Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika integrace cizinců do společnosti Pomoc ze strany neziskových organizací Dita Kostelníková, Katka Vávrová, Petra Hrušovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika integrace cizinců do společnosti Pomoc ze strany neziskových organizací Dita Kostelníková, Katka Vávrová, Petra Hrušovská."— Transkript prezentace:

1 Problematika integrace cizinců do společnosti Pomoc ze strany neziskových organizací Dita Kostelníková, Katka Vávrová, Petra Hrušovská

2 I.Rámec pro integraci cizinců v ČR I.Stručný historický vývoj II.Politika integrace III.Činnost obcí a krajů IV.Financování projektů II.Pomoc ze strany neziskových organizací I.Aktivity zaměřené na cizince II.Aktivity zaměřené na českou společnost III.Vzdělávání a pracovní integrace cizinců I.Poradenství II.Kurzy a školení III.Projekty

3 Integrace cizinců – stručný historický vývoj I. 1989 – změna spol. systému v ČR a otevření hranic  větší a diverzifikovanější migrační toky 90.léta 20.století – integrace cizinců v gesci MV 1999 – integrace cizinců součástí vládní politiky (usnesení vlády ČR ze dne 7.7.1999) 1.1.2004 – odpovědnost za realizaci Koncepce integrace cizinců převedena z MV na MPSV 2002 – založení oddělení integrace cizinců na MPSV

4 Integrace cizinců – stručný historický vývoj II. 2003 – založení odboru migrace a integrace cizinců MPSV 2006 – aktualizovaná Koncepce integrace cizinců (usnesení vlády ČR ze dne 8.2.2006) 1.8.2008 – realizace a koordinace Koncepce integrace cizinců převedena zpět z MPSV na MV; sloučení oddělení integrace cizinců s oddělením migrace MPSV

5 Politika integrace – MV Cílová skupina – občané třetích zemí pobývající legálně na území ČR, kteří nejsou žadateli ani poživateli mezinárodní ochrany; výjimečně též občané EU Hlavní cíle: 1)Podporovat začlenění legálně pobývajících cizinců do společnosti 2)Předcházet problémům ve vztazích imigračních komunit a majority 3)Předcházet vytváření uzavřených komunit imigrantů, spol. izolaci a soc. vyloučení

6 Činnost obcí, krajů I. Integrace – proces odehrávající se na regionální a lokální úrovni  MV: podpora zřizování Center na podporu integrace cizinců (Integrační centra) - cíle: 1)poradenství, kurzy, další prevent. činnost 2)permanentní monitoring situace a podpora rozvoje obč. společnosti 3)tvorba regionální poradní platformy pro integraci

7 Činnost obcí, krajů II. MV: realizace emergentních projektů – řešení kritické situace ve městech s vysokým počtem zahr. pracovníků 2009: emergentní projekty – Plzeň, Havl. Brod, Pardubice, Praha 14, Praha 12 2009 Plzeň – 1. celostátní konference statutárních měst řešících integraci cizinců na úrovni samospráv 2011 Pardubice – 2. celostátní konference

8 Financování projektů v oblasti integrace cizinců z fondů EU ESF – OP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost) – prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti EIF (Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí) 2007 – 2013 (všeobecný program Solidarita a řízení migračních toků)

9 Integrace azylantů Azylant, azyl Státní integrační program (v zákon č. 325/1999 o azylu) – pomoc azylantům v oblasti: bydlení – integrační azylová střediska (MV) výuky českého jazyka – MŠMT, MV, NNO uplatnění na trhu práce

10 Pomoc ze strany neziskových organizací 1) Aktivity zaměřené na cizince a.Orientační kurzy b.Poradenství – právní, sociální, psychosoc. c.Vzdělávání a pracovní integrace d.Další služby pro cizince

11  Film „Vítejte v České republice“  Brožura se zákl. informacemi a kontakty  Jednodenní kurzy pro cizince Informace o právech a povinnostech cizinců Orientace v českém prostředí

12 B. Poradenství pro cizince  Právní poradenství OPU, PPI, SIMI, SOZE  Sociální poradenství CIC, OPU, PPI, SIMI, SOZE  Psychosociální poradenství SIMI  Pracovní poradenství CIC

13 Pomoc ze strany neziskových organizací 2) Aktivity zaměřené na českou společnost Interkulturní a inkluzívní vzdělávání Multikulturní setkávání Medializace uprchlictví

14 A. Orientace a integrace cizinců  Projekt „Příští zastávka - ČR“ 30 min. film o ČR + informační brožura  Projekt „Základní orientace“ film, brožura, uvítací kurz  Projekt „Na ulici“ streetwork projekt

15 Interkulturní a inkluzivní vzdělávání  Projekt „Inkluzivní škola“  Informační kampaň pro pedagogy „Škola pro všechny“  Projekt „Stereotýpek v nás“

16 Mezikulturní setkávání Mongolský svátek NADAAM Kurdský svátek NEWROZ Afghánský / Běloruský / Balkánský večer Africké dny

17 Medializace tématu integrace  Web  Projekt „Flexi in Security“ (2011) Výstava dokumentárních fotografií a příběhů migrantů v různých evropských zemích

18 Vzdělávání a pracovní integrace cizinců Poradenství ve vzdělávání (od asistence při zápisu na školu po zprostředkování doučování či pomoc při nostrifikaci diplomů) Pracovní poradenství (od orientace na trhu po doprovod na úřady nebo vyhledání kurzů) Zprostředkování zaměstnání Informační semináře a školení pro cizince personálně-právní minimum (psaní životopisu, nácvik přijímacího pohovoru apod.) – META školení pro rodiče dětí studujících v ČR – META

19 Zdokonalovací nebo rekvalifikační kurzy –Doučování, příprava na přijímací zkoušky, ale i volnočasové aktivity (poznávací výlety, divadelní kroužky…) –Kurzy češtiny (Dle novely zákona č. 326/1999 Sb. je od 1.1.2009 nutné k žádosti o povolení k trvalému pobytu doložit Osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovni A1, které cizinci vydá příslušná škola po úspěšném vykonání zkoušky.) Pro žáky ZŠ a SŠ (včetně přípravných kurzů) Zdokonalovací se zaměřením na jednotlivé oblasti pracovního trhu (pohostinství, cestovní ruch, zdravotnictví…) Další specializované kurzy: např. META – Čeština pro účetnictví (2012), CIC – Čeština do práce, Příprava na zkoušku z češtiny k trvalému pobytu A1 –Kurzy cizích jazyků (InBáze – placené kurzy angličtiny) –Kurz komunitního tlumočení (META)

20 Kurzy pro veřejnost –Kurzy a semináře pro sociální pracovníky (např. OPU) –Kurzy pro pedagogické pracovníky (např. META – kurzy asistenta pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) –Další služby pro pedagogy (výukové materiály, asistence, poradenství) –Vysokoškolské kurzy: Sociální práce s uprchlíky – odborný předmět UK (ASCV 00003), pořádá OPU ve spolupráci s Katedrou sociální práce FF UK Praha

21 Knihovna nebo studovna s počítači (a internetem) Rozcestník – užitečné informace a odkazy (státní a neziskové organizace; školské, vzdělávací a informační portály)

22 Současné projekty META Cizinci jako komunitní tlumočníci (1.7.2012 – 31.12.2013), Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky- cizinci IV. (1. červenec 2012 – 30. červen 2013), Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění (1. červenec 2012 – 30. červen 2013) Cizinci jako asistenti pedagogů (1. března 2012 - 30. června 2013) Posilování mládeže z řad cizinců: modely integrace a prevence vyloučení (iYOUTH) (1. září 2011 – 28. února 2013) Nejste na to sami! (1. leden – 31. prosinec 2012) Práce, to je integrace! (1. červenec 2011 – 30. červen 2012)

23 SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) Zahraniční zaměstnanci na trhu práce (10. leden 2012 – 30. září 2014) Práva neregulérních migrantů ve střední Evropě (1. září 2012 – 31. prosinec 2014) Rovné šance na prahu českých domácností (1. červenec 2012 – 30. červen 2014) Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice (1. leden 2011 – 31. prosinec 2012) CIC (Centrum pro integraci cizinců) Nová perspektiva (usnadnit dlouhodobě nezaměstnaným vstup (návrat) na trh práce) PUSH UP (jak efektivně hledat práci, zvýšit si kvalifikaci nebo se naučit něco nového)

24 PIP (Poradna pro integraci) Např. multikulturní programy a projektové dny pro školy (O holiči a barvíři (pro MŠ), Je to nezvyk!, Uprchlíci, Nemluva? Výmluva!, Ochutnejte Vietnam, Mongolsko, Interkulturní komunikace) Tvoříme spolu (červenec – prosinec 2012) SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) Češtinou proti xenofobii (workshopy pro žáky druhého stupně ZŠ) + činnost dalších organizací: OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům) InBáze Berkat Charita Česká republika

25 Integrační centrum Praha (1. červen 2012 – 31. březen 2013) – financuje Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí; realizují Integrační centrum Praha, Sdružení pro integraci a migraci, Poradna pro integraci, Inbáze Berkat, Organizace pro pomoc uprchlíkům. Projekt „Integrační centrum Praha“ (ICP), navazuje na deset regionálních integračních center, které postupně vznikly na území CR od roku 2009. Na realizaci projektu ICP se podílí několik neziskových organizací, které dlouhodobě pracují s cizinci. Hlavním cílem centra je přispívat k úspěšné integraci cizinců za třetích zemí do české společnosti na území hlavního města Prahy. Sdružení pro integraci a migraci jako partnerská organizace bude poskytovat právní a sociální poradenství a kurzy českého jazyky především cizincům žijícím na území Prahy 1,5,6 a 13. Součástí projektu jsou dále i kurzy sociokulturní orientace a práce s rodinami cizinců.

26 Cizinci jako komunitní tlumočníci (1. červenec 2012 – 31. prosinec 2013) – financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců ze třetích zemí s trvalým pobytem z Prahy, Karlovarského, Královéhradeckého kraje. V rámci projektu bude podpořeno celkem 100 klientů a budou vytvořena pracovní místa sociálních tlumočníků v rámci migračních NNO. Celá cílová skupina získá v průběhu projektu podporu v podobě aktivity Job klub (individuální pracovní poradenství, v odůvodněných případech bilanční diagnostika, individuální a skupinový nácvik komunikačně prezentačních dovedností). Skupině 30 osob bude nabídnut rekvalifikační kurz Komunitní tlumočníci ve styku s cizinci a menšinami a následné dovzdělání v oblastech běžného života v ČR. Kritérium pro zapojení do kurzu bude především znalost češtiny adekvátní pro výkon tlumočníka. Klienti projektu, kteří nebudou podpořeni rekvalifikačním kurzem KT, budou mít možnost absolvovat jiný rekvalifikační kurz a bude jim věnována intenzivní individuální podpora v rámci Job klubu s cílem najít a udržet si pracovní uplatnění. Důvodem realizace projektu je skutečnost, že mnoho vzdělaných cizinců má z důvodu vyplývajících z jejich statusu omezenou možnost pracovního uplatnění a zároveň faktu, že pro NNO je obtížné zajistit jejich klientům bezplatného tlumočníka při styku s úřady.


Stáhnout ppt "Problematika integrace cizinců do společnosti Pomoc ze strany neziskových organizací Dita Kostelníková, Katka Vávrová, Petra Hrušovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google