Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Plány Evropské Komise – Evropská digitální knihovna Mgr. Zuzana Bauerová Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Plány Evropské Komise – Evropská digitální knihovna Mgr. Zuzana Bauerová Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Plány Evropské Komise – Evropská digitální knihovna Mgr. Zuzana Bauerová Ministerstvo kultury

2 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Plány Evropské Komise – Evropská digitální knihovna  informace o aktuálním dění na EK pro oblast kulturního dědictví  informace o dostupných možnostech zapojení se do mezinárodních projektů na evropské úrovni  Česká republika by se měla v roce 2009 stát předsednickou zemí Evropské Unie

3 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Předsednictví České republiky v roce 2009  politické dokumenty pro přípravu tohoto předsednictví  kulturní dědictví: jeho postavení jako nekonečného a nevyčerpatelného zdroje informací, dynamického a heterogenního celku, který odráží složitost, přitažlivost a bohatství soudobé společnosti a prostřednictvím nejrozličnějších vněmů a podnětů ovlivňuje naše vnímání, každodenní rituály a utváří tak naší identitu.  komisar pan Ján Fígeľ (Education, Training, Culture and Multilingualism) dne 22. listopadu 2005 vyzval členské státy EU k podpoře jazyků a v návaznosti na rčení: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom!“, zdůrazňuje opět svůj závazek k mnohojazyčnosti a přijala svoje historicky vůbec první sdělení (IP/05/1451). novou rámcovou strategii mnohojazyčnosti s návrhy konkrétních činností pro oblasti  společnosti, hospodářství a vztahů Komise s občany EU  http://europa.eu.int/languages http://europa.eu.int/languages

4 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Plány Evropské Komise – Evropská digitální knihovna  aktuální politické dokumenty Evropské Komise  mezinárodní projekty (TEL-ME-MOR, MinervaPlus, MichaelPlus, EGMUS)  projekty národními

5 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 i2010  i2010:digital libraries – i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost: znalosti a inovace jako hnací síla udržitelného růstu vytvoření informační společnosti - bez rozdílu všem - rozšířeného používání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejných službách, malých a středních podnicích a domácnostech

6 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Obnovená lisabonská strategie  Obnovený počátek lisabonské strategie –  zajistit vyšší a trvalý růst a větší počet lepších pracovních míst za účelem zabezpečení jedinečného sociálního modelu v podmínkách rostoucí globalizace trhů, technologických změn, environmentálních tlaků a stárnoucí populace  investovat do mladých lidí, výchovy, výzkumu a inovace  důraz na politiky členských států prosazující znalosti, vzdělávání a schopnosti s cílem posílit konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj EU  hnací silou udržitelného růstu jsou znalosti a inovace: technologická inovace a získání lidí a kapitálu pro evropský výzkum a inovační obchodní podnikání.  Klíčem k úspěchu obnovené lisabonské strategie je spolupráce a doplňování mezi programem Společenství a reformními programy členských států.  Lisabonské partnerství vyžaduje dlouhodobou komunikační strategii, díky které budou občané nejen informováni, ale budou rovněž zapojeni do samotného procesu.

7 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Nový strategický rámec Evropské Komise - i2010  propaguje otevřené a konkurenceschopné digitální hospodářství  podtrhuje úlohu informačních a komunikačních technologií jako prvku  vytváří integrovaný přístup k informační společnosti a politikám audiovizuálních médií v EU  v oblasti informační společnosti a médií tři priority:  a) dokončení jednotného evropského informačního prostoru propagujícího otevřený a konkurenceschopný vnitřní trh pro informační společnost a média;  b) posílení inovací a investic do výzkumu informačních a komunikačních technologií s cílem podporovat růst, jakož i lepší pracovní místa a zvýšení jejich počtu;  c) vytvoření široce přístupné evropské informační společnosti, která bude propagovat růst a zaměstnanost způsobem, který je v souladu s udržitelným rozvojem a který klade důraz na zlepšení veřejných služeb a kvality života.

8 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Evropská digitální knihovna  digitální knihovny - usnadnit používání multimediálních zdrojů a zvýšení jeho interaktivity v návaznosti na bohaté dědictví Evropy ve spojování multikulturních a vícejazyčných prostředí s technologickým pokrokem a novými obchodními modely  Viviane Reding, komisarka pro Informační společnost a média (29. září 2005) identifikovala tři základní pilíře podpory tzv. Evropské digitální knihovny v kontextu ekonomickém, legislativním, organizačním a technickém:  1) digitalizace  2) zpřístupnění zdrojů kulturního dědictví přes sítě  3) ochrana a archivace digitálních zdrojů.

9 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Evropská digitální knihovna  předsednictví Velké Británie - definice Evropské digitální knihovny: Z její poměrně úzké charakteristiky omezené pouze na knihovny a její informační zdroje, byly na setkání ministrů kultury členských zemí v listopadu 2005 přijaty závěry, na základě kterých je Evropská digitální knihovna definována jako společní iniciativa všech paměťových institucí zprostředkovat svůj informační a kulturní potenciál

10 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005  National Representative Group: Terms of Reference  Dynamic Action Plan

11 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Financování Společenství  dva hlavní výdajové programy na období let 2007 – 2013: Sedmý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (RTD) a Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci.

12 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 FP7  FP7 pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace:  podpora špičkových výzkumných kapacit  fragmentace výzkumného úsilí v Evropě  volný pohyb znalostí a výzkumníků  nedostatky při využívání výsledků výzkumu v Evropě  podpora regionálních uskupení zaměřených na výzkum a vývoj  informační a komunikační technologie (ICT) podpora produkce využití těchto technologií jako hlavní hnací síly sociálního a hospodářského rozvoje možnosti růstu malých a středních podniků provádění výzkumu nebo při jeho zadávání externím subjektům rozvíjení produktů a trhů založených na nových technologiích rozšiřování sítí využívání výsledků výzkumů získávání technologického know-how a školení zaměstnanců, aby ovládli dovednosti nezbytné ke změně – a tímto způsobem vytvořily více pracovních příležitostí.

13 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci  Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci:  zlepšení přístupu k trhům, financím a podpůrným službám  podpora inovací obchodu  zavádění informačních a komunikačních technologií (ICT) a technologií environmentálních  financování pomocí rizikového kapitálu

14 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 FP 7  navrhuje roční příspěvek ve prospěch informačních a komunikačních technologií ve výši 1 800 milionů EUR

15 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií  navrhuje na roky 2007 až 2013 poskytnutí částky 800 milionů EUR s cílem povzbudit zavádění a využití informačních a komunikačních technologií.

16 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 zuzana.bauerova@mkcr.cz


Stáhnout ppt "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 Praha 1.12.2005 Plány Evropské Komise – Evropská digitální knihovna Mgr. Zuzana Bauerová Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google