Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Strojírenská technologie Statická zkouška tahem (ST 33) Vladimír Pata STROJÍRENSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Strojírenská technologie Statická zkouška tahem (ST 33) Vladimír Pata STROJÍRENSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Strojírenská technologie Statická zkouška tahem (ST 33) Vladimír Pata STROJÍRENSTVÍ

2 STATICKÁ ZKOUŠKA TAHEM »Statická zkouška tahem se dělí obecně na zkoušku prováděnou za normální teploty, tj. 20 °C ± 10 °C, nebo za teploty zvýšené, která se realizuje ve speciální komoře upnuté na vlastním měřicím stroji. »Dále můžeme statickou zkoušku tahem rozdělit dle zkoušeného materiálu, přesněji řečeno dle příslušné aplikované normy. »Jedná se o zkoušky pro: »Kovové materiály, dle ČSN EN 10002-1 »Plasty, dle ČSN EN ISO 527-1 »Pryže, dle ČSN ISO 37

3 PRINCIP ZKOUŠKY »Princip zkoušky tahem tedy spočívá v tom, že na zkušební těleso se působí ve směru jeho podélné osy stále se zvětšující silou F až do okamžiku, při kterém dojde po určité deformaci k jeho přetržení.

4 ZKUŠEBNÍ TĚLESA »Zkoušky tahem se nerealizují přímo na vyrobených součástech, ale na tzv. zkušebních tyčích (někdy nazývaných zkušebními vzorky, či zkušebními tělesy), jejichž tvary a rozměry jsou normalizovány.

5 REALIZACE ZKOUŠKY Teplotní komora pro tahovou zkoušku za zvýšených (snížených) teplot Systém pro zkoušku tahem kovových i plastových materiálů

6 TAHOVÝ DIAGRAM

7 VELIČINY ZÍSKANÉ Z TAHOVÉ ZKOUŠKY

8 Mez úměrnosti – má teoretický význam a je definovaná jako napětí, při kterém je deformace zkušebního tělesa přímo úměrná zatížení. Z této definice je zcela zřejmé, že až do tohoto napětí je možné tahový diagram aproximovat přímkou. Tato přímka se v literatuže nazává Hookova (čti Húkova přímka). Dále tato přímka je vlastně grafickým vyjádřením Hookova zákona, který říká že, napětí je přímoúměrné elastické deformaci. Tento zákon můžeme pojmout i obráceně (elastická deformace je přímo úměrná napětí). σ = E. ɛ e (Mpa) E : konstanta, která se nazývá modul pružnosti v tahu

9 VELIČINY ZÍSKANÉ Z TAHOVÉ ZKOUŠKY Mez pružnosti – je definovaná jako napětí, při kterém vznikají v materiálu pouze deformace elastické. Problém však je, že takto definované napětí se nedá v technické praxi přesně stanovit. Z těchto důvodů byla zavedena tzv. smluvní veličina mez pružnosti v tahu R 0,005, která je definovaná jako napětí, které vytvoří trvalou plastickou deformaci ɛ p = 5. 10 -5. Tedy jinými slovy vytvoří trvalé prodloužení vzorku Δl = 0,005 % na počáteční měřené délce L 0. Mez kluzu – je definovaná jako napětí, při kterém vznikají trvalé, tj. plastické deformace. Mez pevnosti – je napětí, při kterém dochází ke ztrátě plastické stability.

10 VELIČINY ZÍSKANÉ Z TAHOVÉ ZKOUŠKY Tažnost – je trvalé poměrné prodloužení po přetržení. Vyjadřuje se v procentech ΔL : je trvalé prodloužení (mm) L u : je měřená délka zkušební tyče (vzorku) po přetržení (mm) Kontrakce – je trvalé poměrné zúžení tyče po přetržení v místě lomu. Vyjadřuje se opět v procentech S u je nejmenší plocha příčného průřezu zkušební tyče po přetržení (mm 2 ) S 0 je počáteční průřez zkušební tyče (mm 2 )

11 1.HAVLÍK, J., SZLACHTA, T. Základy strojnictví, skriptum VŠB – TU Ostrava 1996 2.DRASTÍK a kolektiv. Strojnická příručka: vývoj, výpočty, konstrukce, technologie, výroba. [Svazek 1], Praha: Dashöfer, c2002-2009. ISBN 80- 86229-65-3. 3.DRASTÍK a kolektiv. Strojnická příručka: vývoj, výpočty, konstrukce, technologie, výroba. [Svazek 2], Praha: Dashöfer, c2002-2009. ISBN 80- 86229-65-3. 4.DRASTÍK a kolektiv. Strojnická příručka: vývoj, výpočty, konstrukce, technologie, výroba. [Svazek 3], Praha: Dashöfer, c2002-2009. ISBN 80- 86229-65-3. 5.HLUCHÝ, KOLOUCH. Strojírenská technologie 1, Nauka o materiálu 1. díl, Praha: SCIENTIA, 1998. ISBN 80-7183-150-6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

12 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Strojírenská technologie Statická zkouška tahem (ST 33) Vladimír Pata STROJÍRENSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google