Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznámky pro výuku Předmět: BRÝLOVÁ OPTIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznámky pro výuku Předmět: BRÝLOVÁ OPTIKA"— Transkript prezentace:

1 Poznámky pro výuku Předmět: BRÝLOVÁ OPTIKA
Autor: Mgr. BLANKA DOČKALOVÁ Škola: SZŠ a VOŠZ BRNO, MERHAUTOVA 15 Téma: ASTIGMATISMUS Název: ASTIGMATISMUS Třída: DOT 2 Plánované cíle: - Naučit se základní rozdělení očního astigmatismu - Řešit vhodným způsobem modelové situace Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Interaktivní tabule a alternativní zařízení. Kurz proběhl ve školícím středisku SIPVZ při OA a VOŠ obchodní, Brno, Pionýrská 23.

2 Astigmatismus refrakční vada, při níž paprsky rovnoběžně vstupující do oka nevytvoří v různých meridiánech své ohnisko v téže rovině Školení Rodestock

3 Nepravidelný astigmatismus (irregularis)
má v každém meridiánu i v každém místě plochy jinou optickou mohutnost (nelze určit hlavní řez s minimálním a maximálním účinkem) nelze ho korigovat brýlovou čočkou nejčastěji způsoben deformací přední plochy rohovky (keratokonus) Školení Rodestock

4 Pravidelný astigmatismus (regularis)
rozeznáváme dva hlavní řezy, řez s minimálním optickým účinkem a řez s maximálním optickým účinkem, které jsou na sebe kolmé lze ho korigovat brýlovou čočkou dvě ohniskové linie jsou odděleny kroužkem nejmenšího rozptylu (KNR), kde je obraz nejméně zdeformovaný, ale stejnoměrně neostrý Školení Rodestock

5 Pravidelný astigmatismus
Školení Rodestock

6 Rozdělení pravidelného astigmatismu
přímý – podle pravidla nepřímý – proti pravidlu šikmých os Školení Rodestock

7 Přímý astigmatismus podle pravidla (rectus)
vertikální hlavní řez je lámavější ohnisková linie vertikální je blíže k rohovce než horizontální hlavní řez (ohnisková linie horizontální dále od rohovky než vertikální) více lomivá osa cca 90˚ Školení Rodestock

8 Nepřímý astigmatismus
proti pravidlu (inverzus) horizontální hlavní řez je lámavější než vertikální hlavní řez více lomivá osa cca 180˚ Školení Rodestock

9 Astigmatismus šikmých os
obliqus na sebe kolmé linie nejsou v horizontálním a vertikálním směru, ale jsou posunuty o více než 10˚ Školení Rodestock

10 Rozdělení podle polohy ohniskových úseček (fokál)
jednoduchý složený smíšený Školení Rodestock

11 Jednoduchý astigmatismus
siplex jeden hlavní řez je emetropický, jedna ohnisková linie je na sítnici Školení Rodestock

12 Složený astigmatismus
compositus obě ohniskové linie leží před sítnicí (oba řezy myopické) obě ohniskové linie leží za sítnicí (oba řezy hypermetropické) Školení Rodestock

13 Smíšený astigmatismus
mixtus jedna ohnisková linie leží před sítnicí a druhá ohnisková linie leží za sítnicí (jeden řez je myopický a druhý hypermetropický) ryze smíšený astigmatismus – kroužek nejmenšího rozptylu (KNR) je na sítnici Školení Rodestock

14 Školení Rodestock

15 Fyziologický astigmatismus
tlakem víček má rohovka ve vertikálním směru menší poloměr křivosti (je více lámavá) než v horizontálním řezu astigmatický rozdíl nepřesahuje 0,5D není potřeba ho korigovat Školení Rodestock

16 Rozdělení celkového astigmatismu
rohovkový – změna zakřivení rohovky – nejčastější čočkový – může být orientován opačně než rohovkový ast. sítnice – bývá zanedbatelný Školení Rodestock

17 Korekce astigmatismu torickými čočkami – mají ve dvou na sebe kolmých řezech různou vrcholovou lámavost rozdíl mezi vrcholovými lámavostmi obou řezů se nazývá astigmatická diference = cylindrický účinek maximální optický účinek je vždy kolmý k ose cylindru Školení Rodestock

18 Javalova podmínka udává nám závislost mezi stupněm očekávaného celkového astigmatismu a astigmatismu rohovky vliv rohovkového astigmatismu na celkový oční astigmatismus Ast (C) = 1,25 * Ast (R) ± 0,5 + 0,5 …. u nepřímého roh.astigm. - 0,5 …. u přímého roh. astgm. Školení Rodestock

19 Vyšetřování astigmatismu
zamlžovací metoda s astigmatickým vějířem metoda Jacksonových cylindrů Školení Rodestock

20 Astigmatismus a zklenutí (mimoosový paprsek)
Školení Rodestock

21 Astigmatismus a zklenutí (mimoosový paprsek)
Školení Rodestock

22 Astigmatismus a zklenutí (mimoosový paprsek)
Školení Rodestock

23 Školení Rodestock

24 Jak to vidí pacient – astigmatismus proti pravidlu
Školení Rodestock

25 Jak to vidí pacient – astigmatismus podle pravidla
Školení Rodestock

26 Jak to vidí pacient – astigmatismus šikmých os
Školení Rodestock


Stáhnout ppt "Poznámky pro výuku Předmět: BRÝLOVÁ OPTIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google