Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strojírenství Strojírenská technologie Statická zkouška tahem (ST 33)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strojírenství Strojírenská technologie Statická zkouška tahem (ST 33)"— Transkript prezentace:

1 Strojírenství Strojírenská technologie Statická zkouška tahem (ST 33)
Vladimír Pata

2 Statická zkouška tahem
Statická zkouška tahem se dělí obecně na zkoušku prováděnou za normální teploty, tj. 20 °C ± 10 °C, nebo za teploty zvýšené, která se realizuje ve speciální komoře upnuté na vlastním měřicím stroji. Dále můžeme statickou zkoušku tahem rozdělit dle zkoušeného materiálu, přesněji řečeno dle příslušné aplikované normy. Jedná se o zkoušky pro: Kovové materiály, dle ČSN EN Plasty, dle ČSN EN ISO 527-1 Pryže, dle ČSN ISO 37

3 Princip zkoušky Princip zkoušky tahem tedy spočívá v tom, že na zkušební těleso se působí ve směru jeho podélné osy stále se zvětšující silou F až do okamžiku, při kterém dojde po určité deformaci k jeho přetržení.

4 Zkušební tělesa Zkoušky tahem se nerealizují přímo na vyrobených součástech, ale na tzv. zkušebních tyčích (někdy nazývaných zkušebními vzorky, či zkušebními tělesy), jejichž tvary a rozměry jsou normalizovány.

5 Realizace zkoušky Systém pro zkoušku tahem kovových i plastových materiálů Teplotní komora pro tahovou zkoušku za zvýšených (snížených) teplot

6 Tahový diagram

7 Veličiny získané z tahové zkoušky

8 Veličiny získané z tahové zkoušky
Mez úměrnosti – má teoretický význam a je definovaná jako napětí, při kterém je deformace zkušebního tělesa přímo úměrná zatížení. Z této definice je zcela zřejmé, že až do tohoto napětí je možné tahový diagram aproximovat přímkou. Tato přímka se v literatuže nazává Hookova (čti Húkova přímka). Dále tato přímka je vlastně grafickým vyjádřením Hookova zákona, který říká že, napětí je přímoúměrné elastické deformaci . Tento zákon můžeme pojmout i obráceně (elastická deformace je přímo úměrná napětí). σ = E . ɛe (Mpa) E : konstanta, která se nazývá modul pružnosti v tahu

9 Veličiny získané z tahové zkoušky
Mez pružnosti – je definovaná jako napětí, při kterém vznikají v materiálu pouze deformace elastické. Problém však je, že takto definované napětí se nedá v technické praxi přesně stanovit. Z těchto důvodů byla zavedena tzv. smluvní veličina mez pružnosti v tahu R0,005, která je definovaná jako napětí, které vytvoří trvalou plastickou deformaci ɛp = Tedy jinými slovy vytvoří trvalé prodloužení vzorku Δl = 0,005 % na počáteční měřené délce L0. Mez kluzu – je definovaná jako napětí, při kterém vznikají trvalé, tj. plastické deformace. Mez pevnosti – je napětí, při kterém dochází ke ztrátě plastické stability.

10 Veličiny získané z tahové zkoušky
Tažnost – je trvalé poměrné prodloužení po přetržení. Vyjadřuje se v procentech ΔL : je trvalé prodloužení (mm) Lu : je měřená délka zkušební tyče (vzorku) po přetržení (mm) Kontrakce – je trvalé poměrné zúžení tyče po přetržení v místě lomu. Vyjadřuje se opět v procentech Su je nejmenší plocha příčného průřezu zkušební tyče po přetržení (mm2) S0 je počáteční průřez zkušební tyče (mm2)

11 Seznam použitých zdrojů
HAVLÍK, J., SZLACHTA, T. Základy strojnictví, skriptum VŠB – TU Ostrava 1996 DRASTÍK a kolektiv. Strojnická příručka: vývoj, výpočty, konstrukce, technologie, výroba. [Svazek 1], Praha: Dashöfer, c ISBN DRASTÍK a kolektiv. Strojnická příručka: vývoj, výpočty, konstrukce, technologie, výroba. [Svazek 2], Praha: Dashöfer, c ISBN DRASTÍK a kolektiv. Strojnická příručka: vývoj, výpočty, konstrukce, technologie, výroba. [Svazek 3], Praha: Dashöfer, c ISBN HLUCHÝ, KOLOUCH. Strojírenská technologie 1, Nauka o materiálu 1. díl, Praha: SCIENTIA, ISBN

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Strojírenství Strojírenská technologie Statická zkouška tahem (ST 33)"

Podobné prezentace


Reklamy Google