Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0052 Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0052 Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání."— Transkript prezentace:

1 Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0052 Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání Univerzita Karlova v Praze Sopartec (ProTon Europe), SPO, ILA Kateřina Čihařová mobil: 724 007 879 katerina.ciharova@rudolphina.cz http://iforum.cuni.cz/CPPT-1.html ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 Zdůvodnění projektu Zdůvodnění projektu  Management znalostí a řízení procesu přenosu poznatků a technologií z výzkumu do praxe jsou specifické disciplíny, které vyžadují zvládnutí rozsáhlého spektra poznatků a dovedností z různých navzájem relativně odlehlých oblastí.  V současnosti neexistuje žádná ucelená forma vzdělávání, která by nabízela dostatečnou strukturu a šíři studia  Pro efektivní implementaci Lisabonské strategie se jedná o klíčovou problematiku

3 3 Investice vložené do projektu  Rozpočet: 13 842 932,- Kč z toho osobní náklady 7 mil. cestovné2,5 mil. zařízení, vybavení1,25 mil. nákup služeb2,5 mil. přímá podpora0,3 mil. Smyslem investice veřejných prostředků do tohoto projektu je přinést zcela zásadní změnu ve vztahu univerzita – praxe, podpořit proces přenosu poznatků a technologií z akademické půdy do podnikatelské sféry. DIALOG  PARTNERSTVÍ

4 4 Cílové skupiny 4 různé typy kurzů  A Od poznatku k aplikaci a profitu široké spektrum posluchačů (studenti, doktorandi, mladší věděčtí pracovníci)  BEfektivní management znalostí B1 Technologičtí zpravodajové (Technology Scouts) B2 Manažeři přenosu znalostí (Managers of knowledge transfer)  C Akademické pracoviště jako zdroj inovací Vedoucí akademičtí pracovníci Motivace!

5 5 Typy činností  Vzdělávání Každý kurz bude mít úvodní seminář, e-learningovou komponentu a závěrečný seminář. Nejúspěšnější účastníci kurzů B1 a B2 budou vysláni na zahraniční stáže. 1/220 - 401/2 C 5100 - 2002 B 2 5100 - 2002 B 1 1/2502 A Závěrečný seminář (dny) Samostudium + konzultace (hodiny) Úvodní seminář (dny) Kurz

6 6 Vnitřní postupy řízení Realizační tým Marketing a administrativa Odborný garant0 Manager projektu0,5 Administrativní síly2,0 Ekonomický manager0,2 Odborný obsah Vedoucí autorského týmu1,0 E-learningová podpora E-laerningový manager0,125 Správa aplikace IPUK0,1 Správa serveru0,05

7 7 Zajištění publicity  Přednáška na semináři CPPT před zahájením projektu  Informační leták - distribuce na jednotlivé fakulty  Prezentace projektu na společném semináři s CPPT (projekt JPD 2)  Web – propojení s webovou stránkou CPPT http://iforum.cuni.cz/CPPT- 1.html  e-learning – základní komponenta projektu

8 8 Přidaná hodnota  Nový přístup k vědě - přiblížení jinak orientovaného myšlení akademické sféře  Nový produkt – ucelené vzdělávání s využíváním distanční podpory  Noví posluchači - podchycení zájmu o novou problematiku novou problematiku SYNERGIE S PROJEKTEM CPPT KOOPERACE s ProTon EUROPE

9 9 Udržitelnost činností  Vytvoření komplexního programu vzdělávání v dané problematice pro UK  Vývoj 60 výukových modulů rozdělených do 4 kurzů určených pro různé cílové skupiny  Oponentura pilotního běhu a následná úprava obsahu i formy kurzů  Opakování kurzů pod hlavičkou CPPT na komerční bázi po skončení podpory  Zájem o kurzy vyjádřený relevantními subjekty z Evropy  Na základě získaných zkušeností vývoj obdobného systému vzdělávání pro managery z MSP – v rámci OP LZZ ve fin. období 2007 -13

10 10 Výstupy a Výsledky Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 02109 PODPOŘENÉ ORGANIZACE 043 INOVOVANÉ PRODUKTY 041

11 11 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Prolomení psychické bariéry bránící efektivní spolupráci akademické a komerční sféry  Partnerství (synergie, nikoliv antagonismus)

12 12 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 ZJEDNODUŠIT ! HARMONIZOVAT! Děkuji za pozornost! 21.9.2006 Čihařová


Stáhnout ppt "Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0052 Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google