Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přímé platby Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha - Uhříněves.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přímé platby Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha - Uhříněves."— Transkript prezentace:

1 Přímé platby Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha - Uhříněves

2 Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. (§ 2 Obchodního zákoníku čís. 513/1991 Sb.)

3 Přednosti českého agrárního sektoru v rámci EU největší průměrná výměra zem. podniků; největší průměrná výměra zem. podniků; největší průměrná stáda dojnic; největší průměrná stáda dojnic; třetí největší stáda skotu; třetí největší stáda skotu; dobré mechanizační vybavení RV; dobré mechanizační vybavení RV; nadprůměrná dojivost krav; nadprůměrná dojivost krav; srovnatelná jakost mléka; srovnatelná jakost mléka; nízké pracovní náklady; nízké pracovní náklady; vysoká produktivita práce; vysoká produktivita práce; vysoká odbornost pracovníků v agr. sektoru. vysoká odbornost pracovníků v agr. sektoru.

4 Pramen: ČSÚ

5

6 Exporty skotu z ČR v roce 2006 (tis. kusů) věk roků ♀♂celkem% do 1 13,570,884,360,0 1 až 2 6,724,831,522,4 2 až 3 5,53,28,86,3 nad 3 15,70,115,911,3 celkem41,499,1140,4100,0

7

8 Pramen: EU, ZMP

9

10 Stavy dojnic na 100 ha zem. půdy (2005/06)

11 Stavy prasat na 100 ha orné půdy (2005/06)

12 Produkce na ha z. p. v EU-15 a v ČR (2005, tis. Kč)

13 Přímé platby a dotace v ČR (2006) Platba Platbapříjemců mil. Kč % Kč/ha z.p. SAPS SAPS 21 103 8 764 39,0 2 458 TOP-UP TOP-UP 17 147 7 275 32,4 2 040 AGRO-ENVI AGRO-ENVI 11 704 3 429 15,3962 LFA LFA 8 849 2 858 12,7801 skup. výrobců skup. výrobců41680,319 LES LES543560,216 ukončení ZČ ukončení ZČ8180,12 celkem celkem 59 468 22 458 100,0 6 298 Výměra zemědělské půdy 3 566 tis. ha Pramen: Mze, SZIF

14

15 Přímé platby a dotace v Rakousku (2006) Platba, dotace Platba, dotace mil. € mil. Kč 1) Kč/ha z.p. 1) program ÖPUL program ÖPUL669 18 565 5 682 podnikové prémie podnikové prémie507 14 069 4 305 prémie ŽV prémie ŽV190 5 272 1 613 vyrovnávací přípl. vyrovnávací přípl.277 7 687 2 352 zelená nafta zelená nafta37 1 027 314 prémie RV prémie RV513943 ostatní 2) ostatní 2)117 3 247 993 celkem celkem 1 802 50 006 15 302 1) 1 € = 27,75 Kč; Výměra zem. půdy: 3 268 tis. ha 1) 1 € = 27,75 Kč; Výměra zem. půdy: 3 268 tis. ha 2) dotace úroků a pojištění, sucho, kroupy aj. Pramen: Statistik Austria 2007

16 Vybrané ukazatele Rakouska a ČR (2006) Ukazatel UkazatelČRRak.%(ČR=100) zem. půda (tis. ha) zem. půda (tis. ha) 3 566 3 268 92 obyvatel (mil.) obyvatel (mil.)10,38,179 prac. v zem. (tis.) prac. v zem. (tis.)150161107

17

18

19

20

21 Jednotná podniková prémie – Rakousko Spolk. Sb., ročník 2004, část II Individuálně (na podnik se stanovují): prémie na obilí, olejniny, bílk. plodiny, len, konopí, půdu „v klidu“, luskoviny aj.; prémie na obilí, olejniny, bílk. plodiny, len, konopí, půdu „v klidu“, luskoviny aj.; bramborový škrob; bramborový škrob; speciální prémie na býky a voly; speciální prémie na býky a voly; prémie na krávy bez TPM (včetně jalovic); prémie na krávy bez TPM (včetně jalovic); kozy a ovce; kozy a ovce; 60 % porážkových prémií na dospělý skot; 60 % porážkových prémií na dospělý skot; sušená krmiva; sušená krmiva; osiva; osiva; přímé platby na mléko. přímé platby na mléko.

22 Jednotná podniková prémie – Německo Spolk. Sb. díl I, čís. 27, Bonn 22. června 2006 Individuálně (na podnik se stanovují): speciální prémie na býky a voly; speciální prémie na býky a voly; prémie na krávy bez TPM (včetně jalovic); prémie na krávy bez TPM (včetně jalovic); porážkové prémie na telata; porážkové prémie na telata; 50 % extenzifikačních prémií; 50 % extenzifikačních prémií; prémie na ovce a kozy; prémie na ovce a kozy; sušená krmiva; sušená krmiva; 25 % prémií na škrob; 25 % prémií na škrob; přímé platby na mléko. přímé platby na mléko.

23 Podpory EU EU stanovila dotace pro pěstování energetických plodin na výměře 2 mil. ha (cca 1,3 % celkové výměry) zem. půdy; EU stanovila dotace pro pěstování energetických plodin na výměře 2 mil. ha (cca 1,3 % celkové výměry) zem. půdy; původní stanovisko, vylučující většinu států EU-10 z nároku na ekonomickou podporu pěstování energetických plodin, bylo změněno; původní stanovisko, vylučující většinu států EU-10 z nároku na ekonomickou podporu pěstování energetických plodin, bylo změněno; „dotace“ na 2 mil. ha mohou být ve všech státech unie čerpány ve výši 45 € (cca 1 250 Kč na ha); „dotace“ na 2 mil. ha mohou být ve všech státech unie čerpány ve výši 45 € (cca 1 250 Kč na ha);

24 Plocha a výroba bionafty z 1 m 2 plochy olejnin (např. řepky) lze získat cca 0,104 kg bionafty, resp. 1 kg bionafty (cca 10 kWh) lze vyrobit z cca 9,7 m 2 plochy; z 1 m 2 plochy olejnin (např. řepky) lze získat cca 0,104 kg bionafty, resp. 1 kg bionafty (cca 10 kWh) lze vyrobit z cca 9,7 m 2 plochy; spotřeba energie k výrobě bionafty (doprava, hnojiva, zpracování, metanol aj.) dosahuje cca 67 % její produkce; spotřeba energie k výrobě bionafty (doprava, hnojiva, zpracování, metanol aj.) dosahuje cca 67 % její produkce; pak výměra nutná k výrobě 1 kg bionafty činí cca 29,8 m 2 (bez započítání obsahu energie ve zbytcích, to je ve slámě a v pokrutinách); pak výměra nutná k výrobě 1 kg bionafty činí cca 29,8 m 2 (bez započítání obsahu energie ve zbytcích, to je ve slámě a v pokrutinách); při pěstování řepky na celé výměře obilovin v roce 2006 (1 532 tis. ha) by bylo možno vyrobit cca 514 mil. l bio- nafty, to je cca 11 % roční spotřeby nafty v ČR; při pěstování řepky na celé výměře obilovin v roce 2006 (1 532 tis. ha) by bylo možno vyrobit cca 514 mil. l bio- nafty, to je cca 11 % roční spotřeby nafty v ČR; při výrobě nafty z celých rostlin (Sundiesel) je výroba energie z jednotky plochy přibližně dvojnásobná. při výrobě nafty z celých rostlin (Sundiesel) je výroba energie z jednotky plochy přibližně dvojnásobná. Pramen: Wikipedia

25 Využití půdy v EU-15 (%) Pramen: Brigenzu,Steger 2005

26 Možnosti zlepšení stávající situace ŽV zlepšování výrobních ukazatelů, úspornost; zlepšování výrobních ukazatelů, úspornost; dosažení větší politické podpory agrárního sektoru; dosažení větší politické podpory agrárního sektoru; vypracování reálné koncepce vývoje zemědělství; vypracování reálné koncepce vývoje zemědělství; dosažení shody chovatelů a jejich profesních organizací na řešení základních problémů; dosažení shody chovatelů a jejich profesních organizací na řešení základních problémů; dosažení shody na řešení základních problémů mezi výrobci, odběrateli a obchodem; dosažení shody na řešení základních problémů mezi výrobci, odběrateli a obchodem; připravit a se zástupci EU projednat kombinovaný model „podnikových přímých plateb“ připravit a se zástupci EU projednat kombinovaný model „podnikových přímých plateb“ využít českého předsednictví v roce 2009 ke snížení rozdílů ve SZP mezi státy unie. využít českého předsednictví v roce 2009 ke snížení rozdílů ve SZP mezi státy unie.

27 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Přímé platby Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha - Uhříněves."

Podobné prezentace


Reklamy Google