Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název materiálu: TEPLO – výklad učiva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název materiálu: TEPLO – výklad učiva."— Transkript prezentace:

1 Název materiálu: TEPLO – výklad učiva.
VY_32_INOVACE_221 Název materiálu: TEPLO – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_221. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu: Vzdělávací oblast : Člověk a příroda. Vzdělávací obor : Fyzika. Tematický okruh: Energie – tepelná energie. Ročník : 8. Metodické pokyny: Jsou uvedeny na jednotlivých listech, u každého cvičení. Datum vytvoření:

2 TEPLOTA t = 1°C Základní veličina, která charakterizuje
vnitřní stav tělesa v daném časovém okamžiku. t = 1°C Značka: t Jednotka: °C (stupeň Celsia – „celzia“)

3 Další jednotky teploty
°F (stupeň Fahrenheita – „fárenhaita“) Používá se například v USA K (Kelvin – „kelvin“) Mezinárodní teplotní jednotka

4 TEPLO Charakterizuje přenos tepelné energie z tělesa teplejšího na studenější. Q = 1kJ Značka: Q Jednotka: J (Joule „Džaul“ – častěji se používá kJ)

5 PŘENOS TEPLA ZÁŘENÍ VEDENÍ PROUDĚNÍ ŠÍŘÍ SE I VE VAKUU
NEPOTŘEBUJE POHYB ČÁSTIC PROSTŘEDÍ TĚLESA SE DOTÝKAJÍ INTENZIVNÍ PŘENOS ENERGIE VÝMĚNA TEPLA PROBÍHÁ POMOCÍ POHYBU PLYNU NEBO KAPALINY

6 TEPELNÉ VLASTNOSTI LÁTEK
Tepelné vodiče Tepelné izolanty Látky, které vedou dobře teplo, mívají velkou hustotu. Látky, které vedou špatně teplo. Nejčastěji obsahují vzduch .

7 TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY
Schopnost látky přijmout nebo vydat teplo. MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY Množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň Celsia. Malá měrná tepelná kapacita – látky se rychle zahřívají a rychle chládnou – kovy, sklo. Velká měrná tepelná kapacita - látky se pomaleji zahřívají a pomalu chládnou – voda.

8 MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA VODY
CV = 4,2kJ/Kg°C K ohřátí 1l vody o 1°C je potřeba přibližně 4200 Joulů. Q=1kJ …teplo přijaté/vydané tělesem Q c=1kJ/kg°C …měrná tep. kapacita Δt=t2-t1=°C …rozdíl počáteční a konečné teploty m . c . Δt m=1kg …hmotnost tělesa

9 PŘENOS TEPLA PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ
Q Q = m.c. Δ t m = c . Δt Q Δt = Q c . m Q c = m . c . Δt Δt . m

10 Výpočty přeosu tepla Q m . c . Δt
Vypočítej, kolik tepla je potřeba k ohřátí sladké vody o objemu 5l z 20°C na bod varu? V = 5l => m = 5kg cv = 4,2 kJ/kg°C t1= 20°C t2= 100°C Δt = t2 - t1 = 100°C – 20°C = 80°C Q = ?kJ Q = m.c.Δt = 5kg . 4,2kJ/kg°C . (100°C – 20°C) Q = 1680kJ. K ohřátí 5l vody na bod varu je potřeba 1680kJ . Q m . c . Δt

11 Výpočty přenosu tepla Q m . c . Δt
Vypočítej , o kolik °C se zahřeje ocelový váleček o hmotnosti 1500g, když mu dodáme teplo J? m = 1500g = 1,5kg co = 0,5 kJ/kg°C Q = J = 20kJ Δt = ?°C Δt = Q/m.c = 20kJ : 1,5kg . 0,5kJ/kg°C Δt = 27°C. Ocelový váleček se ohřeje o 27°C. Q m . c . Δt

12 Výpočty přenosu tepla Q m . c . Δt
Vypočítej , hmotnost oleje, který zahřejeme na teplotu z 10°C na 160°C při dodání tepla 6000kJ. m = 1500g = 1,5kg col = 2 kJ/kg°C Q = 6 kJ t1= 10°C t2= 160°C Δt = t2 - t1 = 160°C – 10°C m =?kg m = Q/ Δt.c = 6kJ : 150°C . 2kJ/kg°C m = 0,02kg = 20g. Hmotnost oleje je 20g. Q m . c . Δt


Stáhnout ppt "Název materiálu: TEPLO – výklad učiva."

Podobné prezentace


Reklamy Google