Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled ČEPS, a.s. na energetickou legislativu při otevírání trhu s elektřinou Ing, Pavel Šolc, ČEPS, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled ČEPS, a.s. na energetickou legislativu při otevírání trhu s elektřinou Ing, Pavel Šolc, ČEPS, a.s."— Transkript prezentace:

1 Pohled ČEPS, a.s. na energetickou legislativu při otevírání trhu s elektřinou Ing, Pavel Šolc, ČEPS, a.s.

2 Okolnosti vzniku legislativy Poloviční privatizace Boj na trhu „v mezích zákona“ Omezený státní vliv Samosprávná energetika ÚED Nedostatečné alibi pro stát Neakceschopná diskusní platforma Nejasné zadání cílů bez politické diskuse Zákon jako cíl, nikoliv prostředek Nebyl podniknut vážný pokus o nalezení politické shody v etapě přípravy legislativy

3 Okolnosti vzniku legislativy Neexistence koordinace Mezi jednotlivými legislativními normami (pouze formální dohled legislativní rady) Mezi vytvářením legislativy a budováním infrastruktury Urychlení přípravy legislativy Rychlost nad kvalitu Prosazování zájmů lobbystických skupin Spory o prosazení modelu trhu a tím i krajíce pro dodavatele infrastruktury

4 Okolnosti vzniku legislativy Příprava vyhlášek až po účinnosti zákona Chybějící zmocňovací ustanovení Absurdnosti některých povinností Ujasnění modelu trhu až po účinnosti zákona RDS vs. LDS Subjekty zúčtování Naprostý nezájem o prezentaci cílů a charakteristik nového prostředí Zákon pro výrobce, PDS, PPS a pak teprve zákazníky – „malé zákazníky až na konci“

5 Zákon 458/2000 Sb Energetika funguje Zatím jen „pootevřený“ trh Dosud státní vliv v energetice přes majetkové podíly Splnuje požadavky direktivy 96/92 Některé prvky chybí (veřejná služba) Potřeba zahrnutí nové direktivy

6 Zákon 458/2000 Sb Závazek veřejné služby (dle 96/92) Institut náhradní dodávky „supplier of the last resort“ Chybějící zmocňovací ustanovení !!! Pravidla trhu - v plném rozsahu jen pro obchodníky Nedostatečně definována práva a povinnosti ve vztahu na zúčtování Kompetence technických dispečinků

7 Zákon 458/2000 Sb „Rozdělená “ regulace MPO, ERÚ, (ÚOHS) Regulace podmínek v odvětví a vstupu do něj –Pravidla trhu vs. Pravidla pro OKO –Autorizace vs. Licence Nedostatečné kompetence při „kolapsu“ trhu –Správní řízení je pro řešení situací v ES nepoužitelné „Slabé“ postavení ERÚ Meritorní přezkoumatelnost rozhodnutí ERÚ Ochrana trhu pouze prostřednictvím cenové regulace (vs. ÚOHS) Rozpočet

8 Zákon 458/2000 Sb Vznik a postavení OTE –Ustavení a činnosti nekoordinovány s ostatními tržními instituty (PPS, PDS) –Vazba mezi trhem a provozem ES ( např. bilance, toky dat zahraničí, příprava provozu versus. trh) –Neregulovaný subjekt –Není držitelem licence –Není povinen řídit se pravidly trhu –Monopolní pozice omezitelná jedině soudem –Finanční zranitelnost –Nízké základní jmění –Vysoké investice

9 Zákon 458/2000 Sb Kompetence PPS jen pro dobré počasí Nedostatečně definovaný stav nouze Omezené kompetence při zajišťování bilanční rovnováhy –Schizofrenie mezi energií a PpS Rozpor mezi limitovanými zdroji na PpS a nulovou povinností na straně výroby –Může být smrtící v situaci dominantního poskytovatele Nedeklaruje manažerskou nezávislost PPS

10 Další vývoj otevírání Nefunkční systém zajištění výkonové rovnováhy Neexistují zábrany proti kolapsu trhu (výkon nechybí fyzicky ale obchodně, RS omezují spotřebitele a nikoliv výrobce a/nebo obchodníky) Nedostatečné kompetence PPS Možnost dalších regulačních stupňů Nepřipravenost na Intraday trh Ihned je možno otevřít Intraday bez změny výroby – neplnohodnotný Pro úplný trh je zapotřebí vybudovat informační toky v přípravě a řízení provozu mezi PPS, PDS a OTE – nejméně 8 měsíců

11 Novelizace Oddělení PDS a obchodu Odlišení RDS a LDS Povinnosti a práva při řízení soustavy Poskytování PpS Zajištění elektřiny pro krytí bilance Stavy nouze Doplnění zmocňovacích ustanovení Pravidla trhu Dispečerský řád Kompetence ERÚ Řešení sporů Kodex obchodu

12 Novelizace - vyhlášky Provázanost vyhlášek ERÚ a MPO –Sjednocení terminologie a definic –Rozšíření ve vazbě na novelu zákona –Sjednocení pravidel trhu –Měření ve vazbě na vztah PDS a OTE a přípravu TDD

13 Další vývoj Koordinovaná příprava nového zákona před otevřením trhu pro zákazníky nn, Problémové okruhy –Zákon pouze pro elektroenergetiku –Závazek veřejné služby –TDD a měření a agregace dat –Provázanost tržních institucí OTE, PPS, PDS –Finanční toky a garance Fakturace a evidence Výběr poplatků za síťové služby

14 A co rok 2003? Mírný pokrok v mezích zákona –Změna mechanismu zúčtování –Vnitrodenní trh –Vyrovnávací trh PPS pro subjekty zúčtování –Zavedení společných aukcí na všech profilech –Možnost nákupu regulační energie ze zahraničí (novelizace vyhl. 373/01 Sb) –Zvýšení počtu poskytovatelů PpS (9 až 11)

15 Co nás tedy také čeká? Větší dynamika trhu „dražší odchylky“ a „spravedlivější“ systém Snadnější přes-hraniční přenosy Flexibilita trhů Menší rizika RS


Stáhnout ppt "Pohled ČEPS, a.s. na energetickou legislativu při otevírání trhu s elektřinou Ing, Pavel Šolc, ČEPS, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google