Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transkriptom.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transkriptom."— Transkript prezentace:

1 Transkriptom

2 Analýzy toku informací v buňce
Genomové mapování Genomové sekvenování Anotace genomu Strukturní genomika Jádro DNA arraye a čipy (semi) qRT-PCR Northern blot + hybrid. Transkripční fúze DNA (Genom) Funkční genomika Regulace pre-mRNA Cytoplasma mRNA 2D elektroforéza Hmotová spektrometrie Proteinové sekvenování Translačí fůze Immunodetekce Enzymové aktivity, … mRNA (Transkriptom) Proteiny (Proteom) Metabolity (Metabolom) Chromatografie Hmotová spektrometrie NMR

3 Transkriptom

4 Transkriptom - soubor všech mRNA přítomných v dané buňce, pletivu, …
- odráží míru transkripce genů, alt. sestřih a stabilitu transkriptů Transkriptomika – sledování exprese populací genů, - hledání rozdílů v celkové genové expresi (za různých podmínek, v různých stádiích vývoje, v různých orgánech, …)

5 Sledování transkripce genů – hladiny mRNA
(nejen transkriptomicky) Metody založené na hybridizaci NK (na pevné fázi) Hybridizace na Northern blotu Macroarrays Microarrays/Chips Metody založené na PCR mRNA (Transkriptom) Real time PCR qRT-PCR; Semikvant. RT-PCR DNA (Genome) Proteiny (Proteom) Transkripční fúze promotoru s reportérovým genem reportérový gen P gen T

6 Semikvantitativní RT-PCR
qRT-PCR a Semikvantitativní RT-PCR množství produktu (počet cyklů potřebných k dosažení určité koncentrace) odráží množství výchozího templátu Izolace celkové RNA (mRNA) Semikvantitativní RT-PCR Reverzní transkripce (oligoT či spec. reverze primer) cDNA qRT-PCR omezený počet cyklů - zastavení v exp. fázi

7 qReal Time - PCR Detekce množství produktu – zpravidla detekce celkové dsDNA - vyšší specifita při použití sond komplementárních k amplifikované sekvenci R …reporter Q …quencher (zhášeč) D … donor A … acceptor

8 Detekce nukleových kyselin hybridizací
(na pevné fázi x in situ, …) sonda (proba) = vlákno NK o známé sekvenci využívané k detekci přítomnosti komplementárních NK v analyzovaném vzorku (směsi izolovaných NK) Hybridizace – interakce komplementárních ssNK – ssNK vázané na pevné membráně (skle) tzv. imobilizovaná (vázaná) fáze – ssNK v roztoku – tzv. mobilní fáze

9 Značené sond (směsí NK) pro hybridizace
- vlákno se zpravidla značí při syntéze, inkorporací značeného nukleotidu Typy značení - radioaktivní (nejčastěji 32P) - fluorescenční značení - digoxygenin, biotin apod. + následná detekce protilátkou/streptavidinem

10 Hybridizace na Northern blotech
Imobilizovaná (vázaná) fáze – analyzovaná směs nukleových kyselin Mobilní fáze = značená sonda (detekce přítomnosti/množství jedné sekvence + informace o velikosti sekvence) x hybridizace na DNA čipech (arrayích) Imobilizovaná (vázaná) fáze – lokalizovaně vázané sondy (úseky DNA o známé sekvenci) Mobilní fáze = značená směs analyzovaných nukl. kyselin (detekce přítomnosti/množství velkého počtu sekvencí)

11 Hybridizace na Northern blotu
Izolace RNA Rozdělení na elektroforéze Macroarrays Přenos RNA z gelu na membránu - blotování Hybridizace se značenou sondou v roztoku, detekce

12 (imobilizovaná sonda)
DNA arraye a DNA čipy - princip Fluorescenčně (RI) značené analyzované NK (mobilní fáze) Hybridizace Fluorescenční (RI) signál Pozice Identita Síla signálu Množství Array, Čip (imobilizovaná sonda)

13 Definice pojmů: array, čip
Příprava Podklad Hustota [probes/cm2] Membrána max. 64 Nanášení oligo-nucleotidů nebo PCR fragmentů Macroarray (High Density Array) např. sklo až 104 Nanášení oligo-nucleotidů nebo PCR fragmentů Microarray např. sklo Chip Přímá syntéza na podkladu (fotolitografie) až 2.5 *105

14 Arraye Próby Mobiní fáze (nejčastěji značená cDNA)
Imobilizovaná fáze (array) cDNA (EST) Próby Genomové sekvence Oligonukleotidy, …

15 Příprava mikroarrayí nanášením - contact printing
MicroGrid II (Biorobotics) až 64 jehlový nástavec (Telechem) Hustota: až 6400 prób na cm2 na až 108 sklíčkách oligonukleotidy a DNA fragmenty až 12 kb 4.5 mm

16 Porovnávání genové exprese
na mikroarrayích pomocí diferenciálního značení vzorek I Hybridizace se směsí Izolace RNA Značení (např. při syntéze cDNA) vzorek II Alternativa: nezávislé hybridizace a porovnání arrayí

17 Identifikace diferenciálně exprimovaných genů
- statistické hodnocení odlišnosti

18 Problémy při použití arrayí
Nespecifické (cross-) hybridizace, pozadí Absolutní intenzita signálu závislá i na sekvenci (účinnosti hybridizace), nejen na množství komplementární NK Reprodukovatelnost Řešení: každá próba na více pozicích na čipu více prób od každého genu čipy Affimetrix

19 Syntéza – využívá fotolithografii
Oligonukleotidový čip Affymetrix více prób na každý gen (např. 20 párů) – složitá pravidla pro navrhování, složení a výběr sekvencí, syntéza přímo na čipu - próby z 3' konce genů (vhodné pro Eukaryota) Syntéza – využívá fotolithografii

20 Oligonukleotidový čip Affymetrix
každý oligonukleotid v přesné verzi a s jedním změněným nukleotidem mRNA sekvence 5‘ 3‘ Páry DNA prób Sekvence genu Dokonale párující oligo Chybně párující oligo Buňky s dokonalým párováním Záznam intenzity fluorescence Buňky s chybným párováním Rozdíl v intenzitě fluorescence mezi „dokonale párující buňkou” a „chybně párující buňkou” je analyzován pro všechny dvojice prób - páry s nízkou informační hodnotou

21 RNA pro hybridizaci s čipem
Značení sondy pro čipy Affymetrix Celková RNA nebo polyA mRNA je reverzně transkribována na cDNA a lineárně amplifikována in vitro transkripcí do cRNA (za současného naznačení biotinem) mRNA reverzní transkripce AAAAAAAAA TTTTTTTTTT- T7 promoter cDNA s T7 promoterem AAAAAAAAA připojení T7 promotoru in vitro transkripce RNA pro hybridizaci s čipem biotinem značená cRNA B fragmentace UUUUUUUUU B

22 Čipy Affymetrix - hybridizace a analýza výsledku
Po hybridizaci je na biotin navázán konjugát streptavidinu s phycoerythrinem a je nasnímána a analyzována intenzita fluorescence analýza obrazu B B B B B B B B B B značení streptavidin- phycoerythrinem B pseudokolorovaný obraz detector promytí a nasnímání emise při 570 nm B excitace při 488 nm monochromatický obraz

23 Genevestigator https://www.genevestigator.com přístup k čipovým datům
- analýzy exprese jednotlivých genů např. Arabidopsis - výběr organismu výběr genu(ů) výběr čipů (experimentů)


Stáhnout ppt "Transkriptom."

Podobné prezentace


Reklamy Google