Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Automatizace Principy elektromagnetické kompatibility Petr Luzar Automatizace Semestrální projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Automatizace Principy elektromagnetické kompatibility Petr Luzar Automatizace Semestrální projekt."— Transkript prezentace:

1 Automatizace Principy elektromagnetické kompatibility Petr Luzar Automatizace Semestrální projekt

2 Co to je elektromagnetická kompatibilita auto Semestrální projekt Automatizace Schopnost zařízení nebo systému fungovat takovým způsobem, aby ve svém elektromagnetickém prostředí neovlivňovala jiná zařízení nebo systémy elektromagnetickým rušením. Jde o „schopnost“ být odolný proti působení jiných zařízení a současně jiná zařízení neovlivňovat. Značí se zkratkou EMC  E – Electro  M – Magnetic  C – Compatibility

3 EMC biologických systémů auto Semestrální projekt Automatizace Zabývá se celkovým elektromagnetickým pozadím našeho životního prostředí a přípustnými úrovněmi rušivých i užitečných elektromagnetických signálů s ohledem na jejich vlivy na živé organismy. Výsledky výzkumu nejsou v této oblasti zdaleka jednoznačné. Závisí na charakteru pole, době působení a na vlastnostech organismu. Každý člověk reaguje na působení elektromagnetického pole jinak a je obtížné analyzovat změny v organismu.

4 EMC technických systémů auto Semestrální projekt Automatizace Zabývá se vzájemným působením a koexistencí technických prostředků, které jsou zejména zaměřené na elektrotechnické a elektronické přístroje, prostředky a zařízení.

5 Rozdělení elektromagnetické kompatibility auto Semestrální projekt Automatizace EMI - zabývá se především identifikací zdrojů rušení, popisem a měřením rušivých signálů a identifikací parazitních přenosových cest. EMS – zabývá se elektromagnetickou citlivostí či elektromagnetickou odolností vyjadřující schopnost zařízení pracovat bez poruch nebo s přesně definovaným přípustným vlivem v prostředí, v němž se vyskytuje elektromagnetické rušení. EMS se tak týká spíše odstraňování důsledků rušení, bez odstraňování jejich příčin. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická interference (EMI) Elektromagnetická susceptibilita (EMS)

6 Přenosová cesta auto Semestrální projekt Automatizace Zdroj elektromagnetického vlnění Přenosové prostředí (elektromagnetická vazba) Rušený objekt (přijímač rušení) Zdroj elektromagnetického vlnění Přenosové prostředíRušený objekt

7 Elektromagnetické vlnění – frekvenční pásmo auto Semestrální projekt Automatizace Vlnová délka Frekvence [Hz] 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 3000km 30km 300m 3m 3cm 0.3mm 3  m 30nm 0.3nm Analogová telefonie AM Rádio TV, FM Rádio Mobilní telefonie Mikrovlnná trouba Rentgenový snímek NF Rozsah VF Rozsah Mikrovlnný rozsah Světelné záření Rentgenové záření IR záření, viditelné světlo, UV záření

8 Šíření elektromagnetických vln auto Semestrální projekt Automatizace 1000 km 60 km Přímá vlnaPovrchová vlnaIonosférická prostorová vlna

9 Vysokofrekvenční signály – mohou se šířit po vedení nebo vyzařováním  Telekomunikační přístroje  Přístroje pro mikrovlnný, indukční nebo dielektricky ohřev  Přístroje s vnějšími projevy činnosti elektrických zařízení (jiskření při přerušování elektrického proudu např. zapínaní / vypínání)  Přírodní elektromagnetické jevy Druhy elektromagnetického rušení auto Semestrální projekt Automatizace

10 Nízkofrekvenční rušení  Impulzní rušivé signály – krátkodobé, jednorázové, nepravidelně se opakující změny elektrického napětí a proudu (přepěťové a proudové rázy aj.).  Rušení při síťovém kmitočtu – změny síťového napájecího napětí, kolísání odebíraného proudu aj.  Rušení neharmonickým síťovým kmitočtem – deformace síťového nebo při odběru nesinusového proudu.  Rušení jinými kmitočty – nežádoucí interference se signálem hromadného dálkové ovládání nebo signály různých zabezpečovacích a signálních zařízení.  Rušení nf elektrickým a magnetickým polem – šíří se prostorem v podobě elektrického nebo magnetického pole (elektrické pole v okolí vodičů VN, magnetické pole v okolí vodičů s velkými proudy) Druhy elektromagnetického rušení auto Semestrální projekt Automatizace

11 Druhy elektromagnetického rušení - shrnutí auto Semestrální projekt Automatizace Blesky Vysoké napětí Mikrovlnné trouby VysílačeWi-Fi Zářivky Rentgeny Mobily Radary Elektrické spínače a měniče Komutátorové motory Relé, stýkače Síťová vedení Datová vedení

12 Základem pro vznik elektromagnetických vln je oscilační obvod napájený oscilátorem. Po připojení zdroje střídavého napětí prochází nejprve proud i, který vytváří na kondenzátoru magnetické pole H. Kondenzátor se nabíjí a mezi jeho elektrodami roste napětí u - vytváří elektrické pole E. Vznik elektromagnetických vln - příklad auto Semestrální projekt Automatizace ~ L u C i C _ E H +

13 Elektromagnetické vlny auto Semestrální projekt Automatizace E x H I Uzavřený obvod Otevřený obvod

14 Elektromagnetické vazby auto Semestrální projekt Automatizace Vazba mezi zařízeními Kapacitní Rušivý signál se šíří změnami elektrického pole mezi vodiči se vzájemnou kapacitou. Galvanická Rušivý signál se šíří přímým propojením po vedení přes případné zařazené impedance. Indukční Rušivý signál se šíří změnami magnetického pole mezi vodiči se vzájemnou indukčností. Rušivý signál se šíří prostorem v podobě elektromagnetických vln Elektromagnetické pole

15 Minimalizace proudů  Volba vhodných typů součástek  Co nejmenší počet synchronizačních obvodů  Impedanční přizpůsobení Minimalizace ploch (proudových smyček)  Vhodné rozmístění součástek na DPS  Správné blokování jejich napájení  Vhodná konfigurace napájení a kabeláže  Vhodné vedení spojů zemnění  Řazení vrstev u vícevrstvých DPS Minimalizace kmitočtového spektra  Nepoužívat zbytečně rychlé součástky (náběžná a sestupní hrana)  Zbytečně rychlá datová komunikace  Vhodné filtrování napájení Minimalizace rušení auto Semestrální projekt Automatizace

16 Minimalizace rušení - příklady auto Semestrální projekt Automatizace Oscilátor PP PP 01 08 GND 01 GND. 04 GND. 08 GND 08 01 GND Špatně Správně Špatně Správně Spoje vést co nejblíže sebe Popřípadě mezi mini položit GND Vodič s největšími změnami log. úrovně by se měl soustředit se společným vodičem Nejlepší úpravou je proložení společných vodičů mezi signálové vodiče Správně GND

17 auto Semestrální projekt Automatizace Děkuji za pozornost Petr Luzar v Kroměříži dne 25.4.2009

18 Ing. Václav Honys: Nová příručka pro zkoušky elektrotechniků 1997-8, IN-EL s.r.o., 1997, ISBN: 80-902333-1-7 Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing. Vladimír Kůla, CSc.: Úvod do elektrotechniky, Vydavatelství ČVUT, 2000 Jak Kesl: Elektronika II - přenosová technika, BEN, 2004, ISBN: 80-7300-075-X http://www.etm.cz/rubriky/praxe/188-elektromagneticka-kompatibilita http://www.elektrorevue.cz/clanky/00025/index.html Použitá literatura auto Semestrální projekt Automatizace


Stáhnout ppt "Automatizace Principy elektromagnetické kompatibility Petr Luzar Automatizace Semestrální projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google