Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přepětí 1. část vznik, základní pojmy Materiály a technická pomoc od firmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přepětí 1. část vznik, základní pojmy Materiály a technická pomoc od firmy."— Transkript prezentace:

1 Přepětí 1. část vznik, základní pojmy Materiály a technická pomoc od firmy

2 Definice přepětí Jednoduchá otázka, která má určitě i jednoduchou odpověď ? Přepětí je jakékoliv napětí, které svou vrcholovou hodnotou překračuje odpovídající vrcholovou hodnotu nejvyššího ustáleného napětí při normálních podmínkách. Proč se nyní klade důraz na ochranu proti přepětí ? Elektronika v elektrických zařízení se stává zdrojem rušení a zároveň je citlivá přepěťové impulsy. Navíc nepřímé škody mohou značně překročit cenu elektronických zařízení.

3 Důsledky přepětí

4 Příčiny škod způsobených bleskem v průběhu 60. a 70. let 20. století na území České a Slovenské republiky PočetPočet (%) Objekt bez hromosvodu193253,2 Zpětný přeskok z hromosvodu1694,6 Vedle hromosvodu1183,2 Atmosférické přepětí z vedení nn85423,5 Úder do venkovní antény1694,6 Úder do stromu vedle objektu1353,7 Úder do lidí nebo zvířat220,6 Příčina smíšená nebo nejasná2035,6 Zvláštní případy371,0 Celkem3639100,0

5 Definice přepětí Čím se mohou přepětí lišit ? - velikostí - časovým průběhem - příčinou vzniku - množstvím výskytu Rozdělení podle působení 1. Příčná přepětí napětí mezi dvěma vodiči elektrické instalace v okamžiku jeho zatížení (v soustavě nn mezi L – N) 2. Podélná přepětí napětí mezi jednotlivými vodiči elektrické instalace vůči uzemnění (v soustavě nn mezi L – PE a N – PE)

6 Definice přepětí Jaké jsou příčiny vzniku přepětí ? 1. Vnitřní (provozní) přepětí * spínací přepětí * přepětí při poruchových stavech (zkrat, zemní spojení) 2. Vnější (atmosférická) přepětí *přímý úder blesku do vedení * přepětí indukovaná bleskem ve vedení * přepětí způsobená bleskem v budovách

7 Základní pojmy Jak definuje norma impulsní napětí ? Zdroje impulsního přepětí (podle ČSN) *atmosférickáLEMP *spínacíSEMP *nukleární výbuchNEMP *výboje statické elektřinyESD Jaká zařízení chrání proti přepětí ? Svodiče přepětí (SPD) – zařízení pro omezení přechodných přepětí nebo svedení impulsních proudových rázů, obsahuje alespoň jednu nelineární součástku (varistor, jiskřiště).

8 Pronikání přepětí do zařízení Jakým způsobem se může dostat přepěťový impuls do zařízení ? *galvanická vazba *indukční vazba *kapacitní vazba Jaká vazba může způsobit přepětí podle obrázků ?

9 Galvanická vazba ? Galvanická vazba ? vzniká při přímém nebo blízkém úderu blesku do bleskosvodů a v blízkosti stavebních objektů. Zemní potenciály mají různou velikost. Potenciál v zemi se snižuje se vzdáleností. Rozdílem potenciálů vzniká přepětí.

10 Kapacitní vazba Kapacitní vazba ? vzniká vlivem parazitní kapacity mezi zdrojem rušení a spotřebičem. Rušení je dáno časovou změnou napětí du/dt.

11 Induktivní vazba Induktivní vazba ? v okolí zdroje rušení se vytváří proměnné magnetické pole, do přijímače se indukuje napětí. Velikost přepětí je dána časovou změnou proudu di/dt.

12 Ochrana před přepětím Jaké jsou prostředky k zabránění vzniku přepětí ? Souhrn opatření, která zabraňují ničivým účinkům přepětí *zabránit přímému úderu blesku do budovy *ochranné pospojování, systém uzemnění, vyrovnání potenciálu *stínění – budovy, místnosti, vedení *výboje statické elektřiny (ESD)

13 Jaké jsou hlavní zásady ochrany ? 1.Brát v úvahu všechny možné zdroje přepětí Přihlíží se na závažnost vlivu 2.Využít všechny možnosti omezení vzniku přepětí Přepěťové ochrany, stínění 3.Omezit vniknutí bleskových proudů do budovy Nebezpečí přes svody, vodovodního potrubí, technologické lávky, elektrická vedení 4.Vyrovnání potenciálů uvnitř budovy Cílem je zabránit rozdílu potenciálů s následným nebezpečím úrazu a průrazem 5.Brát v úvahu všechny cesty pronikání přepětí do zařízení Nebezpečí přes galvanickou vazbu, indukovaná napětí. Nezapomenout na datové a sdělovací vstupy 6.Ochrana proti přepětí nesmí ovlivnit činnost zařízení 7.Dodržovat pravidlo hospodárnosti

14 Základní pojmy (výběr) Bleskový impulsní proud (I imp ) – je definován vrcholovou hodnotou proudu, dobou čela, dobou půltýlu a nábojem. U bleskového výboje se uvažuje vlna 10/350 µs.

15 Základní pojmy (výběr) Maximální /jmenovitý výbojový proud (I max /I n ) – je definován vrcholovou hodnotou proudu, dobou čela a dobou týlu. Uvažovaný tvar vlny je 8/20 µs. Ochranná úroveň (U P ) - maximální velikost napětí na svorkách SPD, která je na svorkách svodiče v okamžiku průchodu I n.

16 Proudový impulz 10/350: -simuluje dílčí bleskový proud -velká energie -pro svádění je vhodné jiskřiště  svodič bleskových proudů Video - generátor Srovnání vln 8/20 a 10/350 Proudový impulz 8/20: -simuluje přibližně děj při indukovaném a spínacím přepětí, -zůstává za jiskřištěm při průchodu vlny 10/350 -velká strmost -pro svádění je vhodný varistor  svodič přepětí

17 Srovnání různých vln 10/350

18 Základní pojmy (výběr) Doba odezvy (t A ) doba mezi okamžikem vzniku přepětí a okamžikem, kdy zareaguje svodič. Závisí na strmosti napětí a impedancí obvodu. Následný proud (I f ) maximální zkratový proud, který je po průchodu impulsního proudu schopen udržet oblouk. Je to proud, který prochází svodičem po odvedení přepětí. Nejvyšší trvalé provozní napětí (U C ) nejvyšší napětí, které může být trvale připojeno ma svorky SPD, musí být vyšší než jmenovité napětí sítě (fázové napětí - zpravidla 275V, fotovoltaické panely až 1000V DC)

19 Materiály Prezentační materiály firmy Hakel


Stáhnout ppt "Přepětí 1. část vznik, základní pojmy Materiály a technická pomoc od firmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google