Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovnické a informační služby Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovnické a informační služby Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě"— Transkript prezentace:

1 Knihovnické a informační služby Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě http://www.osu.cz/uk http://knihovna.osu.cz http://www.osu.cz/ukhttp://knihovna.osu.cz Mgr. Jarmila Krkošková Email: Jarmila.Krkoskova@osu.cz Jarmila.Krkoskova@osu.cz

2 Dislokace pracovišť Univerzitní knihovny v OU Ústřední knihovna Ústřední knihovna Bráfova 3, Ostrava - Moravská Ostrava Bráfova 3, Ostrava - Moravská Ostravapůjčovna studovna časopisů mediotéka a hudební oddělení oddělení meziknihovní služby Oborové (fakultní) studovny PdF: Bráfova 3, Mor. Ostrava FF: Čs. legií 9, Mor. Ostrava PřF: 30.dubna 22, Mor.Ostrava Chittussiho 10, Sl.Ostrava ZsF: Syllabova 19, O.-Zábřeh Fr. Šrámka 3,O.-Mar.Hory

3 Centralizované služby ústřední knihovny služby výpůjční – ABSENČNÍ služby výpůjční – ABSENČNÍ meziknihovní (výpůjční) služba meziknihovní (výpůjční) služba rešeršní služba rešeršní služba referenční služby referenční služby služby konzultační a poradenské služby konzultační a poradenské current contents current contents reprografické služby reprografické služby školení, kurzy školení, kurzy

4 Služby ve studovnách výpůjční služby – PREZENČNÍ výpůjční služby – PREZENČNÍ referenční služby referenční služby reprografické služby reprografické služby

5 1 Výpůjční služba – absenční (půjčovna, Bráfova 3) registrace registrace vyhledávání dokumentů z fondů UK vyhledávání dokumentů z fondů UK vyplnění žádanky / stvrzenky vyplnění žádanky / stvrzenky prolongace výpůjčky prolongace výpůjčky rezervace vypůjčeného dokumentu rezervace vypůjčeného dokumentu vyhledávání vlastních výpůjček vyhledávání vlastních výpůjček

6 1.1 Registrace doklady pro registraci: ISIC, občanský průkaz doklady pro registraci: ISIC, občanský průkaz doklad pro vstup do knihovny a studoven: ISIC nebo průkaz uživatele s čárovým kódem doklad pro vstup do knihovny a studoven: ISIC nebo průkaz uživatele s čárovým kódem platnost registrace: 1 kalendářní rok platnost registrace: 1 kalendářní rok ochrana osobních údajů – Prohlášení uživatele služeb UK ochrana osobních údajů – Prohlášení uživatele služeb UK

7 1.2 Vyhledávání dokumentů z fondů UK OU – 1. část lístkový katalog lístkový katalog  jmenný (příjmení autora nebo 1. slovo z názvu)  předmětový (předmětové heslo – jen do r. 1998!) elektronický katalog UK OU elektronický katalog UK OU  online katalog (od r. 1997, 14 základních vyhledávacích kritérií - název, autor, ISBN, klíčová slova, předmětová hesla, MDT, výrazy tezauru apod.)  přírůstky v online katalogu za měsíc…

8 1.2 Vyhledávání dokumentů z fondů UK OU – 2. část ostatní vnitřní zdroje ostatní vnitřní zdroje  databáze závěrečných prací OU  databáze výměny literatury  seznam CD-ROM  seznam časopisů odebíraných v roce…  seznam časopisů odesílaných v rámci služby current contents

9 1.3 Žádanka / stvrzenka absenční výpůjčky

10 1.4 Prolongace výpůjčky od října 2004 – online přes Internet od října 2004 – online přes Internet kategorie uživatelů – různé podmínky půjčování kategorie uživatelů – různé podmínky půjčování  interní (učitelé, studenti, zaměstnanci OU)  externí (ostatní studenti, veřejnost, knihovny) výpůjční lhůty a počty dokumentů – studenti OU (1-3 dny před uplynutím základní lhůty) výpůjční lhůty a počty dokumentů – studenti OU (1-3 dny před uplynutím základní lhůty)  základní výpůjční lhůta – 3 měsíce učebnice a skripta, ostatní dokumenty 1 měsíc  prodloužení – max. 3x o jeden měsíc  počet vypůjčených dokumentů – max. 20

11 1.5 Rezervace vypůjčeného dokumentu od října 2004 – online přes Internet (prozatím SMS) oznámit zájem o rezervaci službě v půjčovně + datum aktuálnosti rezervace povinnost knihovny oznámit rezervaci žadateli vyzvednout rezervovaný dokument do 7 dnů

12 1.6 Vyhledávání vlastních výpůjček na WWW stránkách UK otevřít hlavní stránku pro vyhledávání v elektronickém katalogu vybrat ikonu Vlastní výpůjčky vybrat ikonu Vlastní výpůjčky 2 možnosti (viz též Registrace) 2 možnosti (viz též Registrace)  vyplnit osobní číslo, heslo XXX a potvrdit myší  vyplnit číslo průkazu, heslo XXX a kliknout na Enter (heslo si může uživatel změnit)

13 2 Meziknihovní (výpůjční) služba (oddělení MVS, Bráfova 3) umožňuje přístup k dokumentům, které nejsou ve fondech UK ani ve fondech knihoven v Ostravě umožňuje přístup k dokumentům, které nejsou ve fondech UK ani ve fondech knihoven v Ostravě zahrnuje fondy knihoven v ČR i v zahraničí zahrnuje fondy knihoven v ČR i v zahraničí pro interní uživatele zdarma pro interní uživatele zdarma formy : dodání originálního dokumentu (výpůjčka) formy : dodání originálního dokumentu (výpůjčka) dodání xerokopie dodání xerokopie elektronickou cestou elektronickou cestou cirkulační služba cirkulační služba ! Lze objednat elektronicky – z WWW stránek knihovny!

14 3. Rešeršní služba (studovna časopisů, Bráfova 3) rešerše = soupis záznamů dokumentů, jeho částí nebo faktografických informací, které jsou vybrány podle obsahového (popř. formálního) hlediska rešeršní služby = zpracování rešerší: - retrospektivních (jednorázových) - průběžných (pravidelných) - z českých i zahraničních pramenů v UK OU lze žádat dodání elektronickou cestou Službu lze objednat elektronicky – z www stránek UK!

15 4. Referenční služby (všechny studovny, půjčovna, web) informace o fondech UK OU, nových přírůstcích ve fondech a vyhledávání v online katalogu informace o službách poskytovaných v půjčovně, v oborových studovnách fakult, ve studovně časopisů, v mediotéce a hudebním oddělení konzultační a informační služby o elektronických informačních zdrojích – bázích dat převážně odborných informací - dostupných na OU informace o bibliografických citacích dokumentů

16 5. Specializované poradenské služby (mediotéka a hudební oddělení, Bráfova 3) vybavení studovny: počítače s přístupem na Internet, kopírka, tiskárna, video, přehrávací zařízení pro poslech zvukových nahrávek, fond zvukových a zvukově- obrazových záznamů, cca 2000 titulů hudební literatury vybavení studovny: počítače s přístupem na Internet, kopírka, tiskárna, video, přehrávací zařízení pro poslech zvukových nahrávek, fond zvukových a zvukově- obrazových záznamů, cca 2000 titulů hudební literatury poradenství při vyhledávání informací na Internetu, v elektronických informačních zdrojích a v katalogu knihovny poradenství při vyhledávání informací na Internetu, v elektronických informačních zdrojích a v katalogu knihovny poradenství v práci se soubory a obrázky, úpravy pro tisk, instalace programů na CD-ROM poradenství v práci se soubory a obrázky, úpravy pro tisk, instalace programů na CD-ROM

17 6. Current contents = informování o obsahu jednotlivých časopisů = informování o obsahu jednotlivých časopisů 2 stupně: 2 stupně:  knihovna zašle naskenovaný obsah čísla časopisu uživateli, ten vybere článek, který ho zajímá  knihovna zašle elektronickou kopii vybraného článku uživateli

18 7. Reprografické služby (všechny studovny) zhotovování kopií dokumentů, které jsou součástí knihovních fondů UK (viz tzv. autorský zákon) kopírování je možné na základě kopírovacích karet skenování tisk z počítače Reprografické služby jsou zpoplatněny – viz Ceník poplatků a služeb

19 8. Pořádání školení, kurzů vyhledávání odborných informací vyhledávání odborných informací v elektronických bázích dat, rešeršní strategie v elektronických bázích dat, rešeršní strategie vyhledávání informací na Internetu vyhledávání informací na Internetu vyhledávání dokumentů v elektronickém katalogu vyhledávání dokumentů v elektronickém katalogu

20 9. Výpůjční služba - PREZENČNÍ informování o umístění žádaného dokumentu ve volném výběru ve studovně informování o umístění žádaného dokumentu ve volném výběru ve studovně zařazení prostudovaného dokumentu zpět na stejné místo na regály studovny zařazení prostudovaného dokumentu zpět na stejné místo na regály studovny týká se všech druhů a typů dokumentů – knih (monografií, sborníků, naučných slovníků a encyklopedií, základních příruček z oboru, učebnic a skript), časopisů, audiovizuálních dokumentů + dokumentů se zvláštním režimem zpřístupňování (školní díla) týká se všech druhů a typů dokumentů – knih (monografií, sborníků, naučných slovníků a encyklopedií, základních příruček z oboru, učebnic a skript), časopisů, audiovizuálních dokumentů + dokumentů se zvláštním režimem zpřístupňování (školní díla) zahrnuje také přístup k informacím na počítačových sítích zahrnuje také přístup k informacím na počítačových sítích

21 Práva a povinnosti uživatelů služeb Univerzitní knihovny OU Knihovní řád Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě Knihovní řád Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě  nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny  prohlášení uživatele služeb UK OU  ceník poplatků a placených služeb UK


Stáhnout ppt "Knihovnické a informační služby Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google