Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6. prosince.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6. prosince."— Transkript prezentace:

1 Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6. prosince 2007 Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií Ing. Tereza Ticháčková

2 Opatření ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Označení a název CZ.04.3.07/4.2.01.1/0008 Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií Partneři 1. LF UK 3. LF UK PřF UK ČSŽ Arcus Onko-centrum Drop In Délka trvání Zahájení: 1. 10. 2005 Ukončení: 30. 9. 2007 Prodloužení: nové ukončení 31. 5. 2008 Detaily projektu

3 Obecné cíle Poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům znalosti, které jim pomohou při zavádění nových technologií – zvýšení konkurenceschopnosti. Vytvoření základu vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vědy a výzkumu. Rozvoj společných inovačních projektů mezi VŠ a podnikatelskou sférou. Cíle projektu 1

4 Konkrétní cíle Vytvoření systému kurzů, seminářů, workshopů a stáží pro zaměstnance, zaměstnavatele i studenty. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Umožnit zaměstnancům i studentům prakticky se seznámit s nejmodernějšími technologiemi v oblasti laboratorní diagnostiky. Navázání spolupráce s vědeckými a výzkumnými pracovišti. Navázání spolupráce s VŠ. Cíle projektu 2

5 Hlavní aktivity – zdůvodnění aktivit Zdůvodnění aktivit Oblast diagnostické medicíny se vyvíjí velmi rychle a pro zaměstnance je velmi složité průběžně se vzdělávat o nejmodernějších metodách. (Celoživotní vzdělávání – vyhláška MZ ČR č. 423/2004 Sb.; Stavovský předpis č. 16 ČLK) Finanční omezení laboratoří (zejména státních) – kurzy zdarma. Podpora zavádění nových metod prostřednictvím seznámení se s metodou předem. Vybavenost univerzitních laboratoří – možnost seznámit studenty s moderním vybavením.

6 Hlavní aktivity 1: praktické kurzy pro studenty Dlouhodobé kurzy – průběžně v rámci výuky Studenti 1. LF UK Imunologie, mikrobiologie, molekulární biologie Střednědobé kurzy – 3denní kurzy Studenti PřF UK Fluorescence, blotové techniky, RT PCR Jednodenní kurzy pro studenty Studenti 3. LF UK + 2. LF UK (dodatečně) RT PCR

7 Hlavní aktivity – 2: Kurzy pro zaměstnavatele a zaměstnance Semináře, praktické kurzy, workshopy, stáže aj. Pracovníci laboratoří, nemocnic a státních institucí (PČR, armáda aj.) Témata: Diagnostika autoimunitních onemocnění Molekulární biologie v medicíně Diagnostika pomocí blotových technik Identifikace lidského DNA - mol.biol. ve forenzní medicíně Správná laboratorní praxe Rychlé stanovení přítomnosti Anthraxu Možnosti stanovení virových a bakteriálních nákaz u rostlin Techniky stanovení papillomavirů a další…

8 Hlavní aktivity – 3: Prevence užívání návykových látek Učitelé SŠ a ZŠ, protidrogoví koordinátoři, studenti pedagogické fakulty Druhy prevence, přehled nejčastějších návykových látek, možnosti léčení drogových závislostí, možnosti mimolaboratorního testování

9 Hlavní aktivity – 4 – Prevence rakoviny děložního čípku NNO, studenti Původce rakoviny děložního čípku, možnosti prevence, možnosti diagnostiky, léčba

10 Hlavní aktivity – 5: Příprava a tisk informačních materiálů Prevence proti rakovině děložního čípku – letáčky a brožurky Prevence proti užívání návykových látek – informační letáčky

11 Současný stav projektu – výstupy Prodloužení projektu do 31. 5. 2008 Monitorovací ukazatele*: Počet podpořených osob – 5687 Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů – 56 Počet podpořených organizací – 175

12 Rizika projektu Rizika: Zajištění cílové skupiny Administrativní zajištění projektu Volba témat Předcházení rizikům, jejich řešení: Využití kontaktů z běžné činnosti; využití prostředníků… Při tvorbě rozpočtu nepodcenit administrativní náročnost projektu… Zjišťovat potřeby cílové skupiny; dobře a průběžně školit lektory… Spolupráce s partnery!!!

13 Přínosy pro cílové skupiny Studenti Možnost seznámit se s moderním vybavením Možnost pracovat samostatně Nová forma výuky Zaměstnanci a zaměstnavatelé Možnost snadného získávání informací z oboru Možnost udržování si kvalifikace (bezplatně) Možnost zajistit si kreditní body Možnost seznámit se s moderním vybavením a novými technologiemi (usnadnění zavádění inovací) NNO (širší cílová skupina) Rozšíření povědomí o problematice rakoviny děložního čípku a možnostech prevence

14 Problémy na straně cílových skupin Zajištění cílové skupiny!!! Vlastní zákazníci vs. noví účastníci Využití partnerů Využití kontaktů (prostředníků) Vhodnost témat Omezení cílové skupiny (obor, Praha) Přizpůsobení témat Zapojení cílových skupin (workshopy)

15 Udržitelnost činností Praktické kurzy pro studenty Nové projekty Kurzy pro omezené množství studentů „Zapůjčení lektorů“ Prevence užívání návykových látek Přednášky v prostorách ZŠ a SŠ Semináře pro studenty PedF Prevence rakoviny děložního čípku Udržení spolupráce s NNO (přednášková činnost, informační materiály, články do časopisů) Semináře pro zaměstnance a zaměstnavatele Pokračování v menší míře (stoupl zájem účastníků, sami se informují, navázání a zlepšení vazeb)

16 Hlavní inovace Inovované kurzy pro studenty Zaměření na praxi Kladné ohlasy Inovované kurzy pro zaměstnance a zaměstnavatelé Důraz na odbornost Velký zájem cílové skupiny Kladné ohlasy

17 Kontakty Kontaktní osoba: Ing. Tereza Ticháčková, ttichackova@dynex.cz Společnost Dynex Laboratories, s.r.o. Na Čihadle 32 160 00 Praha 6 Web www.dynex.cz www.dynex.cz/vzdelavaci-kurzy

18 www.dynex.cz

19 www.dynex.cz/vzdelavaci-kurzy

20 Fotografie – „studenti v triku 1“

21 Fotografie – „studenti v triku 2“


Stáhnout ppt "Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6. prosince."

Podobné prezentace


Reklamy Google