Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0052 Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0052 Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání."— Transkript prezentace:

1 Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0052 Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání Konference Inovace ve vzdělávání – Vzdělávání v inovacích 6. prosince 2007 ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 Nebo jinak…. Inovační Podnikání Univerzity Karlovy www.ipuk.cuni.cz

3 3 Cíl projektu Zprostředkovat akademikům a dalším zainteresovaným posluchačům z Prahy ucelené vzdělávání v oblasti:  transferu technologií  inovací  ochrany duševního vlastnictví vlastnictví  managementu znalostí  spolupráce s komerční sférou sférou

4 4 Hlavní aktivity Hlavní aktivity Kurz A Od poznatku k aplikaci a profitu široké spektrum posluchačů - studenti, doktorandi, mladší vědečtí pracovníci Kurz B Efektivní management znalostí B1 B1 Technologičtí zpravodajové (Technology Scouts) B2 ) B2 Manažeři přenosu znalostí (Managers of knowledge transfer) Kurz CAkademické pracoviště jako zdroj inovací Vedoucí akademičtí pracovníci

5 5 Současný stav projektu  Projekt má za sebou 7/8 svého trvání – původně stanovené ukončení 31.3.2008  Z celkového rozpočtu ve výši 13 842 932,- Kč zatím utraceno cca 60%  5.10.07 požádáno o prodloužení projektu a schválení Podprojektu s názvem: Ochrana a využití duševního vlastnictví vzniklého v rámci výzkumu a vývoje financovaného z veřejných zdrojů.

6 Výstupy a výsledky 0 – 10 0 15 – 45 14 C 10 – 20 6 20 – 40 15 B 2 10 – 20 6 40 – 60 31 B 1 40 – 80 29 80 – 160 92 A Mimo UKUK Modul

7 7 Výstupy a výsledky

8 8 Mezinárodní hodnocení  Benchmarking Workshop Innsbruck ve dnech 6.-7.9.2007 Projekt IPUK vyhodnocen jako jeden ze sedmi vybraných školících programů v oblasti inovaci a transferu technologií, které byly vybrány jako inspirace pro školící program Transnational Technology Transfer Manager aspirující na akreditaci EU. Projekt IPUK byl vybrán jako nejlepší ze školících aktivit v oblasti TT v ČR a do sedmi modelových byl zařazen jako jediný zastupující země SVE

9 9 Mezinárodní hodnocení Projekt IPUK byl pozitivně hodnocen zejména pro:  komplexnost záběru (ne pouze IPR nebo management),  využití e-learningové komponenty. Ve srovnání s ostatními programy má určité nedostatky v tom, že:  obsahuje málo případových studií,  není více integrována do dalších výukových aktivit university.

10 10 Rizika projektu a jejich řešení  Nedostatek zkušených lektorů Raději méně a dobří  Složitá a dlouho trvající příprava e-learningu Zvolen jiný dodavatel  Malý zájem z řad posluchačů Intenzivní marketing kurzů  Malá podpora opinion-makerů UK Na úrovni managera projektu nelze řešit

11 11 Přínos pro cílovou skupinu Prolomení psychické bariéry bránící efektivní spolupráci akademické a komerční sféry  DIALOG DIALOG   PARTNERSTVÍ PARTNERSTVÍ

12 12 Problémy Jsou od toho, aby se překonávaly! Žádné zásadní v projektu IPUK nebyly.

13 13 Udržitelnost Udržitelnost je zajištěna:  jasně deklarovanou podporou ze strany nejvyššího vedení UK v Praze  návazností na projekt Centra pro přenos poznatků a technologií UK v Praze (financovaný z JPD 2) CPPT bude nositelem a garantem dalších cyklů vzdělávání v TT

14 14 Inovace v projektu Úvodní seminář Závěrečný seminář Závěrečný seminář distančníkomponenta

15 15 Přidaná hodnota aneb další inovační aspekty projektu  Nový přístup k vědě - přiblížení komerčně orientovaného myšlení akademické sféře  Nový produkt – ucelené vzdělávání s využíváním distanční podpory  Noví posluchači - podchycení zájmu o novou problematiku novou problematiku SYNERGIE S PROJEKTEM CPPT KOOPERACE s ProTon EUROPE

16 Děkuji vám za pozornost Kontakt: MUDr. Kateřina Čihařová Societas Rudolphina, o. s. Klimentská 20, 110 00 Praha 1 Tel: 224 813 787, 224 813 810 Mobil: 427 007 879 E-mail: katerina.ciharova@rudolphina.cz


Stáhnout ppt "Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0052 Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google