Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Dvouhodnotové signály OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-3-002

3  Číslicové přístroje a zařízení jsou složeny z mnoha elektronických spínačů, které rozlišují dva stavy:  zapnuto,  vypnuto.  Tyto dva stavy se poměrně jednoduše dají fyzikálně realizovat, např. elektrické napětí na prvku buď je anebo není.  Elektrický proud obvodem buď prochází anebo neprochází.  Vzhledem k této skutečnosti je pro popis činnosti takových obvodů velmi vhodná dvojková číselná soustava.

4 Dvouhodnotové signály  Dvojková číselná soustava má pouze dva prvky, a to 0 a 1.  Jako základ soustavy je tedy číslo 2.  Jedna dvojková číslice představuje jednotku elementární informace, která se nazývá bit.  Dvojková číselná soustava je vhodná pro číslicová zařízení.  Vstupy a výstupy těchto zařízení však přijímají a vydávají informace v desítkové soustavě, která je vhodná pro člověka.

5 Dvouhodnotové signály  Každá desítková číslice (0 až 9) je vyjádřena skupinou dvojkových číslic neboli bitů.  Procesu převodu informace z formy vhodné pro člověka do formy vhodné pro číslicová zařízení se říká kódování informace.  Tento proces má svá pravidla a převod probíhá podle nějakého kódu.  Kód je předpis pro jednoznačné přiřazení určité kombinace bitů příslušnému znaku.

6 Dvouhodnotové signály  Kombinaci bitů zobrazující znak se říká kódové slovo.  Z ekonomických důvodů se znaky zobrazují pokud možno co nejmenším počtem bitů.  Běžně se na účely zobrazování alfanumerických znaků používá sedmi, respektive osmi bitů.

7 Dvouhodnotové signály  Kódová slova pro různé kódy se řadí do kódovacích tabulek.  Přiřazování kódových slov určitým znakům se říká kódování.  Ke kódování se používá generátor kódu.  Původní znak se získá z kódového slova dekódováním.  K dekódování se používá dekodér.

8 Dvouhodnotové signály  Číslicová zařízení zpracovávají informace zakódované v různých kódech.  Nejznámější z nich je kód BCD (Binary Coded Decimal).  Jedná se o dvojkově desítkový kód.  Tento kód se používá pro kódování desítkových číslic 0 až 9.  V tomto kódu je každá desítková číslice D vyjádřena kódovým slovem se čtyřmi bity ve dvojkové soustavě.

9 Dvouhodnotové signály Binárně dvojkový kód BCD

10 Dvouhodnotové signály  V číslicových zařízeních se používají i další kódy jako např. kód BCD+3, kterému se říká i Excess 3 kód, Grayův kód a kódy k z n.  Při zpracovávání informací v číslicových zařízeních dochází i k přenosu informací na různé vzdálenosti.  Tento transport informace používá různé zabezpečovací techniky, mezi něž patří i např.zabezpečení samoopravným kódem.

11 Dvouhodnotové signály  Dvouhodnotové signály se zpracovávají v číslicových zařízeních v logických obvodech.  Každá výstupní veličina takového obvodu je určitým způsobem závislá na veličinách vstupních.  Vstupní a výstupní veličiny mohou nabývat jen dvou fyzikálně odlišných stavů (zapnuto, vypnuto).  Obvykle se symbolem 1 (jedna) označuje stav zapnuto, proud prochází apod. symbolem 0 (nula) stav opačný.

12 Dvouhodnotové signály  Návrh a sledování činnosti logických obvodů umožňuje Booleova algebra, která pracuje se symboly představujícími jen dva logické stavy.

13  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

14 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google