Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IFA Česká republika 1 Definice stálé provozovny: zpráva Pracovní skupiny 10 OECD Lenka Fialková 13. prosince 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IFA Česká republika 1 Definice stálé provozovny: zpráva Pracovní skupiny 10 OECD Lenka Fialková 13. prosince 2011."— Transkript prezentace:

1 IFA Česká republika 1 Definice stálé provozovny: zpráva Pracovní skupiny 10 OECD Lenka Fialková 13. prosince 2011

2 IFA Česká republika 2 > Pracovní materiál byl předložen k diskusi na zářijovém setkání skupiny (důvěrný) > Vyjadřuje se ke všem 25 bodům diskusního materiálu, který vydalo OECD a který je otevřen k připomínkám veřejnosti do 10. února 2012 (nikoliv v tom pořadí, jaké je v diskusním materiálu) > Každý bod obsahuje: – Stručný popis problematiky – Doporučení pracovní skupiny včetně návrhů na změny Komentáře k čl. 5 včetně připomínek jednotlivých států – Shrnutí diskuse k danému bodu během jednání pracovní skupiny Zpráva Pracovní skupiny 10 (WP 10, OECD, Committee on Fiscal Affairs): Definice stálé provozovny

3 IFA Česká republika 3 > K bodu 5. „Shops on ships operated in international traffic“ – Shrnutí k bodu 5: podnik ze státu A provozuje prodejnu na palubě lodi registrované ve státě B, pohybující se v mezinárodní dopravě. – Doporučení pracovní skupiny: doplnit do komentáře, že podobně, jako loď není nikdy stálým místem k podnikání, tak s prodejnou se z tohoto hlediska zachází stejně. > Připomínka ČR – Nesouhlasí s tímto přístupem. Preferuje posuzovat případ z hlediska povahy podnikání. Připomínky České republiky

4 IFA Česká republika 4 > K bodu 6. „Time requirement for the existence of a permanent establishment“ – Příklad 1: fyzická osoba ze státu R má ve státě S pronajatý stánek na trhu, kde prodává sošky, a to po dobu 15 let každoročně vždy na 5 týdnů. V tomto případě je možné považovat tuto aktivitu za stálou provozovnu v důsledku opakujících se aktivit, bez ohledu na to, že žádné z těch jednotlivých období netrvalo déle než 6 měsíců. – Výhrada ČR: nesouhlasí s tímto výkladem – pokud není každoroční prodej podružný a nahodilý, pak by bylo možné souhlasit s tím, že každý rok vznikla stálá provozovna. Nikoliv však, že vznikla provozovna až po několika letech. Připomínky České republiky

5 IFA Česká republika 5 > K bodu 6. „Time requirement for the existence of a permanent establishment“ >Příklad 2: fyzická osoba ze státu R vlastní ve státě S dům. Dozví se, že se ve státě S bude natáčet film, proto ve svém domě zřídí restauraci. Ta bude trvat pouze po dobu natáčení filmu. Tato FO nepodniká ve svém státě R a ani potom nehodlá v podnikání pokračovat. Doporučení WP: stálá provozovna vznikla. Na rozdíl od situace, kdy společnost zabývající se restauratérskými službami ve státě R, bude dočasně pod dobu např. 4 týdnů během nějaké sportovní události, provozovat restauraci ve státě S. V takovém případě stálá provozovna nevznikne. >Připomínka ČR: ČR je přesvědčena, že k oběma příkladům je třeba přistupovat stejně, tzn. bez ohledu na to, zda se jedná o přesun části podnikání či celého podnikání do státu S. To znamená, že pokud se ukáže, že to je jednorázový projekt, na kratší dobu, ale byly naplněny znaky stálé provozovny, pak se jedná o stálou provozovnu. Připomínky České republiky

6 IFA Česká republika 6 > K bodu 17. „Negotiation of import contracts as an activity of a preparatory or auxiliary activity “ – V současném znění má ČR (spolu se SR) připomínku v odst. 44: pokud má podnik ze státu R ve státě S kancelář, kde zaměstnanci sjednávají podstatné prvky (typ, kvalita, množství zboží, podmínky dodání) smlouvy na dovoz výrobků a služeb do státu S, kancelář nespadne pod výjimku odst. 4 čl. 5 (činnosti přípravného a pomocného charakteru) – WP se zabývala názory ostatních členských států. Závěr: WP doporučuje do Komentáře doplnit nový odstavec, který se snaží vymezit hranici mezi přípravnými a pomocnými činnostmi a sjednáváním podstatných prvků smluv. V důsledku toho navrhuje vymazat připomínku ČR a SR odst. 44. – V diskusi ČR v podstatě souhlasila se závěry, s drobnými připomínkami v textu. Ty budou reflektovány v konečné verzi nového odstavce. Poté ČR bude souhlasit výmazem odst. 44. Připomínky České republiky

7 IFA Česká republika 7 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "IFA Česká republika 1 Definice stálé provozovny: zpráva Pracovní skupiny 10 OECD Lenka Fialková 13. prosince 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google