Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Vznik: 60. léta – USA jako samostatná disciplína zkoumá slučitelnost provozu jednotlivých el. systémů H. M. Schlike:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Vznik: 60. léta – USA jako samostatná disciplína zkoumá slučitelnost provozu jednotlivých el. systémů H. M. Schlike:"— Transkript prezentace:

1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Vznik: 60. léta – USA jako samostatná disciplína zkoumá slučitelnost provozu jednotlivých el. systémů H. M. Schlike: „systém nemůže být spolehlivý, pokud není elektromagneticky kompatibilní“ Důvody vzniku: rostoucí složitost zařízení – klesající spolehlivost  P řízení – rychlé signály s malou amplitudou rozvoj telekomunikací – mnoho úzkých kanálů spotřebiče s nelineární charakteristikou spojování výkonových a řídicích obvodů EMC dnes: VP měniče – harmonické, účiník, rušení po vedení spínané zdroje – rušení analogových obvodů řídicí systémy – odolnost, ztížené prac. podmínky telekomunikace – intermodulace a šum (kanály 15 kHz) digitální vysílání – WiFi, DVB – TV rozhranní PC – IrDA, Bluetooth, SATA hlavně spolehlivost všeho (automobily, letadla, topení)

2 Elektromagnetická kompatibilita/slučitelnost (compatibility) Schopnost zařízení pracovat odpovídajícím způsobem v daném elektromagnetickém prostředí a současně nepřípustně neovlivňovat okolní zařízení. (tj. nerušit a současně nebýt rušen) Elektromagnetické prostředí (environment) souhrn elmag. jevů v daném místě Elektromagnetické rušení (disturbance) jakýkoliv elmag. jev (U, I, B, E), který může zhoršit činnost zařízení nebo negativně ovlivnit živou hmotu EMI – elektromagnetická interference (interference) rušení, které zhoršuje / již zhoršilo provoz zařízení. (tj. děj je již dokonán) rušení  interference překlady CZ / EN = zmatek, neboť: Základní pojmy CZEN rušenídisturbance, interference EMS – citlivost na elmag. rušení (susceptibility) neschopnost zařízení pracovat bez zhoršení funkce v prostředí s elmag. rušením

3 Elektromagnetická odolnost (immunity) schopnost zařízení být v provozu bez zhoršení činnosti za přítomnosti elmag. rušení Úroveň (level) střední, špičková, kvazišpičková hodnota časově proměnné veličiny časté jednotky: dB, dBm, dB/mV, dB/  V Další pojmy vysokofrekvenční (radio frequency - RF) emise – čs. uvolňování (emission) vyzařování – čs. šíření ve formě vln (radiation) impuls, skupina impulsů (pulse, burst) mez rušení / odolnosti (limit of…) úroveň rušení / odolnosti (level of…)

4

5 EMC biologických systémů vliv přirozeného pozadí a umělých signálů na živé organismy vznik po II. svět. válce: –radary, indukční / dielektrické ohřevy, mikrovlnná technika, radiokomunikace účinky: –tepelné (kůže, orgány) – poměr velikosti orgánů a vlnové délky –netepelné (CNS, srdce) – induk. proudy –krátkodobé / dlouhodobé tj. zaměstnanci / ostatní –určování: modely (fantomy), simulace, dobrovolníci hygienické limity pro: –měrný absorbovaný výkon(SAR) [W/kg] –měrná absorbovaná energie (SA) [J/kg] –hustota dopadajícího toku(S) [W/m2] –proud. indukovaná hustota(J) [A/m2] dáno normami: –WHO, ANSI - 60. / 70. léta –Nařízení vlády NV č.480/2000 Sb., - dnes –v rozsahu 0 Hz do 1000 PHz (počátek UV záření) –max. 4 W/kg tkáně  oteplení 1°C po 6 min. –limity: mezní / referenční

6 bezpečnostní faktory –snižování mezních limitů –např. 4 W/kg  0,4 W/kg vliv elmag. pole na tkáň –ohřev tkáně (S)od 1 MHz do 100 GHz –indukované proudyod 0 Hz do 10 MHz –hloubka vniku:

7

8

9 EMC technických systémů EMI –nežádoucí zhoršení funkce vlivem elmag. rušení –zkoumání zdrojů a přijímačů –dělení kmitočtového spektra –základní řetězec EMC: dělení rušení dle původu přírodní (LEMP, NEMP, kosmické záření) umělé záměrně generované (telekomunikace) nezáměrně generované (rušení měničů apod.)

10 Obr. Dělení EMI dle frekvenčního spektra. nízkofrekvenční rušení: pomalé změny napájecího napětí – velké odběry energetické rušení – nelin. odběr do 50. řádu (2,5 kHz) flikr – kolísání svítivosti světel. zdrojů stejnosměrné zvlnění napájecího napětí krátkodobé poklesy a přerušení napájecího napětí napěťová nesymetrie vysokofrekvenční rušení: vf. rušení v oblasti 9 kHz až 150 kHz vf rušení nad 150 kHz

11 Vazby pro šíření elektromagnetického rušení Základní typy šíření: po vedení (rušivé proudy/napětí) – průmyslové VPM vyzařováním (elmag. vlny) – přírodní zdroje Vazba - injektování rušení do vedení: –galvanická (společné vedení) –induktivní (blízkost vodičů) –kapacitní (blízkost vodičů) Pojem: symetrické x nesymetrické (impedance sítí, zdrojů, spotřebičů, napětí aj.)

12 Galvanická vazba Princip: společná impedance Z S mezi zdrojem a přijímačem průtok proudu impedancí Z S  úbytek napětí U RUŠ. impedance Z S = RL obvod typy zapojení Z S : Pozor! Frekvenční charakteristiky Z S většinou nejsou známy.

13 Induktivní vazba Princip: elmag. indukce mezi dvěma (i více) protékanými vodiči nutná vzájemná indukčnost M aplikace Faradayova indukčního zákona a Ampérova zákona: Popis: výrazný projev v nízkoimpedančních systémech vliv krytů, stínění, pláště – transformátory velké di/dt = nebezpečí (např. blesk) Potlačování: minimalizace rozpylových toků zmenšování plochy smyček protékaných proudem

14 Kapacitní vazba Princip: existence parazitních kapacit dva (a více) blízkých vodičů s různým el. potenciálem (souběžná vedení, motivy na DPS) Popis: projev ve vysoko-impedančních systémech vliv země / stínicí desky Potlačování zemních kapacit:

15 Vazba vyzařováním Podmínka: rozměry srovnatelné s vlnovou délkou zdroj / anténa = vodič protékaný vf. proudem Popis: velké vzdálenosti zdroj – přijímač Symetrické / nesymetrické


Stáhnout ppt "Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Vznik: 60. léta – USA jako samostatná disciplína zkoumá slučitelnost provozu jednotlivých el. systémů H. M. Schlike:"

Podobné prezentace


Reklamy Google