Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farmakoekonomika terapie benigní hyperplázie prostaty (BPH) a karcinomu prostaty (CaP) v České republice Ivan Anděl Urologické oddělení Krajské nemocnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farmakoekonomika terapie benigní hyperplázie prostaty (BPH) a karcinomu prostaty (CaP) v České republice Ivan Anděl Urologické oddělení Krajské nemocnice."— Transkript prezentace:

1 Farmakoekonomika terapie benigní hyperplázie prostaty (BPH) a karcinomu prostaty (CaP) v České republice Ivan Anděl Urologické oddělení Krajské nemocnice T.Bati a.s. ve Zlíně

2 Farmakoekonomika ► Je u nás novým oborem zkoumajícím ekonomické parametry medikamentózní léčby, jejich trendy a souvislosti s novými způsoby léčby ► V roce 2006 založena Farmakoekonomické společnost na půdě ČLS JEP www.farmakoekonomika.cz www.farmakoekonomika.cz

3 Farmakoekonomika ► V posledních desetiletích  precizace a racionalizace vyšetřovacích a léčebných přístupů projevující se tvorbou doporučených postupů (guidelines) ► Pravidelné aktualizace guidelines mají zabezpečit přístup lékaře k sumě moderních informací  léčit podle současné úrovně lékařského poznání při zachovávání ÚČELNOSTI postupů ► Medicína založená na důkazech - Evidence Based Medicine (= EBM )

4 Farmakoekonomika BPH ► Medikamentózní léčba symptomatické benigní hyperplázie prostaty (BPH) :  V českých zemích se rozšířila po roce 1989 v souvislosti se zlepšením dostupnosti zahraničních preparátů  Do konce 80.let byly předepisovány hormonální přípravky (např.Turinal), či alfablokátory (Secatoxin, Deprazolin) s nízkou účinností na symptomy BPH a výraznými vedlejšími účinky  Počátkem 90.let se na našem trhu objevil první alfablokátor určený pro urologii, alfuzosin, s názvem Xatral (fa Synthélabo) a byl zpočátku jediným zástupcem této skupiny léků

5 Farmakoekonomika BPH Je zřejmý nárůst spotřeby alfablokátorů v ČR v souvislosti: 1.s edukací urologů a praktických lékařů 2.s osvětou (zvýšený zájem veřejnosti o vlastní zdraví) 3.s nástupem generik 4.(delegovaná preskpripce 2007) (??)

6 Farmakoekonomika BPH ► Delegovaná preskpripce alfablokátorů na praktické lékaře od května r.2007 Guidelines EAU, 2004 doporučují sledování pacientů dle terapie : Guidelines EAU, 2004 doporučují sledování pacientů dle terapie : 6 týdnů 3 měsíce 6měsíců ročně alfa-blokátor + - + +

7 Farmakoekonomika BPH Tamsulosin je dnes na prvním místě předepisovaných alfablokátorů, což je v souladu s platnými guidelines pro BPH. Tamsulosin má nejméně závažných nežádoucích účinků (hypotenze) a je vhodný i pro starší pacienty nad 70 let věku

8 Farmakoekonomika BPH - finasterid Zvýšená preskripce finasteridu po r.2004 by měla souviset s jeho zavedením do kombinační terapie BPH s alfablokátory dle závěrů studie MTOPS a průkazu snížení progrese BPH

9 Farmakoekonomika BPH - fytopreparáty Fytopreparáty - jejich objem přesahuje ročně 100 mil.Kč, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění a tvoří cca pětinu trhu prostatotropních léků 1/5 = 100mil.Kč

10 Farmakoekonomika BPH - fytopreparáty Pokles prodeje fytopreparátů v r.2005 a 2006 je v souladu s Guidelines EAU (European Associon of Urology), které uvádějí zatím nedostatečnou podporu jejich účinku studiemi dle EBM

11 Farmakoekonomika BPH Stoupající prodej léků ke konzervativní léčbě BPH je provázen snížením počtu operací z této indikace (v USA za poslední 2 dekády o 30%) operace

12 Farmakoekonomika karcinomu prostaty Medikamentózní (většinou hormonální) léčba pacient s karcinomem prostaty je indikována v několika etapách onemocnění: ► u lokalizovaného karcinomu je podávána jako neoadjuvantní, konkomitantní a adjuvantní při kurativní radioterapii a to formou maximální androgenní blokády (MAB) umožňující prodloužení doby přežití. MAB znamená současné podávání LHRH-analog (navozují kastrační hodnoty testosteronu v krvi) a antiandrogenů (blokují receptory v nádorových buňkách prostaty) ► po selhání radikální léčby lokalizovaného karcinomu prostaty (radikální prostatektomie anebo kurativní radioterapie) a také při záchytu již diseminovaného karcinomu je indikována rovněž androgenní blokáda

13 Farmakoekonomika karcinomu prostaty ► Místo podávání LHRH analog je u nás hojně prováděna oboustranná subkapsulární orchiektomie (důvody ekonomické a historické), která je však nevratná a proto u mladších mužů (zvláště sexuálně aktivních) je vhodnější zvolit tzv.intermitentní androgenní blokádu (lepší kvalita života, finanční úspora). ► Česká urologická společnost ČLS JEP vydala svá doporučení pro užívání antiandrogenů a intermitentní androgenní blokádu

14 Farmakoekonomika karcinomu prostaty počty balení v tis.Kč

15 Farmakoekonomika karcinomu prostaty Srovnání spotřeby LHRH analog v ČR a EU

16 Farmakoekonomika karcinomu prostaty

17 Farmakoekonomika - závěr ► Propagace národních a evropských guidelines je nezbytná k zamezení neúčelné preskripce ► Potřebujeme farmakoekonomické studie srovnávající různé metody léčby v našich podmínkách ► Lékař by měl cítit odpovědnost nejen za pacientovo zdraví, ale i za náklady, které při léčbě vynaložil z veřejného zdravotního pojištění

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Farmakoekonomika terapie benigní hyperplázie prostaty (BPH) a karcinomu prostaty (CaP) v České republice Ivan Anděl Urologické oddělení Krajské nemocnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google