Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 od DNA k proteinu. 2 centrální dogma 3 replikace DNA základem je párování bazí dva řetězce – oba slouží jako předloha (templát) → semikonzervativní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 od DNA k proteinu. 2 centrální dogma 3 replikace DNA základem je párování bazí dva řetězce – oba slouží jako předloha (templát) → semikonzervativní."— Transkript prezentace:

1 1 od DNA k proteinu

2 2 centrální dogma

3 3 replikace DNA základem je párování bazí dva řetězce – oba slouží jako předloha (templát) → semikonzervativní oddělení řetězců –iniciační proteiny –replikační počátky bohaté na A=T páry –replikační vidličky oba směry vždy 5´ → 3´

4 4 replikace DNA vedoucí a váznoucí řetězec, Okazakiho fragmenty

5 5 replikace DNA syntéza RNA primeru syntéza Okazakiho fragmentu odstranění starého RNA primeru ligace

6 6 replikace DNA

7 7

8 8 proteiny replikační vidličky –helikáza  rozvolnění DNA –DNA-polymeráza  syntéza, oprava chyb (10 7 chyb na pb) –svírací protein  váže DNA-pol. na templát –primáza  tvoří primer (RNA úsek) –nukleáza  odstaňuje primery –DNA-ligáza  spojení –SSB proteiny – chrání volný váznoucí řetězec

9 9 replikace DNA u prokaryot – jediný počátek, vícenásobná u eukaryot – více počátků, odděleně uzavření kruhu cirkularizace 5´

10 10 transkripce = přepis gen. info z DNA do RNA RNA–polymeráza (krabí klepeto) promotor, transkripční faktory terminální sekvence, t. proteiny jen jeden gen, více RNA–pol. najednou, hnRNA

11 11

12 12 transkripce 2 genů

13 13 aktivace transkripce genů u bakterií a eukaryot

14 14 transkripce https://www.youtube.com/watch?v=WsofH 466lqkhttps://www.youtube.com/watch?v=WsofH 466lqk http://www.dnalc.org/view/15510- Transcription-DNA-codes-for-messenger- RNA-mRNA-3D-animation-with-basic- narration.htmlhttp://www.dnalc.org/view/15510- Transcription-DNA-codes-for-messenger- RNA-mRNA-3D-animation-with-basic- narration.html

15 15 transkripce posttranskripční úpravy hnRNA → pre-mRNA –methylgunosinová čepička a poly-A konec

16 16 transkripce transkripce posttranskripční úpravy pre-mRNA → mRNA –sestřih intronů, ponechání exonů, alternativní sestřih

17 17 translace = překlad gen info z mRNA do sekvence AK probíhá na ribozomu –velká a malá podjednotka –proteiny a rRNA –vazba mRNA –vazebná místa pro tRNA vazba mRNA a tRNA –triplety nukleotidů –kodón a antikodón

18 18 translace start kodón –AUG → methionin stop kodóny –UAA, UAG, UGA

19 19 translace velká podjednotka ribozomu –tři vazebná místa –A (aminoacyl) –P (peptidyl) –E (end)

20 20

21 21

22 22 urychlení syntézy proteinů

23 23 ribozomy volné a vázané na membránu

24 24 transkripce a translace u prokaryot

25 25 souhrn

26 26 regulace genové exprese


Stáhnout ppt "1 od DNA k proteinu. 2 centrální dogma 3 replikace DNA základem je párování bazí dva řetězce – oba slouží jako předloha (templát) → semikonzervativní."

Podobné prezentace


Reklamy Google