Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba informačních systémů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba informačních systémů"— Transkript prezentace:

1 Tvorba informačních systémů
Informační systémy ve státní správě a samosprávě

2 Tvorba IS Nejsou to jen činnosti související přímo s programováním.
Je žádoucí provést před samotnou implementací detailní analýzu a návrh. Strategie, analýza, návrh, implementace.

3 Tvorba IS Plánování informační strategie

4 Plánování informační strategie
Cíl: Identifikace problémů a řešení 3 – 9 měsíců malý tým – top management nezávisí na technologiích Strategické příležitosti Kritické faktory úspěchu Model organizace Dekompozice funkcí Plánování informací

5 Tvorba IS Plánování informační strategie Analýza oboru činnosti

6 Analýza oboru činnosti
Cíl: Model dat a procesů (NE návrh) 6 měsíců několik týmů nezávisí na technologiích Detailní model dat Detailní model procesů

7 Analýza (formulace) požadavků
2 typy Funkční Struktura dat (ERD) Toky dat (DFD) Kvalitativní Výkon Spolehlivost Použitelnost Přizpůsobivost Klíčové úkoly a vstupy Jasné určení rozsahu a záměru projektu Vytvořit logický model systému Interview JAD

8 Techniky Interview a JAD
Seznámení se současným systémem Ukazuje problémy k řešení Umožňuje řešitelům pochopit prostředí Zmenšuje možnost opomenutí požadavků Podporuje spolupráci řešitelů a uživatelů Bez přesné informace nebude nový systém fungovat

9 Interview Příprava (před provedením) Plánování a harmonogram
Seznámení se s organizační strukturou, výročními zprávami, plány apod. Fyzická prohlídka, návštěva Plánování a harmonogram Příprava seznamu témat a otázek Zaslání předběžného dotazníku Zvolit pořadí otázek a témat Pokrytí všech okruhů

10 Interview Zahájení a závěr Představení a sdělení účelu
Vysvětlení, že si budete dělat poznámky Vyhnout se dlouhým poznámkám, sérii specifických otázek, záznamníku, osobním komentářům Po vyčerpání témat kontrolní otázky Nezapomněli jsme na něco? Co by Vám zlepšilo či usnadnilo práci? Na závěr shrnout diskutované okruhy Poděkování a požádání o další interview (i telefonem)

11 JAD Joint Application Design (metoda získávání informací od skupiny)
Řízený skupinový seminář ( n : n ) 2 – 4 dny Kvalifikovaní uživatelé se setkají s IT odb. Výsledky v kratším čase a levněji (oproti Inw.) Menší riziko chyb ( oproti 1 : 1 ) Výhodné při analýze požadavků a návrhu uživatelského interface Organizace semináře – místo, tech. zajištění, čas 6 typů účastníků

12 JAD – typy účastníků 1. Uživatelé – klíčový účastníci
Tolik, aby byl vyvážený pohled, vhodná určitá znalost IT 2. Analytici IS – z projekčního týmu Pasivní role – naslouchat a formulovat (někdy stačí i 1) 3. Pozorovatelé Záloha analytiků, technická pomoc a rady 4. Zapisovatelé Zaznamenat vše co bylo řečeno (během 7 – 14 dnů výsledky setkání)

13 JAD 5. Předsedající (moderátor) 6. Výkonný sponzor
Řídí seminář, vytváří podmínky pro svobodné vyjádření a konsensus, není nikomu podřízený 6. Výkonný sponzor Představený uživatelů a autorita tvůrců, zajišťuje účastníkům podporu top-managementu, zahájení a závěr semináře

14 ERD Entity Relationship Diagram (diagram vztahu entit) Definice:
ERD zobrazuje typy objektů (entit) o kterých v systému ukládáme data, typy vztahů mezi těmito objekty a někdy typy atributů ukládaných o každém objektu. Základní vztahy – 1 : 1, 1 : n, n : n

15 ERD

16 ERD

17 ERD

18 DFD Data Flow Diagram (diagram toku dat)
Zobrazuje procesy a tok dat mezi nimi. Jak jsou data užita při postupu systémem. Statický – neobsahuje řídící informaci a časování 4 stavební prvky

19 DFD Proces (ovál) Tok dat (šipka) Aktor (terminátor, obdélník)
Hlavní složka DFD, alespoň 1 vstupní a 1 výstupní datový tok, lze dekomponovat Tok dat (šipka) Spojuje proces se zbytkem dat. struktury, označení směru Aktor (terminátor, obdélník) Místo vzniku nebo příjmu dat systému Data store (dvojice čar) Není databáze, ale může být místo, které vyrovnává nesynchronnost procesů skládání/rozkládání datových struktur.

20 DFD

21 Kontextový diagram speciální typ DFD
Vyjadřuje vztah celého informačního systému k externím entitám, tzv. terminátorům. Obsahuje pouze jediný proces, který představuje celý systém. Jedná se o statický diagram, který nepopisuje pořadí průběhu procesů.

22 Kontextový diagram

23 Tvorba IS Plánování informační strategie Analýza oboru činnosti
Návrh systému

24 Návrh systému Cíl: Strukturovaný návrh pro generování kódu
specializovaný tým závisí na technologiích

25 Tvorba IS Plánování informační strategie Analýza oboru činnosti
Návrh systému Konstrukce

26 Konstrukce Cíl: Prototyp specializovaný tým závisí na technologiích

27 Rozvoj ICT - obecně Tvorba IS Plánování informační strategie
Analýza oboru činnosti Návrh systému Konstrukce Rozvoj ICT Stanovení cíle Analýza Návrh řešení Realizace

28 Související pojmy Systémová integrace, systémový integrátor
Outsourcing Application Service Providing

29 Podnikové aktivity na internetu


Stáhnout ppt "Tvorba informačních systémů"

Podobné prezentace


Reklamy Google