Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznámky pro výuku Předmět: BRÝLOVÁ OPTIKA Autor: Mgr. BLANKA DOČKALOVÁ Škola: SZŠ a VOŠZ BRNO, MERHAUTOVA 15 Téma: ASTIGMATISMUS Název: ASTIGMATISMUS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznámky pro výuku Předmět: BRÝLOVÁ OPTIKA Autor: Mgr. BLANKA DOČKALOVÁ Škola: SZŠ a VOŠZ BRNO, MERHAUTOVA 15 Téma: ASTIGMATISMUS Název: ASTIGMATISMUS."— Transkript prezentace:

1 Poznámky pro výuku Předmět: BRÝLOVÁ OPTIKA Autor: Mgr. BLANKA DOČKALOVÁ Škola: SZŠ a VOŠZ BRNO, MERHAUTOVA 15 Téma: ASTIGMATISMUS Název: ASTIGMATISMUS Třída: DOT 2 Plánované cíle: - Naučit se základní rozdělení očního astigmatismu - Řešit vhodným způsobem modelové situace Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Interaktivní tabule a alternativní zařízení. Kurz proběhl ve školícím středisku SIPVZ při OA a VOŠ obchodní, Brno, Pionýrská 23.

2 Školení Rodestock2 Astigmatismus refrakční vada, při níž paprsky rovnoběžně vstupující do oka nevytvoří v různých meridiánech své ohnisko v téže rovině refrakční vada, při níž paprsky rovnoběžně vstupující do oka nevytvoří v různých meridiánech své ohnisko v téže rovině

3 Školení Rodestock3 Nepravidelný astigmatismus (irregularis) má v každém meridiánu i v každém místě plochy jinou optickou mohutnost (nelze určit hlavní řez s minimálním a maximálním účinkem) má v každém meridiánu i v každém místě plochy jinou optickou mohutnost (nelze určit hlavní řez s minimálním a maximálním účinkem) nelze ho korigovat brýlovou čočkou nelze ho korigovat brýlovou čočkou nejčastěji způsoben deformací přední plochy rohovky (keratokonus) nejčastěji způsoben deformací přední plochy rohovky (keratokonus)

4 Školení Rodestock4 Pravidelný astigmatismus (regularis) rozeznáváme dva hlavní řezy, řez s minimálním optickým účinkem a řez s maximálním optickým účinkem, které jsou na sebe kolmé rozeznáváme dva hlavní řezy, řez s minimálním optickým účinkem a řez s maximálním optickým účinkem, které jsou na sebe kolmé lze ho korigovat brýlovou čočkou lze ho korigovat brýlovou čočkou dvě ohniskové linie jsou odděleny kroužkem nejmenšího rozptylu (KNR), kde je obraz nejméně zdeformovaný, ale stejnoměrně neostrý dvě ohniskové linie jsou odděleny kroužkem nejmenšího rozptylu (KNR), kde je obraz nejméně zdeformovaný, ale stejnoměrně neostrý

5 Školení Rodestock5 Pravidelný astigmatismus

6 Školení Rodestock6 Rozdělení pravidelného astigmatismu 1. přímý – podle pravidla 2. nepřímý – proti pravidlu 3. šikmých os

7 Školení Rodestock7 Přímý astigmatismus podle pravidla (rectus) podle pravidla (rectus) vertikální hlavní řez je lámavější vertikální hlavní řez je lámavější ohnisková linie vertikální je blíže k rohovce než horizontální hlavní řez (ohnisková linie horizontální dále od rohovky než vertikální) ohnisková linie vertikální je blíže k rohovce než horizontální hlavní řez (ohnisková linie horizontální dále od rohovky než vertikální) více lomivá osa cca 90˚ více lomivá osa cca 90˚

8 Školení Rodestock8 Nepřímý astigmatismus proti pravidlu (inverzus) proti pravidlu (inverzus) horizontální hlavní řez je lámavější než vertikální hlavní řez horizontální hlavní řez je lámavější než vertikální hlavní řez více lomivá osa cca 180˚ více lomivá osa cca 180˚

9 Školení Rodestock9 Astigmatismus šikmých os obliqus obliqus na sebe kolmé linie nejsou v horizontálním a vertikálním směru, ale jsou posunuty o více než 10˚ na sebe kolmé linie nejsou v horizontálním a vertikálním směru, ale jsou posunuty o více než 10˚

10 Školení Rodestock10 Rozdělení podle polohy ohniskových úseček (fokál) 1. jednoduchý 2. složený 3. smíšený

11 Školení Rodestock11 Jednoduchý astigmatismus siplex siplex jeden hlavní řez je emetropický, jedna ohnisková linie je na sítnici jeden hlavní řez je emetropický, jedna ohnisková linie je na sítnici

12 Školení Rodestock12 Složený astigmatismus compositus compositus obě ohniskové linie leží před sítnicí (oba řezy myopické) obě ohniskové linie leží před sítnicí (oba řezy myopické) obě ohniskové linie leží za sítnicí (oba řezy hypermetropické) obě ohniskové linie leží za sítnicí (oba řezy hypermetropické)

13 Školení Rodestock13 Smíšený astigmatismus mixtus mixtus jedna ohnisková linie leží před sítnicí a druhá ohnisková linie leží za sítnicí (jeden řez je myopický a druhý hypermetropický) jedna ohnisková linie leží před sítnicí a druhá ohnisková linie leží za sítnicí (jeden řez je myopický a druhý hypermetropický) ryze smíšený astigmatismus – kroužek nejmenšího rozptylu (KNR) je na sítnici ryze smíšený astigmatismus – kroužek nejmenšího rozptylu (KNR) je na sítnici

14 Školení Rodestock14

15 Školení Rodestock15 Fyziologický astigmatismus tlakem víček má rohovka ve vertikálním směru menší poloměr křivosti (je více lámavá) než v horizontálním řezu tlakem víček má rohovka ve vertikálním směru menší poloměr křivosti (je více lámavá) než v horizontálním řezu astigmatický rozdíl nepřesahuje 0,5D astigmatický rozdíl nepřesahuje 0,5D není potřeba ho korigovat není potřeba ho korigovat

16 Školení Rodestock16 Rozdělení celkového astigmatismu 1. rohovkový – změna zakřivení rohovky – nejčastější 2. čočkový – může být orientován opačně než rohovkový 3. ast. sítnice – bývá zanedbatelný

17 Školení Rodestock17 Korekce astigmatismu torickými čočkami – mají ve dvou na sebe kolmých řezech různou vrcholovou lámavost torickými čočkami – mají ve dvou na sebe kolmých řezech různou vrcholovou lámavost rozdíl mezi vrcholovými lámavostmi obou řezů se nazývá astigmatická diference = cylindrický účinek rozdíl mezi vrcholovými lámavostmi obou řezů se nazývá astigmatická diference = cylindrický účinek maximální optický účinek je vždy kolmý k ose cylindru maximální optický účinek je vždy kolmý k ose cylindru

18 Školení Rodestock18 Javalova podmínka udává nám závislost mezi stupněm očekávaného celkového astigmatismu a astigmatismu rohovky udává nám závislost mezi stupněm očekávaného celkového astigmatismu a astigmatismu rohovky vliv rohovkového astigmatismu na celkový oční astigmatismus vliv rohovkového astigmatismu na celkový oční astigmatismus Ast (C) = 1,25 * Ast (R) ± 0,5 Ast (C) = 1,25 * Ast (R) ± 0,5 + 0,5 …. u nepřímého roh.astigm. + 0,5 …. u nepřímého roh.astigm. - 0,5 …. u přímého roh. astgm. - 0,5 …. u přímého roh. astgm.

19 Školení Rodestock19 Vyšetřování astigmatismu zamlžovací metoda s astigmatickým vějířem zamlžovací metoda s astigmatickým vějířem metoda Jacksonových cylindrů metoda Jacksonových cylindrů

20 Školení Rodestock20 Astigmatismus a zklenutí (mimoosový paprsek)

21 Školení Rodestock21 Astigmatismus a zklenutí (mimoosový paprsek)

22 Školení Rodestock22 Astigmatismus a zklenutí (mimoosový paprsek)

23 Školení Rodestock23

24 Školení Rodestock24 Jak to vidí pacient – astigmatismus proti pravidlu

25 Školení Rodestock25 Jak to vidí pacient – astigmatismus podle pravidla

26 Školení Rodestock26 Jak to vidí pacient – astigmatismus šikmých os


Stáhnout ppt "Poznámky pro výuku Předmět: BRÝLOVÁ OPTIKA Autor: Mgr. BLANKA DOČKALOVÁ Škola: SZŠ a VOŠZ BRNO, MERHAUTOVA 15 Téma: ASTIGMATISMUS Název: ASTIGMATISMUS."

Podobné prezentace


Reklamy Google