Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické zkušenosti s naplňováním směrnice rektora o závěrečných pracích na Ostravské univerzitě v Ostravě Mgr. Jarmila Krkošková Bc. Šárka Kostecká Univerzitní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické zkušenosti s naplňováním směrnice rektora o závěrečných pracích na Ostravské univerzitě v Ostravě Mgr. Jarmila Krkošková Bc. Šárka Kostecká Univerzitní."— Transkript prezentace:

1 Praktické zkušenosti s naplňováním směrnice rektora o závěrečných pracích na Ostravské univerzitě v Ostravě Mgr. Jarmila Krkošková Bc. Šárka Kostecká Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě http://www.osu.cz

2 Směrnice rektora o závěrečných pracích Směrnice rektora č. 29/2000. Uchovávání a zpřístupňování diplomových, rigorózních, doktorských disertačních a habilitačních prací. (Účinnost od 10. 11. 2000) NEPLNILA SE! Důvody: organizační problémy Směrnice rektora č. 42/2002. O jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění. (Účinnost od 19. 6. 2002) TÉMĚŘ SE NEPLNILA! Důvody: nejasné technické řešení Směrnice rektora č. 48/2003. Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění. (Účinnost od 2. 1. 2003) ZAČALA SE NAPLŇOVAT!

3 Předpoklady prosazení koncepce = shoda všech subjektů univerzity (fakult, ústavů) na jednotných zásadách navržených knihovnou postup řešení a schvalování návrhu: knihovna + CIT knihovní rada ( prorektor pro VaV, proděkani pro VaV) studijní komise ( prorektorka pro studium, proděkani pro studium) kolegium rektora směrnice rektora ( právní oddělení)

4 Východiska jednotné koncepce PROČ? CO? ZA CO? JAK? KDO? KDE? KOMU?

5 PROČ evidovat, uchovávat a zpřístupňovat závěrečné práce (i v elektronické podobě) doklad o studijní a vědecké činnosti univerzity (informační hodnota) hodnota myšlenková, fixované poznání možnost přechodu na zpřístupňování děl pouze v elektronické podobě (široké uplatnění, možnost kontroly četnosti využívání díla, úspora místa, úspora nákladů studentů)

6 CO? Na které práce se směrnice vztahuje? práce zadané po datu začátku účinnosti směrnice práce obhájené všechny typy závěrečných prací univerzity

7 ZA CO? server = hrazen z předešlých projektů CIT databázová část: využita stávající databáze Oracle 8i na serveru vyhrazeném pouze pro databáze (správce CIT) aplikační a prezentační část: využit stávající linuxový server s free aplikačním serverem JBoss 3.2 projektování, testování a provoz = nalezeny kapacity na CIT v rámci služeb poskytovaných jiným subjektům OU, v knihovně využit pracovník v kumulované funkci

8 KDO? Dělba povinností: autor- katedra-knihovna-CIT Autor: po obhajobě předat tištěnou/elektronickou práci včetně souhlasu/nesouhlasu se zpřístupněním díla nebo jeho části a formulářem pro vkládání dat do DB CIT: dostatečná kapacita pro ukládání dat na serveru, zálohování a archivace dat, zabezpečení různých úrovní přístupu uživatelů pro vkládání dat a vyhledávání, programátorské práce Katedra: kontrola formální správnosti a úplnosti ZP, fyzické dodání ZP + příloha do knihovny Knihovna: kontrola úplnosti fyzického dodání dokumentů, evidence tištěných prací, kontrola a případná úprava dat vložených do databáze, uložení tištěných prací (studovny x archiv), prezenční zpřístupňování ve speciálním režimu

9 JAK? Hledání optimálního technického řešení Forma práce – navrženy 3 varianty: - pouze tištěná + knihovnické zpracování v IS T-SERIES - pouze elektronická + vložení metadat autorem do databáze - tištěná nebo elektronická + vložení metadat do databáze Povinné vybavení – resumé v JČ a JA, klíčová slova Požadavky fakult: respektovat formát dokumentu používaný na dané fakultě/katedře a případná další specifika oboru = kompromis Zabezpečení autorizovaného přístupu (editace, prohlížení)

10 Praktické naplňování směrnice rektora problémy právní povahy - licenční smlouva na školní dílo v. souhlas autora (zákon 36/2000 Sb. – tzv. autorský zákon) - archivace ZP (instrukce MŠ ČSR z 24. 6. 1987 – skartační řád) problémy organizační = plnění úkolů v „dělbě práce“

11 Stav databáze ZP k 15.10.2003

12 Práce obhájené versus evidované

13 Plnění povinností autorů

14 Plnění povinností kateder

15 Technické zabezpečení CIT databázová část - databáze Oracle 8i na serveru vyhrazeném pro databáze aplikační část – linuxový server s free aplikačním serverem JBoss v. 3.2, technologie EJB firmy Sun prezentační část – webovský server (JBoss) -. použití kombinace servletů a JSP stránek, FOP software pro generování pdf dokumentů

16 Plnění povinností knihovny tištěné práce - kontrola úplnosti produkce (nutná spolupráce se studijními odděleními fakult/ústavů - fyzická kontrola (splnění formálních náležitostí, zejména doklad o vložení údajů do BD, souhlas se zpřístupněním díla) prozatímní výsledek ne vždy uspokojivý! práce v elektronické podobě záznamy v databázi kontrola úplnosti a správnosti údajů metodická pomoc při vkládání údajů do databáze

17 Co se změnilo? sjednocení pravidel pro všechny subjekty (vnitřní předpisy fakult – studijní a zkušení řád fakulty, vnitřní předpis pro zadávání a obhajoby ZP) evidování, ukládání a zpřístupňování závěrečných prací interním uživatelům budování a provozování databáze přístupné online interním i externím uživatelům

18 A co dál? Úkoly -budování dostatečné hardwarové kapacity (+ organizační a finanční zabezpečení) pro lokální archiv prací s metadaty -podpora postupného přechodu na výlučně elektronickou plnotextovou formu prací (přinejmenším disertace) -zabezpečení podmínek (technické organizační, finanční) pro možné překlopení metadat z báze VŠ kvalifikačních prací do báze knihovního katalogu -restrukturalizace dat a inovace systému v rámci spolupráce s uvažovaným národním systémem e-disertací -aktivní zapojení do uvažovaného konsorcia pro evidenci a zpřístupňování e-disertací

19 + trvalé „politické působení“ přesvědčovat vedení univerzity, fakult a kateder o prospěšnosti budování jednotně strukturované databáze v celosvětovém měřítku a nutnosti změn v měřítku lokálním motivovat autory k zodpovědnosti při spoluvytváření kvalitní databáze metadat motivovat autory prací ke zpřístupňování plnotextových prací v elektronické podobě co nejširšímu počtu potenciálních uživatelů zasazovat se o případnou změnu tzv. autorského zákona v ČR s cílem umožnit využití poznatků fixovaných ve VŠ kvalifikačních pracích co nejširším okruhem uživatelů

20 Odkazy na dokumenty Směrnice rektora č. 48/2003: jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Dostupný z: Prováděcí předpis ke směrnici rektora č. 48/2003 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Dostupný z:


Stáhnout ppt "Praktické zkušenosti s naplňováním směrnice rektora o závěrečných pracích na Ostravské univerzitě v Ostravě Mgr. Jarmila Krkošková Bc. Šárka Kostecká Univerzitní."

Podobné prezentace


Reklamy Google