Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20. 10. 2009zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 1 Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20. 10. 2009zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 1 Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i."— Transkript prezentace:

1 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 1 Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

2 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 2 Obsah Představení Národního kontaktního centra – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Genderová rovnost v české vědě Institucionální opora tématu a aktivity státních institucí Náměty a diskuse možného zlepšení situace

3 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 3 Historie NKC-ŽV 1999 ustavení Helsinki Group for Women in Science jako poradního orgánu Evropské komise 2001 ustavení NKC-ŽV (program EUPRO MŠMT na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti VAV) pokračovací grant NKC-ŽV 2004 projekt 6. RP Central European Centre for Women and Youth in Science 2006 projekt 6. RP Knowledge, Institutions and Gender: an East-West Comparative Study pokračovací grant NKC-ŽV 2008 projekt NPVaVII Bariéry

4 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 4 Koncepce projektu mezinárodní spolupráce a účast na mezinárodních debatách o genderové rovnosti v oblasti VaV (projekty 6. RP a členství v orgánech EK, spolupráce s MŠMT) spolupráce se orgány státní správy odpovědnými za VaV v ČR a organizacemi VaV – předkládání návrhů opatření a monitoring implementace podpůrné aktivity na úrovni institucí a jednotlivců  Zviditelňování úspěšných a začínajících badatelek  Projektové poradenství mediální aktivity a akce pro veřejnost teoretická bádání: vědní studia a vztah věda a společnost

5 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 5 Hlavní úspěchy projektu zahájení debat o zavádění opatření na podporu genderové rovnosti v oblasti VaV ČR v návaznosti na konferenci Cesty labyrintem v roce 2005 zavedení opatření u GA ČR (a GA AV ČR), která snižují diskriminaci z důvodu rodičovství u začínajících vědců a vědkyň v grantových soutěžích spolupráce s MŠMT při implementaci Priorit v oblasti rovných příležitostí ve vědě zviditelnění badatelek jak ve výzkumné komunitě tak směrem k veřejnosti prostředním mediální prezentace (např. projekt Žena měsíce, Talentky, Akademické páry) budování přímých kontaktů zejména s vědkyněmi a zvyšování povědomí o problematice genderové rovnosti ve výzkumné komunitě budování znalostní báze v oblasti genderových vědních studií (např. harmonizace vědecké dráhy a soukromého života, rovné příležitosti mužů a žen, začátek vědecké dráhy)

6 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 6 Mezinárodní spolupráce Helsinská skupina pro ženy ve vědě  Příprava stanovisek za ČR European Platform for Women Scientists Expert Advisory Group Science in Society Evropské komise  1st2years 1st2years Spolupráce s mezinárodními projekty  Poskytování informací partnerským organizacím  Gender Toolkit Konferenční vystoupení

7 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 7 Aktivity pro akademickou komunitu newsLetter  s2=3&s3=19&s4=4&lng=12 s2=3&s3=19&s4=4&lng=12 Cena Milady Paulové (MŠMT)  s2=3&s3=19&s4=4&lng=12 s2=3&s3=19&s4=4&lng=12 Projekty Žena měsíce, Talentky, Akademické páry  s2=3&s3=27&lng=12 s2=3&s3=27&lng=12

8 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 8 Aktivity pro začínající vědce a vědkyně a pro studující Doktorské semináře  Odpovědné bádání, mobilita, genderová rovnost &s4=3&s5=1&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2300 &s4=3&s5=1&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2300 Portál Infomat  Sekce: Mobilita, Studovna (informace o iniciativě zaměřené na otevřený přístup k vědeckým zdrojům a relevantní databáze), Věda a výzkum, Věda, věc veřejná a Gender Pilotní mentoringový projekt v technických vědách (spolupráce s ČVUT) &s4=2&s5=1&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2452 &s4=2&s5=1&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2452

9 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 9 Aktivity pro veřejnost Noc vědců a vědkyň  od roku 2005 každoročně &s4=1&s5=0&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2105 &s4=1&s5=0&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2105 Týden vědy a techniky AV ČR  2008: Výstava "Heyrovského sestra: ženy v české vědě“ &s4=1&s5=1&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2304 &s4=1&s5=1&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2304  2009: Výstava Cena Milady Paulové za celoživotní přínos ve vědě (MŠMT a NKC-ŽV) Diskusní akce pro veřejnost  Hormonální akvárium: filmový a diskusní večer na téma "Diskurzy o hormonální antikoncepci" &s4=1&s5=1&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2253 &s4=1&s5=1&s6=0&m=1&typ=clanky&recid_cl=2253

10 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 10 Spolupráce s institucemi VaV včetně kompetentních státních úřadů Příprava Priorit a postupů MŠMT v oblasti VaV a spolupráce při jejich plnění  Statistiky, Cena Milady Paulové, konzultace dokumentů, příprava konference o Changing Research Landscapes to Make Most of the Human Potential v rámci českého předsednictví Připomínkování dokumentů:  Národní politika výzkumu, vývoje a inovací  Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v ČR Podávání návrhů na změny grantových schémat, kariérních řádů, řádů doktorského studia atd. Snaha navázat komunikaci s odbory VaV a focal pointy na ministerstvech, které mají rozpočtovou kapitolu na VaV Více na: 

11 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 11 Postavení žen (a mužů) ve vědě: statistický přehled Od roku 2000 podíl výzkumnic stagnuje kolem 25%  EU průměr: 27,8%, Slovensko: 42,1%, Polsko: 38,4%, Litva: 48,6%, Lotyšsko 46,4%, Estonsko 40,4%...(Eurostat: 2007, FTE) Podíl studentek a absolventek vysokoškolského studia přitom vytrvale roste, roste také počet doktorandek  Studentek VŠ: 55,6%, absolventek VŠ : 57,6%, studujících doktorandek 41,1%, absolventek 37,4% (ÚIV: 2008) ČR má vysokou míru horizontální i vertikální segregace

12 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 12 Vývoj podílu žen mezi studujícími a výzkumnicemi: (HC)

13 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 13 Relativní podíl žen a mužů během typické vědecké dráhy v roce 2007

14 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 14 Podíl žen na rozhodování I.

15 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 15 Podíl žen na rozhodování II.

16 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 16 Podíl žen na rozhodování III.

17 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 17 Horizontální segregace

18 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 18 Výdaje na VaV podle oborů a sektorů

19 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 19 Státní instituce, VaV a genderová rovnost Za VaV je primárně odpovědná RVaVaI  Má pravomoci ministerstva, rozhoduje o vědní politice ČR, včetně financování VaV Další odpovědné instituce:  MŠMT, MV, MO, MŽP, MK, MPO,MZd a MZe  GA ČR  TA ČR

20 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 20 Problémy Fragmentarizace systému, který nevyřešila reforma VaV RVaVaI stojí zcela stranou při naplňování genderového mainstreamingu  Vzhledem ke svému specifickému postavení není zahrnuta do státní strategie prosazování GeM (Priorit )  Plnění jednacího řádu vlády, které má obsahovat gender impact assesment, je čistě formální Až na MŠMT neexistuje komunikace mezi odděleními VaV a gender focal pointem na ministerstvech  Aktivity se dějí čistě na individuální úrovni, neaktivita je omlouvána s odkazem na neexistující oporu v zákoně  Nedostatečná informovanost focal pointů (jak obecně o možnostech agenda v rámci daného ministerstva, tak specificky vzhledem k problematice genderové rovnosti ve vědě) GA ČR (a TA ČR) stojí také zcela mimo naplňování GeM

21 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 21 Návrhy, diskuse Zapojení RVaVaI do systému implementace rovných příležitostí a genderového mainstreamingu (potažmo R RPŽM) Rozvíjení spolupráce focal pointek/tů s odbory VaV (zastoupení pracovníka odboru VaV v pracovní skupině na ministerstvem, která jsou poskytovateli prostředků na VaV) Spolupráce ze strany NKC-ŽV Nabídka uspořádání seminářů na odpovědných ministerstvech Externí členství v R RPŽM Otázka vzniku Výboru pro RP ve VaV pod R pro RPŽM Otázka zařazení NKC do eKlepu

22 zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 22 Děkuji za pozornost! Kontakt Marcela Linková Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská Praha 1 Tel: WWW:


Stáhnout ppt "20. 10. 2009zasedání Rady vlády ČR pro rovné příležitostí žen a mužů 1 Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i."

Podobné prezentace


Reklamy Google