Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ladislav BÁNOVEC Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení mezinárodních vztahů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ladislav BÁNOVEC Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení mezinárodních vztahů."— Transkript prezentace:

1 Ladislav BÁNOVEC Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení mezinárodních vztahů

2  V roce 2011/12 navštěvovalo v ČR: ◦ Základní školy 14 344 cizinců z celkového počtu 794642 žáků (z toho 5565 Evropa mimo EU 27; 4542 třetí země – nejvíce Ukrajina, Vietnam, Rusko; 212 azylantů) ◦ Střední školy 8 852cizinců z celkového počtu 501185 žáků (z toho 3 616 Evropa mimo EU 27; 3232 třetí země – nejvíce Vietnam, Ukrajina, Rusko; 46 azylantů) ◦ Vysoké školy 38 942 cizinců z celkového počtu 392429 studentů, z toho třetí země (nejpočetněji): Rusko, Ukrajina, Vietnam, Kazachstán

3

4

5

6

7  Povinná školní docházka se vztahuje na všechny cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky po dobu delší než 90 dní  Občané EU – přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako občané ČR  Občané třetích zemí – přístup k základnímu vzdělávání (vč. vzdělávání při výkonu ústavní a ochranné výchovy); střední a vyšší vzdělávání za podmínek oprávněnosti pobytu na území ČR  Postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky je pro účely školského zákona sociálním znevýhodněním => více možností při vyrovnávání speciálních vzd. potřeb  MŠMT V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ ÚZCE SPOLUPRACUJE S OAMP MV ČR a dále spolupracuje s MZV ČR (např. studentská migrace)

8  Spolupráce na plnění úkolů z usnesení vlády č.6/2012 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2012  Vzdělávání osob se statusem mezinárodní ochrany (azylanti a doplňková ochrana) – kurzy: ČJ, sociálně-kulturního a právního minima  Rozvojové programy na podporu vzdělávání dětí – cizinců ve školách  Dotační program Podpora integrace cizinců na území ČR

9  Finanční prostředky školám prostřednictvím 3 programů v roce 2012:  Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání (děti stát. přísl. EU) – podpořeno 12 škol, celkem rozděleno 806 151 Kč  Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplň.ochr., žadatelů o udělení mezinár. ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců – 12 škol, rozděleno 2 828 042 Kč  Bezplatná výuka českého jazyka zaměřená na potřeby dětí–cizinců ze třetích zemí – 91 škol, rozděleno 4647224 Kč

10  Vzdělávací aktivity dětí-cizinců ze třetích zemí (NE pro děti azylantů – viz rozvojové programy): jazyková výuka a mimoškolní aktivity (doučování, volnočasové aktivity – festivaly, sportovní hry, výlety apod.)  Důraz: ◦ integrace cizinců do kulturního a sociálního prostředí ◦ výchova dětí z majoritní společnosti k přijímání cizinců ◦ podpora interkulturní výchovy  Hodnocení a výběr projektů: MŠMT, ČŠI, MV ČR, MPSV  Podpořeno 12 projektů (z 15 přihlášených) částkou ve výši 2 443 228 Kč

11  Podpořeno 10 projektů – 53 184 200 Kč  Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Severomoravský kraj, Střední Čechy  Zaměřeny na začleňování dětí-cizinců bez znalosti ČJ do vzdělávacího procesu ◦ metodická podpora pedagogů ◦ zlepšení atmosféry ve školách ◦ odstraňování komunikačních problémů ◦ podpora výukového asistenta ◦ provoz odpoledního výukového klubu ◦ individuální doučování ◦ zvýšení jazykové kompetence žáků ◦ umožnění přístupu k učivu elektronickou cestou ◦ zvýšení jazykových a odborných kompetencí pedagogů ◦ vztahy žáků v třídních kolektivech mezi žáky s migrační minulostí a bez této zkušenosti

12  Zajistit podporu výuky českého jazyka nad rámec běžné výuky v předškolním a zákl. vzdělávání  V programech na podporu výuky ČJ pro cizince klást důraz na: základní komunikační dovednosti v běžných životních situacích, vícejazyčný kontext-multikulturní výchovu, specifickou roli pedagoga v multikult. třídě, respektování interkulturních postojů  Další vzdělávání učitelů ČJ a vzdělávání ostatních pedagogů v oblasti VaV cizincůjako jedna z priorit DVPP  Podpora zvyšování interkulturních kompetencí pedagogů v rámci DVPP  Sjednocení výuky azylantů – v současné době 2 poskytovatelé kurzů ČJ (MŠMT a Správa uprchlických zařízení) – zajistit prostupnost mezi vzděl. systémy a operativní spolupráci obou poskytovatelů

13  www.cestina-pro-cizince.cz www.cestina-pro-cizince.cz  www.check-your-czech.com www.check-your-czech.com  Od června 2008 provozuje Národní ústav pro vzdělávání (dříve VÚP) z pověření MŠMT  Portál zaměřen na zkoušku z ČJ pro trvalý pobyt v České republice  Povinnost prokazování znalosti češtiny (na úrovni A1) pro získání povolení k trvalému pobytu jako jedné z podmínek ukládá od 1. ledna 2009 zákon o pobytu cizinců  Pro učitele i zkoušející: Jak (se) připravit, jaká jsou pravidla, kde zkoušku složit  Česká a anglická verze (ev. další jazykové mutace)

14 ladislav.banovec@msmt.cz tel.: 234 811 471


Stáhnout ppt "Ladislav BÁNOVEC Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení mezinárodních vztahů."

Podobné prezentace


Reklamy Google