Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Elektrochemické obrábění OB21-OP-STROJ-STE-SVE-U-2-046

3 Elektrochemické obrábění je metoda řízeného beztřískového obrábění elektricky vodivých materiálů. Pozor, obrábět lze pouze vodivé materiály! Využívá poznatků o působení elektrického proudu na elektrolyt. Podstatou metody je eletrolýza.

4 Elektrochemické obrábění 1 - elektroda – obrobek 2 - elektrolyt 3 - elektroda – nástroj 4 - zdroj proudu Schéma obrábění: Elektrické napětí je přivedeno na kovové elektrody ponořené do vodného roztoku neutrální soli. Obrobek (anoda) je připojená ke kladnému pólu zdroje energie, elektroda (katoda) k zápornému pólu. Obrobek (anoda) je připojená ke kladnému pólu zdroje energie, elektroda (katoda) k zápornému pólu. Anoda i katoda jsou železné elektrody. Jako elektrolyt je použit vodní roztok dusičnanu sodného. Když se zapne elektrické napětí do tohoto elektrochemického článku, začne mezi katodou a anodou redukční proces. Z anody (obrobku) se uvolňují ionty Fe + 2, které během procesu vytvoří se skupinou OH - hydroxid železa Fe(OH) 3, který se ve formě kalu vyloučí na dně jako kal, který lze ze dna vypustit nebo snadno odfiltrovat

5 Elektrochemické obrábění Úběr materiálu odpovídá Faradayovu zákonu o elektrickém náboji, který říká, že množství odstraněného materiálu je přímo úměrné velikosti proudu a času jeho působení. Anoda kopíruje tvar katody (nástrojové elektrody). Měrný úběr materiálu závisí na minimální pracovní mezeře mezi elektrodami, (cca 0,05 až 1 mm), na teplotě, rychlosti proudění a složení elektrolytu. Mezi materiály, které jsou elektrochemickým obráběním špatně obrobitelné, patří šedá litina (téměř neobrobitelná), slitiny s velkým obsahem uhlíku a duraly obsahující křemík. Jako elektrolyt se používá: NaCl, NaNO 3, NaClO 3, HCl, a NaOH NaCl, NaNO 3, NaClO 3, HCl, a NaOH

6 Elektrochemické obrábění Princip elektrochemického obrábění se využívá u různých technologií obrábění: 1.obrábění s nuceným odstraňováním produktů vzniklých chemickými reakcemi: obrábění proudícím elektrolytem:obrábění proudícím elektrolytem: hloubení tvarů a dutin zápustek a forem;hloubení tvarů a dutin zápustek a forem; hloubení otvorů malých průměrů;hloubení otvorů malých průměrů; odstraňování otřepů;odstraňování otřepů; dělení materiálů;dělení materiálů; s mechanickým odstraňováním (anodomechanické obrábění):s mechanickým odstraňováním (anodomechanické obrábění): broušení;broušení; lapování;lapování; honování;honování; 2.povrchové obrábění bez odstraňování produktů vzniklých chemickými reakcemi: leštění;leštění; povrchové značení.povrchové značení.

7 Elektrochemické obrábění Elektrochemické obrábění proudícím elektrolytem se používá při : hloubení dutin forem a zápustek, hloubení dutin forem a zápustek, hloubení tvarových otvorů hloubení tvarových otvorů obrábění vnějších tvarových ploch obrábění vnějších tvarových ploch Hloubení tvarů a dutin Nástrojová elektroda (katoda) má negativní tvar vyráběného povrchu a je „vtlačována“ do obráběného materiálu přísuvovou rychlostí 0,5 až 10 mm.min -1. Velikost přísuvové rychlosti závisí na: pracovním proudu; pracovním proudu; velikosti a tvaru obráběné plochy; velikosti a tvaru obráběné plochy; rychlosti rozpouštění anody; rychlosti rozpouštění anody; přípustné výši teploty elektrolytu. přípustné výši teploty elektrolytu.

8 Elektrochemické obrábění Schéma zařízení pro elektrochemické hloubení dutin : 1 – napájecí zdroj, 2 – mechanismus posuvu, 3 – odsávání,4 – filtr, 5 – nástroj,6 – obrobek, 7 – pracovní stůl, 8 – čerpadlo, 9 – zásobník elektrolytu, 10 – filtr, 11 – nádrž s elektrolytem, 12 – izolace Nástroje se vyrábějí z : mosazi, mědi, mosazi, mědi, korozivzdorné oceli, korozivzdorné oceli, grafitu grafitu kompozice kompozice (složené z grafitu a mědi).

9 Elektrochemické obrábění Schéma zařízení pro elektrochemické obrábění vnějších tvarových ploch : 1 – nástroj (katoda),2 – rozvod elektrolytu, 1 – nástroj (katoda),2 – rozvod elektrolytu, 3 – čerpadlo, 4 – nádrž s elektrolytem, 5 – chladič, 6 – filtr, 7 – regulátor tlaku,8 – pracovní komora, 9 – obrobek (anoda)

10 Elektrochemické obrábění Přesnost tvaru obrobené plochy závisí na : pracovním napětí, pracovním napětí, přísuvové rychlosti, přísuvové rychlosti, úběru materiálu, úběru materiálu, teplotě a viskozitě elektrolytu teplotě a viskozitě elektrolytu velikosti pracovní mezery velikosti pracovní mezery Dosahované parametry: přesnost jednoduchých tvarů: ±0,01 mm; přesnost jednoduchých tvarů: ±0,01 mm; přesnost složitých tvarů: ±0,05 až 0,2 mm; přesnost složitých tvarů: ±0,05 až 0,2 mm; jakost obrobeného povrchu: Ra = 0,2 až 2μm. jakost obrobeného povrchu: Ra = 0,2 až 2μm.

11 Elektrochemické obrábění Odstraňování otřepů Existují tři základní metody odstraňování otřepů : Tvarovou elektrodou - používá se pro odstraňování malých (asi 1 mm vysokých) otřepů v průchozích dírách a v jejich průnicích. Tvar elektrody se volí podle tvaru díry. Segmentovou elektrodou – je vhodná pro odstraňování otřepů u rotačních součástí, jako jsou ozubená kola, vnitřní a vnější zápichy apod. V lázni – určeno zejména pro malé otřepy - odstraňování otřepů u kroužků, zavěšených na kruhovém dopravníku.

12 Elektrochemické obrábění otáčejícím se kotoučem Dělení materiálů Základní používané metody: řezání drátovou elektrodou – je vhodné pro vyřezávání složitých tvarů v materiálu do tloušťky 20 mm; řezání štěrbinovým nástrojem – metodu lze realizovat na univerzálních elektrochemických strojích.

13 Elektrochemické obrábění Elektrochemické broušení Při elektrochemickém broušení je obráběný materiál odebírán z 85 až 90 % anodickým rozpouštěním a z 10 až 15 % mechanickým účinkem zrn brousicího kotouče Další postupy Elektrochemické lapování Pro elektrochemické lapování se používají ocelové nebo litinové kotouče. Do pracovního místa se spolu s elektrolytem přivádějí také volná brousicí zrna Elektrochemické honování U elektrochemického honování je kinematika obrábění stejná jako u honování klasického Leštění Základem elektrochemického leštění je anodické rozpouštění výstupků a nerovností povrchu materiálu v elektrolytu při průchodu stejnosměrného proudu.

14 Elektrochemické obrábění Ukázky výrobků

15 Elektrochemické obrábění Ukázky technologií

16 Elektrochemické obrábění Ukázky strojů

17 Řasa J., Pokorný P., Gabriel V., Strojírenská technologie 3, 2. díl, Praha: Scientia s.r.o, 2004, ISBN: 80-7183-227-8Řasa J., Pokorný P., Gabriel V., Strojírenská technologie 3, 2. díl, Praha: Scientia s.r.o, 2004, ISBN: 80-7183-227-8 Hluchý M., Haněk V. : Strojírenská technologie 2, 2. díl Praha: Scientia s.r.o, 2004, ISBN: 80- 7183-265-0Hluchý M., Haněk V. : Strojírenská technologie 2, 2. díl Praha: Scientia s.r.o, 2004, ISBN: 80- 7183-265-0 BOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojůBOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojů 2. svazek. 5. vydání, Praha: SNTL, 1990 Použitá literatura


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google