Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVBA TRANSFORMÁTORU TRANSFORMACE PROUDU A NAPĚTÍ TRANSFORMAČNÍ POMĚR UŽITÍ Transformátor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVBA TRANSFORMÁTORU TRANSFORMACE PROUDU A NAPĚTÍ TRANSFORMAČNÍ POMĚR UŽITÍ Transformátor."— Transkript prezentace:

1 STAVBA TRANSFORMÁTORU TRANSFORMACE PROUDU A NAPĚTÍ TRANSFORMAČNÍ POMĚR UŽITÍ Transformátor

2 Rychlotest… 1) Elektromotor… a) stroj, ve kterém se el. proud přeměňuje na pohybovou energii rotoru b) stroj, ve kterém se el. proud přeměňuje na polohovou energii rotoru c) stroj, ve kterém se el. proud přeměňuje na pohybovou energii statoru 2) Elektromotor se skládá ze: a) stator (pohyblivá část), rotor (změna pólu zdroje), komutátor (otáčivá část) b) stator (nepohyblivá část), rotor (otáčivá část), komutátor (změna pólu zdroje) c) stator (nepohyblivá část), rotor (otáčivá část), karburátor (změna pólu zdroje)

3 3) Stejnosměrný elektromotor je konstrukčně podobný: a) Alternátoru b) Transformátoru c) Dynamu 4) Rotor stejnosměrného elektromotoru tvoří: a) Magnet b) Cívka c) komutátor

4 5) Část stejnosměrného elektromotoru, která zabezpečuje změnu toku proudu cívkou po každém otočení o 180° se nazývá: a) Generátor b) Komutátor c) Transformátor d) Stator e) Rotor

5 Transformátor – jak pracuje? Už víme, že když do cívky přivedeme proud z baterie, musíme ho neustále spínačem vypínat a zapínat, jinak se v druhé cívce proud nebude indukovat. Lepší je přivádět do první cívky střídavý proud. Ten se zapínat a vypínat nemusí, protože se sám neustále mění (velikost i směr). Napětí v druhé cívce tedy vzniká stále.

6 Co je transformátor? je stroj, který mění velikost střídavého elektrického napětí (proudu) při zachování frekvence. Skládá se ze dvou cívek (vinutí): a) Primární – přivádíme elektrický proud, jehož napětí chceme změnit b) Sekundární – odebíráme elektrický proud potřebného napětí. c) železné jádro, na kterém jsou nasazeny cívky. Nejvhodnější je uzavřené čtvercové jádro. Schematická značka:

7 Princip:  Elektromagnetická indukce – když je primární cívka připojena ke střídavému napětí, vznikne střídavé napětí i na sekundární cívce. U 1 …… napětí na primární cívce U 2 …… napětí na sekundární cívce N 1 …… počet závitů na primární cívce N 2 …… počet závitů na sekundární cívce U1U1 U2U2 N1N1 N2N2

8 na stožáru u paneláku v elektrárně Jak vypadá transformátor

9 Pokus Primární cívka transformátoru má 300 závitů. Sekundární cívka má 1200 závitů. U 1 = 2,4 V U 2 = 9,6 V Podíl napětí na cívkách transformátoru je stejný jako podíl počtu jejich závitů

10 Změna napětí Pro napětí a počet závitů platí:  Kolikrát víc je na jedné cívce závitů, tolikrát vyšší je na ní napětí. Toto lze vyjádřit následující rovnicí: U1U1 U2U2 N1N1 N2N2

11 Příklad Je třeba změnit napětí z 230V na 9V. Primární cívka transformátoru má 460 závitů. Kolik závitů má sekundární cívka. N 2 = U2U2 U1U1. N 1 N 2 = 9 230. 460 N 2 = z 18z

12 Změna proudu Transformátor nemůže zvyšovat výkon, proto výkon na primární cívce se rovná výkonu na sekundární cívce.  Výkon na primární cívce: P 1 = U 1. I 1  Výkon na sekundární cívce: P 2 = U 2. I 2 P 1 = P 2 U 1. I 1 = U 2. I 2 Kolikrát více závitů, tolikrát menší proud.

13 Transformační poměr je poměrem počtu závitů na primární a sekundární cívce značka: p vzorec: A.Transformace nahoru p > 1 – U1 < U2 – napětí se zvyšuje – N 2 > N 1 (sekundární cívka má víc závitů) Kolikrát se zvýší počet závitů, tolikrát se zvýší napětí.

14 B.Transformace dolů p U2 – napětí se snižuje – N 2 < N 1 (primární cívka má víc závitů) Kolikrát se sníží počet závitů, tolikrát se sníží napětí.

15 Transformace nahoru Transformace dolů Např. N 1 = 300 U 1 = 40 V N 2 = 600 U 2 = 80 V p = 2 → napětí se zvýší dvakrát Např. N 1 = 900 U 1 = 240 V N 2 = 300 U 2 = 80 V p = → napětí se sníží třikrát Příklad

16 Využití transformátorů U transformátoru platí, kolikrát se zvýší napětí, tolikrát zmenší proud. Užití: Svařování elektrickým obloukem  vysoký proud se získává sekundárním vinutím tlustého drátu s malým počtem závitů – indukční pec Dobíjení elektrických zařízení  mobilů, činnost notebooků a počítačů Dálkový přenos elektrické energie  generátor v elektrárně (6 000 V)  rozvodna v ellektrárně (400 000 V)  dálkový přenos  rozvodny u měst a obcí (23 000 V)  místní transformátor (3x230V/400V) – podívej sepodívej se

17 Co jsme si zapamatovali? 1) Co to je transformátor? 2) Vysvětli činnost transformátoru. Na jakém jevu je založena? 3) Jaké jsou základní části transformátoru? 4) Jak se nazývají cívky a co na nich měříme? 5) Napiš transformační poměr a rovnici. 6) Popiš transformaci nahoru. 7) Popiš transformaci dolů.

18 8) Vysvětli, co znamená, když transformační poměr p je větší než 1, nebo menší než 1. 9) Uveď příklady zařízení, ve kterých jsi viděl(a) transformátor. Popiš, zda v nich jde o transformaci nahoru nebo dolů.


Stáhnout ppt "STAVBA TRANSFORMÁTORU TRANSFORMACE PROUDU A NAPĚTÍ TRANSFORMAČNÍ POMĚR UŽITÍ Transformátor."

Podobné prezentace


Reklamy Google