Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Kirchhoffovy zákony Gustav Robert Kirchhoff (12. 3. 1824, - 17. 10. 1887) OB21-OP-EL-ZEL-KRA-U-1-011 Ing. Petr Krajča

3 Kirchhoffovy zákony jsou dvě pravidla, která formulují principy zachování náboje a energie v elektrických obvodech. Jsou jedním ze základních nástrojů při řešení elektrických obvodů. Elektrické obvody se vytvářejí pomocí: uzlů větví smyček

4 Uzel – místo, kde se stýká dva a více vodičů Větev – dráha mezi dvěma uzly, tvořená jedním nebo více prvky, spojenými za sebou.

5 U1U1 R1R1 R2R2 R3R3 Smyčka – uzavřená dráha v části obvodu tvořená větvemi.

6 I. Kirchhoffův zákon Ve své podstatě je zákonem o zachování elektrického náboje. Velikost stejnosměrného proudu je dána velikostí elektrického náboje, který projde průřezem vodiče za 1 s. Tento náboj nemůže ve vodiči vznikat ani se hromadit. Všemi průřezy nerozvětveného vodiče prochází stejný proud. Je-li tok proudu rozdělen do několika větví, musí být součet proudů tekoucích do uzlu roven součtu proudů z uzlu vytékajících.

7 I 1 =5AI 2 =2AI 3 =4A I =11A I =6A U=100V R 1 =20  R 3 =25  R 2 =50  A BD C F E Pro uzel A platí: 11A – 5A – 6A = 0A Pro uzel C platí: 6A – 2A – 4A = 0A Příklad

8 I1I1 I2I2 I3I3 I4I4 I5I5 Pro uzel platí: I1 + I3 + I4 = I2 + I5 nebo I1 – I2 + I3 + I4 – I5 = 0 I. Kirchhoffův zákon: Algebraický součet proudů v uvažovaném uzlu se rovná nule.

9 II. Kirchhoffův zákon Ve své podstatě je zákonem o zachování energie. Napětí na každém spotřebiči elektrického obvodu je dáno prací potřebnou k přemístění elektrického náboje mezi svorkami spotřebiče. Projde-li náboj po uzavřené dráze, musí být příslušná práce nulová, neboť se náboj vrátil na místo téhož potenciálu. Práce vykonaná úplným oběhem po kterékoli uzavřené smyčce obvodu se rovná nule.

10 U4U4 U 1 =R 1.I U 2 =R 2.I U 3 =R 3.I Příklad Platí: U 1 +U 2 +U 3 -U 4 =0

11 II. Kirchhoffův zákon: Algebraický součet všech svorkových napětí zdrojů a všech úbytků napětí na spotřebičích se v uzavřené smyčce rovná nule.

12 Děkuji za pozornost Obrázek - www.cz.wikipedia.orgwww.cz.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google