Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název materiálu: TEPLO – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_221. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu: o Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název materiálu: TEPLO – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_221. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu: o Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Název materiálu: TEPLO – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_221. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu: o Vzdělávací oblast : Člověk a příroda. o Vzdělávací obor : Fyzika. o Tematický okruh: Energie – tepelná energie. o Ročník :8. Metodické pokyny:Jsou uvedeny na jednotlivých listech, u každého cvičení. Datum vytvoření:11. 11. 2011. VY_32_INOVACE_221

2 TEPLOTA Základní veličina, která charakterizuje vnitřní stav tělesa v daném časovém okamžiku. Značka: t Jednotka : °C (stupeň Celsia – „celzia“) t = 1°C

3 Další jednotky teploty °F (stupeň Fahrenheita – „fárenhaita“) Používá se například v USA K (Kelvin – „kelvin“) Mezinárodní teplotní jednotka

4 TEPLO Charakterizuje přenos tepelné energie z tělesa teplejšího na studenější. Značka: Q Jednotka: J (Joule „Džaul“ – častěji se používá kJ) Q = 1kJ

5 PŘENOS TEPLA ZÁŘENÍ ŠÍŘÍ SE I VE VAKUU NEPOTŘEBUJE POHYB ČÁSTIC PROSTŘEDÍ VEDENÍ TĚLESA SE DOTÝKAJÍ INTENZIVNÍ PŘENOS ENERGIE PROUDĚNÍ VÝMĚNA TEPLA PROBÍHÁ POMOCÍ POHYBU PLYNU NEBO KAPALINY

6 TEPELNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Tepelné vodiče Tepelné izolanty Látky, které vedou špatně teplo. Nejčastěji obsahují vzduch. Látky, které vedou dobře teplo, mívají velkou hustotu.

7 TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY Schopnost látky přijmout nebo vydat teplo. MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY Množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň Celsia. Malá měrná tepelná kapacita – látky se rychle zahřívají a rychle chládnou – kovy, sklo. Velká měrná tepelná kapacita - látky se pomaleji zahřívají a pomalu chládnou – voda.

8 MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA VODY C V = 4,2kJ/Kg°C K ohřátí 1l vody o 1°C je potřeba přibližně 4200 Joulů. Q m Q=1kJ …teplo přijaté/vydané tělesem m=1kg …hmotnost tělesa c=1kJ/kg°C …měrná tep. kapacita Δt=t 2 -t 1 =°C …rozdíl počáteční a konečné teploty. c. Δt

9 Q m. c. Δt PŘENOS TEPLA PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ Q =m.c. Δ t m = Q c. Δt Δt = Q c. m c = Q ΔtΔt. m

10 Výpočty přeosu tepla Vypočítej, kolik tepla je potřeba k ohřátí sladké vody o objemu 5l z 20°C na bod varu? V = 5l => m = 5kg c v = 4,2 kJ/kg°C t 1 = 20°C t 2 = 100°C Δt = t 2 - t 1 = 100°C – 20°C = 80°C Q = ?kJ Q = m.c.Δt = 5kg. 4,2kJ/kg°C. (100°C – 20°C) Q = 1680kJ. K ohřátí 5l vody na bod varu je potřeba 1680kJ. Q m. c. Δt

11 Vypočítej, o kolik °C se zahřeje ocelový váleček o hmotnosti 1500g, když mu dodáme teplo 20 000J? m = 1500g = 1,5kg c o = 0,5 kJ/kg°C Q = 20 000J = 20kJ Δt = ?°C Δt = Q/m.c = 20kJ : 1,5kg. 0,5kJ/kg°C Δt = 27°C. Ocelový váleček se ohřeje o 27°C. Q m. c. Δt Výpočty přenosu tepla

12 Vypočítej, hmotnost oleje, který zahřejeme na teplotu z 10°C na 160°C při dodání tepla 6000kJ. m = 1500g = 1,5kg c ol = 2 kJ/kg°C Q = 6 kJ t 1 = 10°C t 2 = 160°C Δt = t 2 - t 1 = 160°C – 10°C m =?kg m = Q/ Δt.c = 6kJ : 150°C. 2kJ/kg°C m = 0,02kg = 20g. Hmotnost oleje je 20g. Q m. c. Δt Výpočty přenosu tepla


Stáhnout ppt "Název materiálu: TEPLO – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_221. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu: o Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google