Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ošetřovatelský proces

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ošetřovatelský proces"— Transkript prezentace:

1 Ošetřovatelský proces
Hodnocení

2 Hodnocení dosažení cíle
Porovnání chování nebo stavu pacienta s chováním stanoveným při formulaci cíle Cíl může být splněn zcela, částečně nebo vůbec ne – schopnost posoudit stupeň dosažení cíle závisí na tom, jak dobře byl cíl formulován

3 Postup při hodnocení Přečíst stanovený cíl – zjistit, jaké chování nebo změnu stavu jsme očekávali Cíleně vyšetřit pacienta, zda se u něj požadovaný stav vyskytuje Porovnat stanovená kriteria se skutečným stavem Posoudit míru dosažení konsenzu mezi stanoveným cílem a skutečným stavem

4 Co se hodnotí Vzhled pacienta a tělesné funkce (přímým pozorováním, z dokumentace) Specifické symptomy (přímým pozorováním, rozhovorem, z dokumentace) Znalosti (rozhovor) Psychomotorické dovednosti (pozorování) Emocionální stav (pozorování, rozhovor, personál)

5 Příklad Očekávaný výsledek – 7.8. bude pacient sedět na židli vedle lůžka po dobu 15 minut Vyšetření pacienta – 7.8. seděl 20 minut na židli vedle lůžka

6 …porovnání Kritéria cíle Sedět na židli Židle vedle lůžka
Po dobu 15 minut 7.8. Chování pacienta Splněno Překročeno

7 …posouzení stupně dosažení cíle
Pacient dosáhl nebo překročil všechna kritéria (očekávané výsledky). Cíl byl splněn.

8 Krátkodobé cíle Pokud byl splněn jednotlivý cíl, pokračuje se v ošetřovatelském plánu Pokud nedojde ke splnění, nebo pouze částečně, sestra znovu vyšetří pacienta a reviduje plán Po dosažení všech krátkodobých cílů je možné problém označit jako vyřešený

9 Dlouhodobé cíle Splněné se hodnotí na základě dosažení všech krátkodobých cílů Při splnění dlouhodobého cíle se problém označí jako vyřešený

10 Cíle pro propuštění pacienta
Týkají se požadovaného chování stavu nebo stavu pacienta při propuštění Pokud dojde pouze k částečnému dosažení cíle, je nutné předat pacienta dalšímu odborníkovi, například domácí péče

11 Přehodnocení ošetřovatelského plánu
Pokud nedojde ve stanoveném termínu k dosažení cíle, je nutné plán přehodnotit: Vyšetřit pacienta Stanovit nové diagnózy Přehodnotit stanovené intervence Přehodnotit cíle a očekávané výsledky

12 Pomocné otázky Bylo posouzení stavu pacienta dostatečné?
Bylo plánování dostatečné? Byly ošetřovatelské diagnózy úplné a odpovídající? Byly cíle správně formulované? Byly cíle splněné? Všichni účastníci spokojení?

13 Byla komunikace v průběhu celého procesu dostatečná?
Došlo ke změnám v potřebách pacienta? Jsou ještě nutné další změny? Jak se cítí pacient (je spokojen s výsledky)? Co se mohlo udělat jinak?


Stáhnout ppt "Ošetřovatelský proces"

Podobné prezentace


Reklamy Google