Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení změn Analýza podnikových procesů Vypracoval: Kamil Tarabein Interpretováni: Ing. Ondrej Železník Bc. Marek Filčák Eduard Poliak, MSc., (Technická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení změn Analýza podnikových procesů Vypracoval: Kamil Tarabein Interpretováni: Ing. Ondrej Železník Bc. Marek Filčák Eduard Poliak, MSc., (Technická."— Transkript prezentace:

1 Řízení změn Analýza podnikových procesů Vypracoval: Kamil Tarabein Interpretováni: Ing. Ondrej Železník Bc. Marek Filčák Eduard Poliak, MSc., (Technická univerzita,Košice, SR)

2 Obsah 1) Úvod do problematiky 2) Charakteristika zvoleného procesu 3) EPC diagram 4) Návrh postupu analýzy procesů 5) CSF – kritické faktory úspěchu 6) Časová analýza 7) Simulace procesů 8) Metoda ABC 9) Závěr

3 VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMU BPR - projekt Business Process Reengineering Reengineering podnikových procesů Nejdůležitější nejsou procesy, ale lidé Tři role lidí (vlastníků procesů): – Kouč – Advokát – Tvůrce

4 VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMU BPR - projekt Základní otázky – Proč?, Co?, Kdo?, Kdy?, Kde?, Kolik?, Jak? Rozlišení procesů – Důležité, zbytečné, škodlivé, strategické, taktické … Výhody: zkvalitnění procesů zvýšení produktivity a efektivity identifikace slabých a silných stránek definuje nové rozměry dalšího rozvoje

5 1. Úvod do problematiky základem BPR projektu je analýza podnikových procesů organizace se snaží o: eliminaci zbytečných prostojů a nákladů spojených s vp. činností měřitelnost činností dobrovolnou participaci zúčastněných stran

6 1. Úvod do problematiky Efektivní metoda pro analýzu procesů: – Od jednoduchých nástrojů: časový logaritmus matice kritických faktorů úspěchu (CSF) – ke složitějším nástrojům: EPC model Metoda ABC Six sigma

7 VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMU Six sigma „Six Sigma quality program“ – 1987 vytváření nových obchodních, výrobních a obslužných procesů Cíle spokojenost zákazníků snižování počtu nedostatků snižování počtu odchylek šest standardních odchylek

8 2. Charakteristika zvoleného procesu optimalizace činnosti elektrotechnika specialisty prohlídky a zkoušky elektrických zařízení Legenda: VTZ – vyhrazené technické zařízení OP – odborné prohlídky OZ – odborné zkoušky Činnosti spojené se zabezpečením a provozem VTZ Vykonávání OP a OZ podle lánu Vykonávání neplánovaných OP a OZ Vypracování revizní zprávy o OP a OZ

9 2. Charakteristika zvoleného procesu Činnosti elektrotechnika specialisty: Evidence VTZ, aktualizace Správa doprovodné technické dokumentace Plánování OP a OZ Vykonávání OP a OZ Účast na rozhodování při pořizování VTZ Zjišťuje příčiny poruch na VTZ a navrhuje způsoby odstranění Dohlíží na opravy prováděné externě Při zjištění nedostatků VTZ rozhoduje o pozastavení činnosti

10 VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMU EPC diagram Event-driven Process Chain diagram procesu řízeného událostmi – Slouží k popisu procesů – Pohled z návaznosti jednotlivých ativit – Časová posloupnost procesů či paralelismů Části EPC diagramu – Aktivity (Activities) co má být vykonáno jeden vstup a výstup

11 VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMU EPC diagram – Události (Events) popis situace propojovací bod mezi aktivitami – Logické spojky (Connectors) spojují události a aktivity AND, OR a XOR

12 3. EPC diagram - událostně procesní diagram Obrázek 1 za pomoci intw. s elekttrotech. spec. vytvořen procesní model OP a OZ Obrázek 2 vystavení hlášen o odstranění závady Takto popsané procesy slouží jako základ pro analýzu a ekonomické hodnocení efektivnosti vykonávání jednotlivých činností pomocí ABC metody.

13 EPC diagram

14

15 4. Návrh postupu analýzy procesů Definovat kritické faktory úspěchu (CSF) Časová analýza – časové snímky Simulace procesů Metoda ABC

16 VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMU CSF Critical Success Factors: kritickými faktory jsou dané, či předpokládané skutečnosti, které budou mít podstatný vliv na klíčové parametry projektu. Smysl: zjištění podstatných skutečností pro následné stanovení postupu řízení rizik, kvality a stanovení priorit a rezerv projektu.

17 5. CSF – kritické faktory úspěchu

18 Zhodnocení – Nejdůležitější faktory z pohledu ES: Bezpečnost – hlavní podstata revizí VTZ Soulad s legislativou – přehled o nových normách Efektivita využití – zahrnuje využívané nástroje a technické pomůcky, které mohou zvýšit efektivitu Závěr Plánované revize – jsou klíčovým procesem cílem je pak maximalizovat počet vykonaných OP a OZ v rámci pracovního času. Zpracování revizní zprávy – zkrátit čas evidencí výkresové dokumentace v IS

19 6. Časová analýza

20 7. Simulace procesu OP a OZ Pro potřebu analýzy vykonávaných činností byl vytvořen procesní model. Základní veličiny pro simulaci reálné časy trvání jednotlivých procesů Expertním odhadem

21 7. Simulace procesu OP a OZ

22

23 VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMU Metoda ABC ABC & ABC/M ( Activity Based Costing / Management – ABC/M ) Poskytuje managementu nástroje pro detailní sledování a řízení nákladů. (Ob.1) Základem metody ABC je to, že využívá stejnou informační základnu jako tradiční účetnictví, ale pohled na náklady je více horizontální napříč funkcím. (Ob.2)

24 VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMU Metoda ABC

25

26 V metodě ABC jde o transformaci účetních dat optikou metody ABC. ABC je hlavně způsob uvažování a ne pouze jiný účetní systém.

27 8. Metoda ABC Analýza nákladů na pozici elektrotechnik specialista Zabezpečení činnosti – mzdové náklady Odborná náročnost Delegování činností

28 8. Metoda ABC

29 9. Závěr Princip od jednoduchého ke složitějšímu se ukazuje jako efektivní cesta při dizajnování, modelování a implementaci BPR projektu. Výsledky získané ABC poskytují důležitou bázi pro kontinuální zlepšování.

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Řízení změn Analýza podnikových procesů Vypracoval: Kamil Tarabein Interpretováni: Ing. Ondrej Železník Bc. Marek Filčák Eduard Poliak, MSc., (Technická."

Podobné prezentace


Reklamy Google