Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přímé platby Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha - Uhříněves

2 Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. (§ 2 Obchodního zákoníku čís. 513/1991 Sb.)

3 Přednosti českého agrárního sektoru v rámci EU
největší průměrná výměra zem. podniků; největší průměrná stáda dojnic; třetí největší stáda skotu; dobré mechanizační vybavení RV; nadprůměrná dojivost krav; srovnatelná jakost mléka; nízké pracovní náklady; vysoká produktivita práce; vysoká odbornost pracovníků v agr. sektoru.

4 Pramen: ČSÚ

5 Pramen: ČSÚ

6 Exporty skotu z ČR v roce 2006 (tis. kusů)
věk roků celkem % do 1 13,5 70,8 84,3 60,0 1 až 2 6,7 24,8 31,5 22,4 2 až 3 5,5 3,2 8,8 6,3 nad 3 15,7 0,1 15,9 11,3 41,4 99,1 140,4 100,0

7

8 Pramen: EU, ZMP

9

10 Stavy dojnic na 100 ha zem. půdy (2005/06)

11 Stavy prasat na 100 ha orné půdy (2005/06)

12 Produkce na ha z. p. v EU-15 a v ČR (2005, tis. Kč)

13 Přímé platby a dotace v ČR (2006)
Platba příjemců mil. Kč % Kč/ha z.p. SAPS 21 103 8 764 39,0 2 458 TOP-UP 17 147 7 275 32,4 2 040 AGRO-ENVI 11 704 3 429 15,3 962 LFA 8 849 2 858 12,7 801 skup. výrobců 41 68 0,3 19 LES 543 56 0,2 16 ukončení ZČ 81 8 0,1 2 celkem 59 468 22 458 100,0 6 298 Výměra zemědělské půdy tis. ha Pramen: Mze, SZIF

14

15 Přímé platby a dotace v Rakousku (2006)
Platba, dotace mil. € mil. Kč1) Kč/ha z.p.1) program ÖPUL 669 18 565 5 682 podnikové prémie 507 14 069 4 305 prémie ŽV 190 5 272 1 613 vyrovnávací přípl. 277 7 687 2 352 zelená nafta 37 1 027 314 prémie RV 5 139 43 ostatní2) 117 3 247 993 celkem 1 802 50 006 15 302 1) 1 € = 27,75 Kč; Výměra zem. půdy: tis. ha 2) dotace úroků a pojištění, sucho, kroupy aj. Pramen: Statistik Austria 2007

16 Vybrané ukazatele Rakouska a ČR (2006)
% (ČR=100) zem. půda (tis. ha) 3 566 3 268 92 obyvatel (mil.) 10,3 8,1 79 prac. v zem. (tis.) 150 161 107

17

18

19

20

21 Jednotná podniková prémie – Rakousko Spolk. Sb., ročník 2004, část II
Individuálně (na podnik se stanovují): prémie na obilí, olejniny, bílk. plodiny, len, konopí, půdu „v klidu“, luskoviny aj.; bramborový škrob; speciální prémie na býky a voly; prémie na krávy bez TPM (včetně jalovic); kozy a ovce; 60 % porážkových prémií na dospělý skot; sušená krmiva; osiva; přímé platby na mléko.

22 Jednotná podniková prémie – Německo Spolk. Sb. díl I, čís. 27, Bonn 22
Jednotná podniková prémie – Německo Spolk. Sb. díl I, čís. 27, Bonn 22. června 2006 Individuálně (na podnik se stanovují): speciální prémie na býky a voly; prémie na krávy bez TPM (včetně jalovic); porážkové prémie na telata; 50 % extenzifikačních prémií; prémie na ovce a kozy; sušená krmiva; 25 % prémií na škrob; přímé platby na mléko.

23 Podpory EU EU stanovila dotace pro pěstování energetických plodin na výměře 2 mil. ha (cca 1,3 % celkové výměry) zem. půdy; původní stanovisko, vylučující většinu států EU-10 z nároku na ekonomickou podporu pěstování energetických plodin, bylo změněno; „dotace“ na 2 mil. ha mohou být ve všech státech unie čerpány ve výši 45 € (cca Kč na ha);

24 Plocha a výroba bionafty
z 1 m2 plochy olejnin (např. řepky) lze získat cca 0,104 kg bionafty, resp. 1 kg bionafty (cca 10 kWh) lze vyrobit z cca 9,7 m2 plochy; spotřeba energie k výrobě bionafty (doprava, hnojiva, zpracování, metanol aj.) dosahuje cca 67 % její produkce; pak výměra nutná k výrobě 1 kg bionafty činí cca 29,8 m2 (bez započítání obsahu energie ve zbytcích, to je ve slámě a v pokrutinách); při pěstování řepky na celé výměře obilovin v roce 2006 (1 532 tis. ha) by bylo možno vyrobit cca 514 mil. l bio-nafty, to je cca 11 % roční spotřeby nafty v ČR; při výrobě nafty z celých rostlin (Sundiesel) je výroba energie z jednotky plochy přibližně dvojnásobná. Pramen: Wikipedia

25 Využití půdy v EU-15 (%) Pramen: Brigenzu,Steger 2005

26 Možnosti zlepšení stávající situace ŽV
zlepšování výrobních ukazatelů, úspornost; dosažení větší politické podpory agrárního sektoru; vypracování reálné koncepce vývoje zemědělství; dosažení shody chovatelů a jejich profesních organizací na řešení základních problémů; dosažení shody na řešení základních problémů mezi výrobci, odběrateli a obchodem; připravit a se zástupci EU projednat kombinovaný model „podnikových přímých plateb“ využít českého předsednictví v roce 2009 ke snížení rozdílů ve SZP mezi státy unie.

27 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i."

Podobné prezentace


Reklamy Google