Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Elektromagnetické stykače (EL6) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Elektromagnetické stykače (EL6) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Elektromagnetické stykače (EL6) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA

2 ELEKTROMAGNETICKÉ STYKAČE

3 ELEKTROMAGNETICKÝ STYKAČ  Spínač ovládaný elektromagnetem bývá vybaven třemi výkonovými spínači, doplněny dalšími kontakty – pomocné spínače jsou ovládány elektromagnetem.  Stykač je schopný spínat i rozpínat pomocí výkonových kontaktů velké výkony jak bez zatížení, tak i při zatížení. Elektromagnetické stykače se používají při dálkovém a automatickém spínání.

4 PRINCIP ČINNOSTI STYKAČE Spínání je provedeno mechanickým ovládáním. Síla pro sepnutí je odvozena z působení elektromagnetu. Neprotéká-li cívkou elektromagnetu proud, je jeho rozdělené magnetické jádro oddalováno pomocí pružiny - kontakty zůstávají rozepnuty.

5 PRINCIP ČINNOSTI STYKAČE Přivedením napětí na cívku elektromagnetu jím začne protékat proud, což způsobí vytvoření magnetického toku v jádře, který působí silou na uzavření magnetického jádra. Tato síla zajistí přitažení pohyblivé části magnetického obvodu a zároveň sepnutí spínacích kontaktů. Přestane-li protékat proud cívkou elektromagnetu, dojde k rozepnutí spínacích kontaktů.

6 ČÁSTI STYKAČE Obr. 1. Popis částí elektromagnetického stykače 1 - svorka, 2 – hlavní kontakt pevný, 2 – hlavní kontakt pohyblivý, 3 – kontaktní pružina tlačná, 4 – vratná pružina, 5 – ovládací cívka s jádrem, 6 – kotva.

7 KONTAKTY STYKAČŮ Hlavní – výkonové kontakty.  Používají palcové nebo můstkové kontakty.  Kontaktní plochy se zhotovují ze stříbra.  Zatížitelnost výkonových kontaktů je jedním z hlavních parametrů každého typu stykače.

8 KONTAKTY STYKAČŮ Pomocné kontakty. Bývají spínací i rozpínací. Používají se pro zapojení do ovládací části nejčastěji pro blokování a signalizaci. Některé typy stykačů umožňují připojení dalších ovládacích kontaktů. Maximální zatížitelnost pomocných kontaktů je zpravidla 6 A, maximálně 10 A.

9 OVLÁDACÍ CÍVKY STYKAČŮ Vyrábí se pro ovládací napětí: Střídavé o kmitočtu 50 Hz – 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V a 500 V Stejnosměrné – 12 V, 24 V, 48 V, 110 V a 220 V Cívky musí být navrženy ta,k aby zaručovaly spolehlivou funkci stykače i při kolísajícím napětí (+10 % až -15 %).

10 MAGNETICKÉ OBVODY STYKAČŮ Vyrábí se z elektrotechnických plechů - eliminace vzniku vířivých. Do magnetického obvodu je umístěn měděný kroužek - vířivé proudy v něm udrží sepnutý stykač při střídavém napájení cívky.

11 DĚLENÍ STYKAČŮ Podle zatížitelnosti výkonových kontaktů Maximální proudová zatížitelnost výkonových kontaktů, a tím maximální spínací výkon. Podle napětí cívky Napětí ovládací cívky určuje napětí ovládacích obvodů.

12 DĚLENÍ STYKAČŮ Podle druhu proudu ovládání cívky stejnosměrným napětím a proudem (DC), střídavým napětím a proudem (AC). Podle způsobu zhášení elektrického oblouku vzduchové, olejové, vakuové.

13 DĚLENÍ STYKAČŮ Podle kategorie použití - spínání střídavých proudů AC1 jsou určeny pro spínání bezindukční zátěže nebo zátěže s malou indukčností, AC2 pro brždění protiproudem a spouštění kroužkových motorů, AC3 se používají pro spouštění motorů s kotvou nakrátko nebo vypínání motorů za chodu, AC4 spouštění motorů s kotvou nakrátko, častá reverzace chodu.

14 DĚLENÍ STYKAČŮ Podle kategorie použití - spínání stejnosměrných proudů DC1 jsou určeny pro spínání odporových topných těles a bezindukční stejnosměrné zátěže, DC2 pro motory s cizím buzením vypínané za běhu, DC3 pro motory s cizím buzením vypínané za běhu vyžadující reverzaci, DC4 se používají pro motory se sériovým buzením s vypínáním za běhu, DC5 se používají pro motory se sériovým buzením vypínané za běhu.

15 ELEKTRONICKÉ STYKAČE Bez mechanických dílů Jako spínače- tyristory a triaky Tichý chod Velmi rychlé spínání Vysoká pořizovací cena

16 1.BASTIEN, Peter a kol. Praktická elektrotechnika. Praha: Europa – Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-07-9. 2.FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. Skriptum FEL- ČVUT v Praze. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2006, ISBN 80-01-02771-6. 3.ZEMAN, Stanislav. Jističe a stykače: Určeno údržbářům automatizačních zařízení. Praha: SNTL, Knižnice automatizace, Řada elektrotechnické literatury. 4.Foto: Archiv autora SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Elektromagnetické stykače (EL6) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google