Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKOLOGICKÉ INVAZE Lenka Kablásková. INVAZE  Nový výskyt a šíření druhů v určitém území  Jevy související s historickými migracemi organismů nebo s kolonizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKOLOGICKÉ INVAZE Lenka Kablásková. INVAZE  Nový výskyt a šíření druhů v určitém území  Jevy související s historickými migracemi organismů nebo s kolonizací."— Transkript prezentace:

1 EKOLOGICKÉ INVAZE Lenka Kablásková

2 INVAZE  Nový výskyt a šíření druhů v určitém území  Jevy související s historickými migracemi organismů nebo s kolonizací společenstev nově příchozími druhy  Většina druhů musela být někdy v minulosti do jisté míry invazní  Dnešní druhy, které invadovaly před 100vkami let nejsou považovány za invazní v pravém slova smyslu  motorem krajinných změn

3 PRŮBĚH INVAZE  Nové prostředí – malé množství nepůvodních organismů či jejich diaspor - nenajdou vhodné podmínky, symbionty, potravu - malá populace náchylná k výkyvům prostředí, může být zničena predátory, konkurenty nebo parazity  Období stagnace - populace čekají na vhodná místa k uchycení - trvá i 10tky až 100vky let

4  Invazní druhy mohou být v novém prostředí určitou dobu ve výhodě vůči druhům původním - nejsou zde predátoři, paraziti  jen málo druhů dokáže v novém prostředí přežít, uchytit se, tvořit životaschopné populace, šířit se a pronikat do dalších typů prostředí  Některé invazní druhy v novém prostředí - nenajdou podmínky pro svůj vývoj – opakované invaze - nemají podmínky pro pohlavní rozmnožování – jen sterilní formy, vegetativní rozmnožování

5 ÚSPĚŠNOST INVAZE INVAZNÍ DRUH Schopnost šířit se, kolonizovat, konkurovat Vysoká plodnost a rychlost rozmnožování, časná reprodukční zralost Krátký a jednoduchý životní cyklus Tendence R nebo C-R stratégové Neexistuje konkrétní soubor vlastností zajišťující úspěšnost invaze – náhodná souhra mnoha faktorů

6 CHARAKTER OSIDLOVANÉHO PROSTŘEDÍ Podobnost osidlovaného a původního prostředí výskytu invazního druhu Nepřítomnost predátorů, konkurentů, parazitů Disturbance – nová stanoviště, kde je omezena konkurence původních druhů Extrémní prostředí - invadována méně často, jen malá část druhů je schopna je obývat Nesnadná invaze do společenstev pozdních sukcesní stádií, kde je neustálý přísun semen místních druhů (tropy)

7 ZPŮSOBY ŠÍŘENÍ INVAZNÍCH DRUHŮ DO NOVÉHO PROSTŘEDÍ  Přirozeně: vítr, vodní tok…  Jinými organismy: zoochorie, migrace hostitelů – paraziti  Člověk: - počátky procesu sahají do neolitu - začal přetvářet přírodu - objevení Ameriky, období objevných plaveb po r. 1500 – prolomení bariér oddělujících biogeografické říše - export evropských rostlin a zvířat na nová území, přetváření osídlené krajiny a vytváření podmínek, na které byly dovezené organizmy zvyklé

8 NÁCHYLNOST K INVAZÍM V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU J polokoule je náchylnější  místní společenstva během svého historického vývoje nebyla adaptována na velké změny - mírnější doba ledová - menší vliv člověka Nejvíce náchylné jsou ostrovy  v minulosti izolovány, nevytvořili se obranné mechanismy - vliv vzdálenosti od kontinentu - Nový Zéland, Havaj - až 50% druhů nepůvodních - ohrožení endemitů

9 MOŽNOSTI A DŮSLEDKY INVAZE  Začlení se, aniž ovlivňuje původní druhy  Začlení se jako klíčový druh – Myrica foya  Stane se dominantním druhem – vytlačí původní – Borovice vejmutovka (Pinus strobus) - narušení stability - snižování biodiverzity - změna ekosystému  Zavlečení nových parazitů – Fascioloides magna  Škody v zemědělství, úbytky chovných zvířat…

10 LITERATURA Úvod do současné ekologie: Storch D., Mihulka S. Portál Praha 2002. WWW.PRIRODA.CZ Zelení cizinci a nové krajiny : Pyšek P., Sádlo J. Vesmír 2004/1. Fascioloides magna (Bassi, 1875) motolice obrovská v podmínkách ČSSR: Erhardová-Kotrlá B. Doktorská disertační práce, Parazitologický ústav ČSAV Praha (1968): 190 pp.

11 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "EKOLOGICKÉ INVAZE Lenka Kablásková. INVAZE  Nový výskyt a šíření druhů v určitém území  Jevy související s historickými migracemi organismů nebo s kolonizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google