodů

9 ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY A PŘÍSTROJE »Geodetické pomůcky »libely »pomůcky pro určení vodorovného směru nebo vodorovné roviny »jsou součástí optických přístrojů »podle konstrukce jsou trubicové nebo krabicové »pásmo »základní pomůcka pro měření délek »konstrukce krabicová nebo vidlicová »pásek může být vyroben z plastu, oceli nebo je ocelový, potažený plastem

10 ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY A PŘÍSTROJE »Geodetické přístroje »nivelační přístroj »slouží k měření nadmořských výšek a výškových rozdílů »je součástí nivelační soupravy (nivelačního přístroj, stativ, nivelační lať a nivelační podložka) »teodolit »používá se pro měření vodorovných nebo svislých úhlů »podle konstrukce rozeznáváme teodolity optomechanické a elektronické »totální elektronická stanice »je kombinací elektronického teodolitu a elektronického dálkoměru


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Geodézie Vytyčení stavby (STA27) Ing. Zdeněk Pšeja STAVEBNICTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google