Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molekulární genetika. Obor Molekulární genetika Předmět studia: molekulární založení dědičnost 1953 – Watson a Crick – objev genetického kódu V posledních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molekulární genetika. Obor Molekulární genetika Předmět studia: molekulární založení dědičnost 1953 – Watson a Crick – objev genetického kódu V posledních."— Transkript prezentace:

1 Molekulární genetika

2 Obor Molekulární genetika Předmět studia: molekulární založení dědičnost 1953 – Watson a Crick – objev genetického kódu V posledních letech bouřlivý rozvoj

3 Nukleové kyseliny Nositelem genetické informace Výskyt: 1) v jádře název nukleové 2) dalších buněčných organelách – např. v mitochondriích, ribozómech, chloroplastech 2 základní typy: DNA, RNA

4 Základní složky Cukerná složka u RNA u DNA Kyselina fosforečná - zbytek PO 3 -

5 Základní složky Dusíkaté báze Purinové adenin Aguanin G Pyrimidinové thymin Tcytosin Curacil U

6 Vznik vlákna NK 1. stupeň - NUKLEOSID

7 Vznik vlákna NK 2. stupeň - NUKLEOTID

8 Vznik vlákna NK 3. stupeň – POLYNUKLEOTIDOVÉ ŘETĚZCE

9 Vznik vyšších struktur u DNA dvojšroubovice

10 Komplementarita bází schopnost bází vytvářet mezi sebou vazby komplementární báze: A – T C – G DNA A – U C – G RNA

11 Příklad komplementarity 1.vlákno AGTCAGTC 2. vlákno TCAGTCAG

12 Rozdíly mezi DNA a RNA DNA deoxyribóza, báze thymin dvouvláknová 1 typ DNA u všech živých organismů stejná fce: uchovávání a přenos genetické informace RNA ribóza, místo báze thyminu uracil většinou jednovláknová 3 typy RNA – mRNA, tRNA, rRNA rozličné fce

13 Typy RNA Rozdělení podle funkce: 1)mRNA = mediátorová RNA – přenos genetické informace z DNA na bílkoviny 2)rRNA = ribozomální RNA – součást ribozómů, které jsou místem biosyntézy bílkovin 3)tRNA = transferová RNA – přenos aktivovaných aminokyselin na místo biosyntézy bílkovin (ribozómy)

14 Genetický kód soubor pravidel, podle nichž je informace uložená v DNA (mRNA) přeložena do původní struktury polypeptidového řetězce

15 Vlastnosti genetického kódu 1)Třípísmenný – trojice bází kóduje 1 aminokyselinu ( obecně triplet, u mRNA kodón) 2)Univerzální – u všech živých organismů kóduje 1 a ten samý triplet stejnou aminokyselinu 3)Degenerovaný = nadbytečný – 1 aminokyselina je kódována vyšším počtem tripletů

16 Přenos genetické informace Centrální dogma

17 Replikace DNA z 1 mateřské vznikají 2 dceřinné naprosto shodné molekuly DNA semikonzervativní proces 4 fáze: iniciace, elongace, terminace a reparace

18

19 Transkripce = syntéza RNA podle předlohy DNA pomocí enzymů 1 mechanismus transkripce pro všechny typy RNA sekvence nukleotidů DNA komplemen- tární sekvence nukleotidů RNA 4 fáze: iniciace, elongace, terminace a posttranskripční úpravy

20

21 Posttranskripční úpravy po ukončení transkripce – vznik pre-mRNA zrání (maturation) pre – mRNA – 2 typy úseků : EXONY a INTRONY SPLICING = sestřih - „vystřižení“ intronů

22 Splicing

23 Translace = překlad nukleotidů do pořadí aminokyselin v polypeptidovém řetězci složitý proces – řada členů probíhá v ribozómech 4 fáze: aktivace aminokyselin (AK), iniciace translace, elongace polypeptidového řetězce, terminace translace

24 Transferová RNA (tRNA)

25 Ribozomální RNA

26 Translace

27 Celkový postup


Stáhnout ppt "Molekulární genetika. Obor Molekulární genetika Předmět studia: molekulární založení dědičnost 1953 – Watson a Crick – objev genetického kódu V posledních."

Podobné prezentace


Reklamy Google