Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Deformace pevného tělesa VY_32_INOVACE_07-13. Deformace – změna tvaru, rozměrů nebo objemu tělesa způsobená vnějšími silami. Pružná deformace ( elastická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Deformace pevného tělesa VY_32_INOVACE_07-13. Deformace – změna tvaru, rozměrů nebo objemu tělesa způsobená vnějšími silami. Pružná deformace ( elastická."— Transkript prezentace:

1 Deformace pevného tělesa VY_32_INOVACE_07-13

2 Deformace – změna tvaru, rozměrů nebo objemu tělesa způsobená vnějšími silami. Pružná deformace ( elastická ) – dočasná deformace, která vymizí, přestane-li deformující síla působit. Tvárná deformace ( plastická ) – deformace přetrvává, i když přestane deformující síla působit.

3 Typy deformací Deformace tahem: - na těleso působí dvě stejně velké síly opačného směru - síly působí ve směru ven z tělesa (např. namáhání lan jeřábů) F F´

4 Deformace tlakem: - na těleso působí dvě stejně velké síly ve směru dovnitř tělesa ( např. mostní pilíře ) F F´

5 Deformace ohybem: - síla působí ve směru kolmém k podélné ose tyče F F 1 F 2 - dolní vrstvy jsou namáhány tahem (prodlužují se) - horní vrstvy jsou namáhány tlakem (zkracují se)

6 Deformace smykem: - na horní a dolní podstavu působí síly opačného směru, ležící v rovinách podstav FF´ - síly způsobí vzájemný posun vrstev

7 Deformace kroucením: - na koncích tyče působí dvojice sil, jejichž momenty mají opačný směr

8 Normálové napětí  Při deformaci tahem se zvětšuje vzdálenost mezi částicemi – následkem je převládání přitažlivých sil mezi částicemi.  Při pružné deformaci tak v tělese vznikají síly pružnosti F p. Tyto síly zabraňují dalšímu prodlužování tělesa. V rovnovážném stavu tělesa je velikost deformačních sil stejná jako velikost sil pružnosti.

9 Při deformaci vzniká v libovolném příčném řezu o obsahu S stav napjatosti – normálové napětí σ. Jednotkou normálového napětí je pascal (Pa).

10 Mez pružnosti σ E – maximální hodnota normálového napětí, při kterém je deformace ještě pružná. Při překročení meze pružnosti nastane deformace trvalá. Mez pevnosti σ P – při překročení meze pevnosti dojde k porušení celistvosti tělesa ( přetržení lana, zborcení pilíře….).

11 Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem. Z experimentů vyplývá, že při pružné deformaci tahem (tlakem) je normálové napětí přímo úměrné relativnímu prodloužení. E ….modul pružnosti v tahu (látková konstanta, jednotka – Pa. ε….relativní prodloužení ε = Δ l/l Δ l = l 1 - l

12 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Sylva Divišová Autor obrázků: Mgr. Sylva Divišová


Stáhnout ppt "Deformace pevného tělesa VY_32_INOVACE_07-13. Deformace – změna tvaru, rozměrů nebo objemu tělesa způsobená vnějšími silami. Pružná deformace ( elastická."

Podobné prezentace


Reklamy Google