Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický generátor Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. Nejčastěji se jedná o rotační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický generátor Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. Nejčastěji se jedná o rotační."— Transkript prezentace:

1 Elektrický generátor Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. Nejčastěji se jedná o rotační respektive točivé stroje, které využívají točivého magnetického pole a cívek, ve kterých se indukuje elektrické napětí. Tyto stroje se používají jako generátory nejvíce, jelikož mohou být dimenzované na velmi velké výkony a navíc jejich účinnost je dobrá. Skládají se z rotoru a statoru, kdy obyčejně rotor vytváří točivé magnetické pole a ve statoru jsou umístěny cívky, ve kterých se indukuje elektrické napětí.

2 Druhy rotačních elektrických generátorů
alternátor - Vytváří střídavý proud, nemá komutátor, z čehož plyne menší poruchovost a snadnější údržba. dynamo - Vytváří stejnosměrný proud, usměrnění probíhá v komutátoru. Dříve se hojně používalo například v automobilech, dnes ale nemá již velké využití, jelikož alternátor má oproti němu poměrně podstatné výhody a v dnešní době, kdy již diodové usměrňovače zvládají usměrňování velkých proudů, jsou poměrně levné a málo poruchové, není žádný problém usměrnit střídavý proud z alternátoru a tak vyrobit proud stejnosměrný. Jako generátor střídavého proudu může být použit i jakýkoliv asynchronní motor, který má výhodu jednoduchosti (nemá napájený rotor pomocí kolektoru jako synchronní generátor) ale má oproti němu o něco menší účinnost, proto se používá zejména v malých elektrárnách.

3 Alternátor Alternátor je točivý elektrický stroj pracující v generátorickém režimu tedy jako elektrický generátor; přeměňuje kinetickou energii (pohybovou energii) rotačního pohybu na energii elektrickou ve formě střídavého proudu. Výstupní střídavý proud (a odpovídají střídavé napětí) může být jednofázový nebo vícefázový. Alternátor pracuje na principu elektrické indukce – ve vodiči je indukováno napětí, pokud se vodič a magnetické pole vůči sobě pohybují.

4 Funkce alternátoru Alternátory generují elektřinu stejným způsobem jako generátory stejnosměrného elektrického proudu, zejména když se mění magnetické pole kolem cívky. V cívce je pak indukován elektrický proud. Zpravidla se otáčí otočný magnet – rotor uvnitř pevně umístěných vinutí na železných jádrech – stator. Pohybem rotoru způsobeným mechanickou energií (např. vodní parou pohánějící parní turbínu v elektrárně) je generován elektrický proud. Rotující magnetické pole indukuje ve vinutí cívky střídavý elektrický proud. Často bývají ve statoru tři sady statorových vinutí, které jsou umístěny v odlišných polohách. Točící se magnetické pole generuje tři fáze elektrického proudu posunuté o jednu třetinu periody. Magnetické pole rotoru může být vyvoláváno indukcí (v bezkartáčkových alternátorech), permanentními magnety nebo vinutím rotoru napájeného přímým proudem ze sběrných kroužků a kartáčků.

5 Definuj co je to elektrický generátor. Objasni co je to alternátor.
Otázky ke zkoušení Definuj co je to elektrický generátor. Objasni co je to alternátor. Objasni co je to dynamo. Nakresli a popiš jak pracuje alternátor.


Stáhnout ppt "Elektrický generátor Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. Nejčastěji se jedná o rotační."

Podobné prezentace


Reklamy Google