Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akvizice společností Financování akvizic Jan Hladký www.pwclegal.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akvizice společností Financování akvizic Jan Hladký www.pwclegal.cz."— Transkript prezentace:

1 Akvizice společností Financování akvizic Jan Hladký www.pwclegal.cz

2 PwC Legal Shrnutí 1.Jak financovat 2.Požadavky banky 3.Due Diligence 4.Akviziční financování 5.Potransakční restrukturalizace 6.Diskuze Slide 2 duben 2012 Akvizice společností – financování akvizic

3 PwC Legal Jak a proč financovat Je cizí financování levnější než vlastní? Standardní bankovní financování Mezzanin Provozní financování Jiné způsoby financování Slide 3 duben 2012 Akvizice společností – financování akvizic

4 PwC Legal Akviziční financování Daňová uznatelnost úroku vs. dividendy Equity nebo akviziční financování? Slide 4 duben 2012 Akvizice společností – financování akvizic TARGET společník 100% INVESTOR kupující (SPV) equitydluhúrokdividenda

5 PwC Legal Banka a její požadavky Náklady -Obvykle platí dlužník Legal opinion -Vystavuje právní poradce -Nezávislost vs. právní poradce dlužníka Příprava a revize dokumentace / Conditions precedent duben 2012 Akvizice společností – financování akvizic Slide 5

6 PwC Legal Due Diligence Pravidla nízké kapitalizace Finanční uzavření transakce / Transakční uzavření Zajištění ze strany SPV Zajištění ve skupině Zákaz finanční asistence duben 2012 Akvizice společností – financování akvizic Slide 6

7 PwC Legal Akviziční financování Proč to banky mají rády? Refinancování Obchodní příležitost banky -Jediná financující banka -Zajímavé úrokové a poplatkové výnosy -Ancillary business – úrokový hedging, pojištění, leasing, FX operace, atd. duben 2012 Akvizice společností – financování akvizic Slide 7

8 PwC Legal Akviziční financování Financování dluhem / banka duben 2012 Akvizice společností – financování akvizic Slide 8 TARGET INVESTOR kupující (SPV) BANKA equity (20-30%) dluh (70 – 80%) úrok dividenda provozní financování

9 PwC Legal Akviziční financování Dividendový model TARGET financuje výplatu dividend z přijatého úvěru od Banky SPV uhradí akviziční úvěr Daňové osvobození v případě výplaty dividend (?) Riziko daňové neuznatelnosti finančních nákladů duben 2012 Akvizice společností – financování akvizic Slide 9 TARGET kupující (SPV) 100% BANKA úvěr dividendy INVESTOR

10 PwC Legal Post-akviziční restrukturalizace Daňová optimalizace Přeměny společností Cíle -Zefektivnění obchodní činnosti -Zjednodušení / zpřehlednění korporátní struktury -Omezení rizik duben 2012 Akvizice společností – financování akvizic Slide 10

11 PwC Legal Post-akviziční restrukturalizace Debt – Push-Down Daňová optimalizace pozice kupujícího – daňová uznatelnost úroků z akvizičního úvěru Možnost přecenění majetku a závazků v účetnictví – řešení problematiky nízké kapitalizace Finanční asistence duben 2012 Akvizice společností – financování akvizic Slide 11 TARGET kupující (SPV) INVESTOR 100% BANKA úvěr NEWCO INVESTOR 100% BANKA úvěr

12 Děkuji za pozornost Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. © 2011 PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat. Jan Hladký


Stáhnout ppt "Akvizice společností Financování akvizic Jan Hladký www.pwclegal.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google