Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rohovka Velikost, tvar Zakřivení Tloušťka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rohovka Velikost, tvar Zakřivení Tloušťka"— Transkript prezentace:

1 Rohovka Velikost, tvar Zakřivení Tloušťka
Průměr dospělé rohovky je mm. Tloušťu rohovky můžeme měřit pachymetry různých typů. V cnetru je kolem 0,52 mm, k periferii tloušťka přibývá.

2 Keratometrie Je metoda měření nejstrmějšího a nejploššího meridiánu rohovky. Přístroj zvaný keratometr je buď mechanický nebo automatický. Keratoskopie Je metoda využívající Placidových kroužků - odrazu systému koncentrických bílých a černých kroužků, promítaných na rohovku. Umožňuje určit přítomnost rohovkového astigmatismu. K měření zakřivení rohovky můžeme použít několik metod Keratometrie Je metoda měření nejstrmějšího a nejploššího meridiánu rohovky. Přístroj zvaný karatometr je buď mechanický nebo automatický. Keratoskopie Je metoda využívající Placidových kroužků – odrazu systému koncentrických bílých a černých, promítaných na rohovku. Umožňuje určit přítomnost rohovkového astigmatismu.

3 Rohovkový topograf počítačově zpracovává keratoskopický obraz
umožňuje přesnou kvantifikaci rohovkového astigmatismu barevná mapa znázorňující zakřivení rohovky v jednotlivých optických zónách mapování astigmatismu a diagnostika ektatických rohovkových onemocnění (keratokonus, keratoglobus) Rohovkový topograf počítačově zpracovává keratoskopický obraz a tak umožňuje přesnou kvantifikaci rohovkového astigmatismu. Výsledkem je barevná mapa znázorňující zakřivení rohovky v jednotlivých optických zónách. Využití této metody slouží především k přesnému mapování astigmatismu a diagnostice ektatických rohovkových onemocnění (keratokonus, keratoglobus).

4 Rohovka Povrch Průhlednost Citlivost FITC, BČ
Fyziologicky je povrch rohovky hladký a lesklý a z hlediska průhlednosti je rohovka transparentní. Na tomto obrázku vidíme povrch rohovky, který je postižen dendritickým vředem při HSV epiteliální keratitidě. Tyto defekty se typicky jasně barví bengálskou červení – hl. oktaje, fluoresceinem se barví centrum. Zde další příklad rohovkového defektu barvícího se fluoresceinem – jedná se o geografický vřed u HSV keratitidy. I jemné defekty epitelu odhalíme při obarvení fluoresceinem, bengálská červeň nám znázorní odumřelé buňky rohovky i spojivky.

5 Rohovka Povrch Průhlednost Citlivost FITC, BČ
Jak jsem již zmínila, fyziologicky je rohovka transparentní. Na těchto snímcích vidíme několik příkladů patologie průhlednosti rohovky. Zde zonulární keratopatie, která vzniká ukládáním solí vápníku do oblasti bazální membrány epitelu. Setkáváme se sní u pacientů s chronickými záněty přední uvey a při hyperkalcémii. Tady marginální vřed, v tomto případě herpetické etiologie. Na následujícím obrázku marginální infiltrace stromatu rohovky. Na posledním obrázku můžeme ve štěrbině světla pozorovat jemné precipitáty na endotelu rohovky. Citlivost rohovky zjistíme orientačně smotkem vaty, pro srovnání je nutné vždy vyšetřit i druhé, nepostižené oko.

6 Rohovka Povrch KCE Průhlednost Citlivost FITC, BČ Mykotická keratitida
Jak jsem již zmínila, fyziologicky je rohovka transparentní. Na těchto snímcích vidíme několik příkladů patologie průhlednosti rohovky. Zde zonulární keratopatie, která vzniká ukládáním solí vápníku do oblasti bazální membrány epitelu. Setkáváme se sní u pacientů s chronickými záněty přední uvey a při hyperkalcémii. Tady marginální vřed, v tomto případě herpetické etiologie. Na následujícím obrázku marginální infiltrace stromatu rohovky. Na posledním obrázku můžeme ve štěrbině světla pozorovat jemné precipitáty na endotelu rohovky. Citlivost rohovky zjistíme orientačně smotkem vaty, pro srovnání je nutné vždy vyšetřit i druhé, nepostižené oko. Mykotická keratitida Acanthamoeba

7 Přední komora Hloubka Obsah - tyndalizace - buňky - hypopyon - hyphema
Fyziologicky je PK normálně - přiměřeně hluboká, čirá. Na štěrbinové lampě vyšetřujeme hloubku PK osvitem ze strany, kdy sledujeme postavení duhovky. Při zánětech duhovky a řasnatého tělesa cirkulují v komorové vodě leukocyty a fibrin. Tuto zkalení – tzv.tyndalizaci můžeme pozorovat pokud zúžíme a zmenšíme světlo štěrbinové lampy. Buňky volně kolující v komorové vodě, která vyšetřujeme stejným způsobem, jsou známkou aktivního zánětu. Sedimentované leukocyty mohou vytvořit hladinku hypopya, sedimentované erytrocyty hladinku krve – tzv. hyphemu.

8 Duhovka celistvost barva kresba
Duhovka bývá normální kresby, stejné barvy, klidná. Zde otvor po laserové iriditomii, parciální atrofie duhovky dobře patrná při transiluminaci, atrofie předního listu duhovky při iridokorneálním endotelovém syndromu, heterochromie duhovek při Fuchsově heterochromní iridocyklitidě.

9 Duhovka celistvost barva kresba
Nutno pátrat po novotvořených cévách na duhovce – rubeóze, s kterou se setkáváme při PDR, očním ischemickém syndromu nebo po sítnicových cévních okluzích. Zde Lischovy uzlíky (hamartomy) při Reklinhausenově neurofibromatóze.

10 Zornice Velikost, tvar Poloha - centrace Hybnost - zornicové reakce
Okraje Obsah U zornice posuzujeme velikost a tvar, izokorii. Jejich polohu – centraci. Hybností rozumíme vyšetření zornicových reakcí. Dáváme přednost vyšetření na denním světle. Vyšetřovanému zakryjeme dlaněmi obě oči a opakovaně jedno a druhé odkrýváme a sledujeme výbavnost přímé fotoreakce. Pro hodnocení nepřímé fotoreakce opakovaně zakrýváme a odkrýváme už jen jedno oko a na druhém sledujeme pupilární odpověď. Reakci při konvergenci vyšetřujeme tak, že po pohledu do dálky vyzveme pacienta k fixaci blízkého bodu – následuje pupilární stah. Hodnotíme okraje zornice, kde se normálně nalézá souvislý pigmentový list. Fyziologicky je zornice volná, zde zadní synechie, které vznikají nejčastěji v průběhu zánětlivého postižení předního segmentu oka.

11 Čočka velikost, tvar poloha průhlednost
Čočku vyšetřujeme pokud možno v arteficiální mydriáze. Posuzujeme velikost, tvar, polohu a průhlednost. S tvarově menšími a více kulovitými čočkami se setkáváme u vrozené mikrofakie a sférofakie. Ektopie čočky bývá většinou vrozená – způsobuje pokles vidění z výrazné refrakční vady, může se objevit i monokulární diplopie. Ze systémových onemocnění se ektopie čočky vyskytuje u Marfanova sy (dislokate temporálně nahoru). Na možné porušení závěsu čočky musíme vždy myslet po kontuzním poranění oka. Při změně průhlednosti čočky mluvíme o kataraktě. U parciálních zákalů je s výhodou použít vyšetření v transiluminaci – zde zadní subkapsulární katarakta, kortikonuklaární kat., intumescentní kat.,

12 Čočka velikost, tvar poloha průhlednost
Čočku vyšetřujeme pokud možno v arteficiální mydriáze. Posuzujeme velikost, tvar, polohu a průhlednost. S tvarově menšími a více kulovitými čočkami se setkáváme u vrozené mikrofakie a sférofakie. Ektopie čočky bývá většinou vrozená – způsobuje pokles vidění z výrazné refrakční vady, může se objevit i monokulární diplopie. Ze systémových onemocnění se ektopie čočky vyskytuje u Marfanova sy (dislokate temporálně nahoru). Na možné porušení závěsu čočky musíme vždy myslet po kontuzním poranění oka. Při změně průhlednosti čočky mluvíme o kataraktě. U parciálních zákalů je s výhodou použít vyšetření v transiluminaci – zde zadní subkapsulární katarakta, kortikonuklaární kat., intumescentní kat.,


Stáhnout ppt "Rohovka Velikost, tvar Zakřivení Tloušťka"

Podobné prezentace


Reklamy Google