Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní oblastní archiv v Třeboni rukopis sign. B 1 15. století obsahuje latinské právní a administrativní texty (Ius Iglaviense aj.) fol. 66r–66v: Exposicio.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní oblastní archiv v Třeboni rukopis sign. B 1 15. století obsahuje latinské právní a administrativní texty (Ius Iglaviense aj.) fol. 66r–66v: Exposicio."— Transkript prezentace:

1

2 Státní oblastní archiv v Třeboni rukopis sign. B 1 15. století obsahuje latinské právní a administrativní texty (Ius Iglaviense aj.) fol. 66r–66v: Exposicio vocabulorum legalium – český výkladový slovníček – výtah z českého překladu německé právní knihy? – datace do 1. poloviny 15. století

3 Právní knihy pomůcka pro snadnější orientaci ve složitém soudním procesu české: Rožmberská kniha, Řád práva zemského, Práva zemská česká Ondřeje z Dubé… vliv německého práva: – oblast práva saského neboli magdeburského (Sachsenspiegel, severní část Čech a Moravy, Slezko a Lužice: Litoměřice a Olomouc) – oblast práva švábského (Schwabenspiegel, střední a jižní Čechy a Morava: Staré Město pražské a Brno)

4 PrávJihl český překlad sbírky právních nálezů brněnsko- jihlavských Jana z Gelnhausen přeložil z němčiny Vít Tasovský z Lipoltic 1468 německé termíny: zásluhu řečenú lidlon, t. mzdu obdržeti PrávJihl 55r hofčinž, t. (mladší rukou vepsáno z domu činže, dvorní plat) PrávJihl 38r Znamenaj, že u velikých a těžkých proviněních, jenž slovú heimsuchung, t. (vynecháno místo) PrávJihl 108v

5 1.Vikpildské právo vocatur měscké zemské právo 2.Splich, to jest pospolně 3.Folkovánie, to jest pomoc vel při něm ostánie 4.Man, to jest jest (gieſt rkp.) poddaný 5.Léno, totiš manstvie 6.Hajsováni, totiš voláni jsú 7.Hervét, to jest vojenské oděnie 8.Grad, to jest ženská výprava 9.Eburóv, to jest sedlákóv 10.Erfol peřinu 11.Hósman, to jest rataj 12.Vygradována, to jest vypravena 13.Králova klatba, to jest moc králova 14.Fentovati, to jest rychtářovi (Richarzowi rkp.) vydati 15.V gveru, to jest v hospodářství 16.Gešoft, to jest poručenstvie 17.Fentovati, id est základ vzieti 18.Fentuje dobytčě, id est zajme na škodě na svém obilí 19.[66v] Vergelt, id est usazenými, odkládanými (odkladamy rkp.) penězi 20.Za vergelt, id est za varovnie peniezě 21.Superovi, id est jistcovi 22.Ustanoven, id est uručen 23.Vergelt, id est varovnie peniezě, odklad 24.Zaachtován, id est zatvrzen, zapsán 25.K vergeltu, id est k odkladu 26.Forfeštovánie (id est vyhošťovánie jinou rukou)

6 stč. totíš / totiš < točúš – kontaminace s toti GbMluv 1,524, StčS kvantita podle datace stč. splich – ‚společně‘, hapax legomenon, srov. střhn. pflihten,spojovat‘, stč. připlichtiti sě, připlichtovati, splichtiti sě, zaplichtiti stč. folkovánie – ‚pomoc (?)‘, stč. folkovati < střhn. volgen, volken ‚následovat, doprovázet, pronásledovat‘ (aby jim ižádné právo folkovati a slúžiti nemohlo ArchČ 18,353 )

7 stč. hajsováni < stč. hajsovati Zpracování hesla hesovati do ESSČ: hesovati, -uju, -uje ipf.; ojed. hejsovati (PrávSasE 22a) sr. střhn. hessen 1. co (zvěř) štvát, honit; (psa) pobízet k lovu 2. jur. koho kam hnát, pohánět, předvolávat k soudu Neveřejný komentář : Úvaha o homonymii není správná: Lexer má i přechodové doklady: štvát lidi proti sobě, na sebe

8 Doklady na hesovati /hejsovati žádné jiné [zvěřiny] nemají se psy hnáti ani hesovati PrávSasE 163v (6,1,2: unde keyn ander sullen sy mit den hunden hecczen noch grussen) Aleš hesoval … před úřad pana Berku a pana hauptmana … a pana Mikoláše, aby seznali, kterak sě úmluvy staly PrávOpav 2,79, 1464 Upomíná li jeden a hejsuje dědinu pro slib, to mají mieti za neprávo PrávSasE 22r (1,20,3: heyscht eyner erbe von gelobdes wegen) Jestli jedno sbožie od dvú muží narčeno, napomane li a hejsuje to rychtář s pravým ortelem, mají jemu to dáti PrávSasE 33v (1,33,4: heyschet is der richter zcu rechte) Tehdá má nalezeno býti, že má před právem hajsován býti, má naň voláno býti ku pravé odpovědi PrávSasE 113v (4,21,2: man schulle in vor gerichte eischen czu rechter antwort) pakli sě stane míru rušenie aneb bezprávie aneb věc, ješto tomu fojtovi to slušie hajsovati aneb napomínati, tu má on miestu tomu jeho právo na tom poručovati PrávSasE 144r (4,45,13: czu eischen) DRW: hetzen, hessen ‚(bei der Jagd mit Hunden) verfolgen‘ heischen/eischen, jemanden fordern, auffordern, berufen; vor Gericht (als Partei) laden‘

9 Situace ve střední češtině (na základě Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny ) hesovati – ‚štvát‘ střč. hejsovati – srov. hejsati, hejsek, hejsá;,křičet, bujně si vést, mrhat, utrácet‘ střč. hejšovati – z něm. heischen ‚pohánět‘, Zřízení zemské 1562 (Čelakovský, Dodavky) >> stč. hesovati a haj/ej/s/šovati (?)

10 Další vybrané lexémy: – eburóv (?) srov. střhn. bûre,Bauer‘ či gebûre,spoluobčan‘ (Lexer, DRW) – erfol (?) – hósman či hofman (?), hapax legomenon, rataj,rolník‘, Hausmann ‚čeledín, Bauer‘ DRW – gešoft = stč. kšaft sbožie…, ješto by bylo v těch dětí [svěřených] gešoftu aneb orudowani a nic v jeho [poručníkově] stalo se PrávSasE 46a Kvantita něm. přejímek: grad/grád, gver/gvér (?)


Stáhnout ppt "Státní oblastní archiv v Třeboni rukopis sign. B 1 15. století obsahuje latinské právní a administrativní texty (Ius Iglaviense aj.) fol. 66r–66v: Exposicio."

Podobné prezentace


Reklamy Google