Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení ve vzdělávání dospělých Mgr. Miroslava Dvořáková 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení ve vzdělávání dospělých Mgr. Miroslava Dvořáková 2007."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení ve vzdělávání dospělých Mgr. Miroslava Dvořáková 2007

2 DRUHY ZKOUŠENÍ - ústní  ÚSTNÍ - odpovědi volné – zkoušený odpovídá samostatně, examinátor do jeho projevu nezasahuje - odpovědi řízené – examinátor si předem připraví doplňující otázky, které pak zkoušenému klade - odpovědi kombinované – v první části odpovídá zkoušený sám, pak se examinátor ptá na doplňující otázky

3 ZÁSADY ÚSTNÍHO ZKOUŠENÍ DOSPĚLÝCH  každému zkoušenému předem oznamte alespoň přibližný čas, kdy jej začnete zkoušet,  pro zkoušení každého studenta mějte dostatečné množství času,  každému studentovi dejte dostatek času na přípravu odpovědí,  neptejte se na učivo, které nebylo probráno, resp. není součástí studijních opor,  při zodpovídání otázek dejte zkoušenému možnost se samostatně a bez přerušování vyjádřit k položené otázce, až poté pokládejte otázky doplňující,  otevřeně, ale taktně, bez ironie poukažte na nedostatky, zdůvodněte své hodnocení a doporučte, na co se více zaměřit a jak dále postupovat.

4 DRUHY ZKOUŠENÍ - písemné  PÍSEMNÉ a) otázky otevřené s tvořenou odpovědí doplňovací se stručnou odpovědí se širokou odpovědí

5 DRUHY ZKOUŠENÍ - písemné b) otázky uzavřené dichotomické s výběrem odpovědi přiřazovacírozdělovacíuspořádací

6 ZÁSADY KONSTRUKCE PÍSEMNÉHO TESTU  před konstrukcí testu proveďte analýzu učiva, které má být testováno, aby se v testu neobjevily otázky na neprobrané učivo,  stanovte počet položek testu s ohledem na množství času, které máte pro zkoušení k dispozici,  stanovte, jaké typy otázek použijete a předem to sdělte i zkoušeným,  otázky uspořádejte podle pořadí, v jakém bylo prezentováno učivo,  na začátek dejte snazší otázky,  jednotlivé testové otázky musí být vzájemně nezávislé, tzn. že správná odpověď na jednu otázku nepodmiňuje správnou odpověď na jinou,  otázky formulujte srozumitelně, jasně a přesně,  zadání jednotlivých otázek by mělo být korektní (ne „chytáky“),  test by neměl být příliš dlouhý (max. 90 minut),  stanovte přesná kritéria pro hodnocení a návrh klasifikace.

7 PÍSEMNÉ ČI ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ? ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ + individuální přístup + možnost korekce + přímý kontakt - nízká objektivita - časově náročné - antipatie, tréma PÍSEMNÉ ZKOUŠENÍ - paušální přístup - nemožnost korekce - chybí F2F kontakt + objektivní + časově méně náročné + částečná anonymita

8 KLASIFIKACE  KLASIFIKACE = forma vyhodnocování studijních výsledků dohodnutými číselnými znaky nebo verbálně (slovně).  Ve VD je číselné známkování problematické a málokdy motivační. Známka, pokud je udělena, by měla být tedy u dospělého vždy doplněna verbálním vyhodnocením (písemným či ústním) nebo komentářem.  Klasifikace musí být konstruktivní, musí ocenit pokrok ve studiu a měla by podpořit sebehodnocení zkoušeného


Stáhnout ppt "Hodnocení ve vzdělávání dospělých Mgr. Miroslava Dvořáková 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google